Навигация
 
вес-вис
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

- галузь, що охоплює систему наук про хвороби тварин, їх профілактику, діагностику, лікування, визначення якості харч, продуктів і сировини твар, походження, а також діяльність, спрямовану на збереження здоров'я і продуктивності тварин, запобігання захворюванням і захист людей від хвороб, спільних для тварин і людей. За рад. часу Вет. статутом СРСР, затв. постановою РМ СРСР від 22.XII 1967, була врегульована діяльність вет. служби країни, в т. ч. вет. служби УРСР. Після проголошення незалежності України було прийнято Закон України «Про ветеринарну медицину» (1992; нова редакція, 1996). Визначено осн. завдання В. м. в Україні: охорона тер. України від занесення з ін. країн або з карантинної зони збудників карантинних хвороб тварин; профілактика, діагностика та лікування інфекц., інвазійних і незаразних хвороб тварин; контроль за випуском доброякісних у вет. відношенні продуктів і сировини твар, походження; захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей; контроль за переміщенням, експортом та імпортом тварин, продуктів і сировини твар, походження, вет. препаратів, кормів і кормових добавок; вет.-сан. експертиза продуктів і сировини твар, походження, а на ринках — і продуктів росл, походження, що призначаються для харчування людей, годівлі тварин і дальшої переробки; контроль за якістю засобів захисту тварин, засобів В. м. та корм, добавок; бак-теріол., радіол, і токсикол. контроль продуктів твар, і росл, походження на ринках, м'ясокомбінатах, у холодильниках та на базах заготівлі і реалізації продуктів; здійснення вет.-сан. експертизи продуктів, сировини твар, і росл, походження, тварин, кормів, преміксів, шо призначаються для харчування людей, годівлі тварин і дальшої переробки, засобів захисту тварин у разі їх експорту та імпорту; сприяння підготовці спеціалістів з В. м.; контроль за дотриманням юрид. та фіз. особами вет.-сан. вимог щодо захисту довкілля; сприяння впровадженню у практику досягнень вет. науки і вироб. досвіду. Відповідно до Закону про вет. медицину система держ. В. м. включає: Держ. департамент В. м. М-ва агропромислового комплексу України, управління держ. В. м. АР Крим, обласні, Київ, та Севастоп. міські управління держ. В. м., районні та міські управління держ. В. м. з підпорядкованими їм закладами та установами. Ці органи здійснюють функції з реалізації закону про вет. медицину і контролюють його виконання. Наук, забезпечення В. м. здійснюють відповідні наук, установи міністерств та ін. органів викон. влади, ф-ти В. м. вищих закладів освіти. Наук.-метод, центром В. м. є відділення В. м. в Укр. академії агр. наук. За порушення вет. правил встановлено юрид. відповідальність як фізичних, так і юрид. осіб. Діє, зокрема, Закон України «Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину» (1997). За цим законом підприємства, установи та організації незалежно від форм власності несуть відповідальність у вигляді штрафу за: порушення вет. норм і правил, зоогіг. нормативів щодо карантину тварин або ін. карантинних обмежень; реалізацію ввезених на територію України продуктів та сировини твар, походження, кормів для тварин, які не пройшли в Україні вет.-сан. експертизу; виготовлення харчових продуктів із сировини тваринного походження, забороненої для використання; реалізацію продуктів та сировини твар, і росл, походження у невідведе-них для цього місцях тощо. Сплата штрафів не звільняє підприємство, установу чи організацію від відшкодування завданих збитків. Справи про зазначені правопорушення розглядають Держ. департамент вет. медицини М-ва агропром. комплексу України, управління держ. вет. медицини АР Крим, областей, Києва та Севастополя, районів, міст. Спец, розділи закону про В. м. присвячені питанням карантину тварин, гарантій прав гр-н та юрид. осіб, фінансування і матері-ально-тех. забезпечення органів і установ В. м., особливостям приватизації закладів держ. В. м., міжнар. співробітництву, відповідальності за порушення зак-ва з питань В. м.

В. І. Семчик. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   вес-вис   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]