Навигация
 
т-тін
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ТАБЛИЦІ СТАТИСТИЧНІ [ТАБЛИЦЫ СТАТИСТИЧЕСКИЕ]

- форма раціонального й наочного викладу узагальнених числових показників, що характеризують суспільно-економічні явища й процеси. Кожна Т.с.має статистичний підмет (об'єкт або група об'-єктів, що їх характеризують у таблиці - за-писують у горизонтальних рядках) і статис-тичний присудок (ознаки, що характеризу-ють підмет,- записують у вертикальних графах (колонках). За побудовою підмета розрізняють таблиці прості (містять у під-меті зведені показники або перелік окремих об'єктів без поділу їх на групи), групові (міс-тять у підметі згруповані одиниці досліджу-ваної сукупності явищ за однією ознакою, напр.. групування населення за місцем про-живання (міське, сільське), та комбінаційні (досліджуваний об'єкт групують у підметі таблиці не за однією, а за двома-трьома й більше ознаками, взятими в комбінації, напр., коли населення в підметі поділено за місцем проживання (міське, сільське), а все-редині кожної групи - ще й за статтю (чо-ловіки, жінки). 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   т-тін   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]