Навигация
 
комуні-конто
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КОНКУРС [КОНКУРС]

- змагання з ме-тою виявлення найкращих серед його учас-ників. К. проводять на заміщення вакан-тних посад керівників виробничих і підпри-ємницьких структур; у вузах (для зав. ка-федрами, професорів, доцентів, асистентів, викладачів); у науково-дослідних установах (для зав. лабораторіями, відділами, секто-рами, наукових працівників); у театрах і ху-дожніх колективах (для артистів, режисе-рів, диригентів, балетмейстерів, художни-ків). К. проводиться також на одержання міжнародних і вітчизняних премій імені видатних діячів науки і культури, за досяг-нення в економіці, при вступі до навчально-го закладу; на складання підручників і книг спеціального призначення; на розробку ар-хітектурних і будівельних проектів і споруд тощо. Оголошення про проведення К. дру-кується в пресі, для розгляду заяв і відби-рання кандидатів створюються конкурсні комісії. 
Економічна енциклопедія
  [ АННОТАЦИЯ]   [а-ав]   [аг-акс]   [акт-альт]   [альф-апат]   [апел-ах]   [б-банків]   [банкір-біх]   [бла-бюр]   [в-ввіз]   [вед-вир]   [вис-відс]   [відт-вхід]   [г-гоме]   [гомо-гуф]   [д-ден]   [деп-диве]   [диві-дій]   [діл-дум]   [е-експон]   [експор-еш]   [є]   [ж]   [з-замов]   [замор-збут]   [звед-зус]   [і-інв]   [інд-іні]   [інк-інтерн]   [інтерп-йох]   [к-квит]   [квін-колег]   [колек-комуна]   [комуні-конто]   [контр-кор]   [кос-к'ят]   [л-ліз]   [лік-ляс]   [м-мас]   [мат-мин]   [мис-мін]   [мір-мун]   [н-нев]   [нег-нож]   [ном-нью]   [о-обс]   [обу-опт]   [опц-ощ]   [п-піб]   [пів-под]   [пож-пос]   [пот-пров]   [прог-п'ят]   [р-ред]   [рее-рен]   [рео-риз]   [рик-рит]   [рів-рух]   [с-сел]   [сем-сім]   [сіт-спож]   [спон-стрип]   [стріч-сюр]   [т-тін]   [тов-тур]   [у]   [ф-фін]   [фіо-фун]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]