Навигация
 
гере-гос
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

- підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юрид. особами і гр-нами шляхом об'єднання їх майна та підприєм. діяльності з метою одержання прибутку. Порядок створення і діяльності Г. т. регулюється Законом України «Про господарські товариства» (1991) з наступними змінами і доповненнями.

Виділяються такі види Г. т.: акціонерні товариства (закриті і відкриті), товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Всі Г. т., незалежно від їх виду, є юрид. особами від дня держ. реєстрації. Акц. т-во, т-во з обмеженою і т-во з дод. відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору та статуту, а повне і командитне т-ва — на підставі установчого договору.

Г. т. має свій статутний фонд, що утворюється з вкладів засновників і учасників (акціонерів) т-ва. Г. т. є власником: майна, переданого йому засновниками та учасниками; продукції, виробленої т-вом у результаті госп. діяльності; одержаних доходів та ін. майна, набутого на підставах діяльності, не забороненої законом.

Прибуток т-ва утворюється з надходжень від госп. діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Г. т. сплачуються відсотки по кредитах банків та облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та ін. платежі до бюджету, а чистий прибуток залишається у повному розпорядженні т-ва, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. У всіх Г. т. незалежно від їх виду створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менш як 25 % статут, фонду, шляхом щоріч. відрахувань не менше 5 % суми чистого прибутку. Управління Г. т. здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначаються відповідно до виду т-ва. Вищим органом Г. т. є заг. збори т-ва. Припинення діяльності Г. т. відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Т-во ліквідується: у разі закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні; за рішенням його вищого органу; на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність т-ва, у разі системат. або грубого порушення ним чинного законодавства; на підставі рішення арбітраж, суду в порядку, встановленому Законом України «Про банкрутство» (1992); за ін. підставами, передбаченими установчими документами.

Ліквідація Г. т. провадиться призначеною ліквідац. комісією, до якої переходять повноваження щодо управління справами т-ва. Кошти, що належать Г. т., включаючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених т-вом, та ін. кредиторами, розподіляються між учасниками (акціонерами) згідно з вимогами законодавства і установчими документами. Ліквідація Г. т. вважається завершеною з моменту запису про це у державний реєстр. Див. також Господарська система.

І. М. Кучеренко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]