Навигация
 
пот-пров
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА [ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА]

- форма і засо-би регулювання та впливу на суспільно-еко-номічні, правові та майнові відносини в про-цесі здійснення підприємницької діяльнос-ті, що визначаються чинним законодав-ством держави та іншими юридичними за-собами, відповідно до яких діяльність і по-ведінка суб'єктів підприємництва відбува-ються в узгодженості з вимогами, дозволе-ностями, що містяться в нормах права. Ме-ханізм регулювання відповідних виробни-чо-підприємницьких відносин складається з таких елементів, як правові норми, право-ві відносини, правова відповідальність, пра-вова свідомість. Суб'єкти права по-різному можуть дотримуватись правових вимог і дозволеностей. Їх дотримання відповідає суспільному правопорядку, недотримання пов'язується з правопорушенням. Суб'єкти підприємництва в процесі реалізації своїх господарських планів, комерційно-вироб-ничих, грошово-фінансових, торговельних та інших операцій вступають між собою у певні правові відносини: майнові, Договірні, виробничі, трудові, страхові, етичні. При цьому всі суб'єкти діяльності наділені одна-ковими правами і свободами, рівностями що-до організації підприємництва, захисту прав та інтересів, у т.ч. приватної власності май-на, інтелектуальної власності, честі і гіднос-ті, вільної участі і конкурентоспроможності на товарних і регіональних ринках, захисту прав у державно-адміністративних міс-цевих (муніципальних) та судових органах. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   пот-пров   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]