Навигация
 
вит-віз
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИСЦИПЛІНАРНА

-вид юрид. відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відповідати перед роботодавцем за дисциплінарний проступок і зазнавати дисцип. санкцій, передбачених законодавством про працю. В. д. у труд, праві поділяється на 2 види: а) дисциплінарні стягнення; б) заходи дисциплінарного впливу. Метою В. д. працівника є, по-перше, забезпечення внутр. труд, розпорядку підприємства, установи, організації; по-друге, виховання як самих порушників труд, дисципліни, так і ін. працівників, щоб запобігти порушенням труд, дисципліни з їхнього боку. Підставою В. д. є вчинення працівником дисциплінар. проступку. В. д. здійснюється накладанням дисцип. стягнень власником або уповноваженим ним органом, з яким працівник перебуває у труд, відносинах. Законність В. д. полягає насамперед у тому, що вона застосовується, тільки за дисциплінарні проступки; по-друге, її можуть застосовувати лише органи та посад, особи, наділені дисциплінар. владою; по-третє, дисциплінарні стягнення застосовуються з дотриманням строків давності та встановленого порядку накладення стягнень; по-четверте, за одне порушення труд, дисципліни може бути накладено лише одне стягнення. В. д. передбачає індивід, підхід при застосуванні заходів дисцип. стягнення залежно від ступеня тяжкості вчиненого проступку і заподіяної шкоди, обставин, за яких стався проступок, і поперед, роботи працівника. Якщо протягом року від дня накладення стягнення працівник не буде підданий новій дисцип. санкції, то він вважається таким, що не мав дисциплінар. покарання. Якщо працівник не допустив нового порушення труд, дисципліни і, до того ж, проявив сумлінність у праці, то стягнення може бути зняте до закінчення року. Альтернативність В. д. полягає у наданні роботодавцеві права вибору в застосуванні до порушника труд, дисципліни заходів дисцип. чи громад, впливу (ст. 152 Кодексу законів про працю України). Правові гарантії недопущення необгрунтованого притягнення до В. д. полягають в обов'язку власника або уповноваженого ним органу попередньо отримати від працівника пояснення у письмовій або усній формі, довести до відома працівника наказ чи розпорядження про накладення дисцип. стягнення під розписку, в праві працівника оскаржити дисциплінарне стягнення.

Розрізняють загальну і спеціальну В. д. Загальну В. д. несуть працівники за невиконання або неналежне виконання своїх труд, обов'язків, передбачених труд, договором та правилами внутр. труд, розпорядку. Порядок притягнення працівника до загальної В. д. регулюється ст. 147—152 КЗпП. З метою підвищення відповідальності працівників певних категорій, а також відповідальності за вчинення особливо тяжких дисцип. проступків законодавець запровадив різні види спеціальної В. д. Спеціальна В. д. відрізняється від загальної колом осіб, до яких вона застосовується, колом осіб і органів, уповноважених її застосовувати, порядком оскарження тощо. Законодавство про дисципліну окр. категорій працівників в одних випадках (напр., для суддів, держ. службовців) питання В. д. регулює законод. нормами, в інших (напр., для працівників залізн. транспорту) — підзаконним актом, тобто відповідним положенням. Спеціальна В. д. прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навч., наук, та ін. установ прокуратури регулюється Дисциплінарним статутом прокуратури України від 6.XI 1991. В. д. суддів встановлена ст. 31 Закону України «Про статус суддів» (1992), держ. службовців — ст. 14—16 Закону України «Про державну службу» (1993), адвокатів — ст. 16 Закону України «Про адвокатуру» (1992). Положення про дисципліну працівників залізн. транспорту, затверджене КМ України (26.1 1993), регулює В. д. працівників підприємств, установ, організацій галузі. Встановлена для окр. категорій працівників спеціальна В. д. враховує особливості їхньої трудової діяльності, значущість належного виконання ними труд, обов'язків для норм, функціонування тієї чи ін. галузі нар. г-ва, сусп-ва в цілому. Див. також Дисципліна праці. Літ.: Венедиктов В. С. Теор. проблемы юрид. ответственности в труд, праве. X., 1996; Хуторян Н. М., Позднякова О. А. Необхідність забезпечення відповідності законодавства про дисципліну праці Конституції України. В кн.: Конституція України — основа подальшого розвитку законодавства. К., 1997.

Н. М. Хуторян. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]