Навигация
 
вит-віз
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВІДСТРОЧКА ВИКОНАННЯ ВИРОКУ

- відкладення на певний час у виняткових, передбачених законом випадках реального виконання призначеного судом покарання. Термін вживається у крим.-правовому та крим.-процес, значенні. За крим. зак-вом це є одним з видів умовного звільнення від покарання, що забезпечує досягнення цілей у справі виправлення і перевиховання засудженої особи без реального виконання вироку. Згідно зі ст. 46' Кримінального кодексу України В. в. в. може бути застосована судом до особи, яка вперше засуджується до позбавлення волі на строк до 3 років. При цьому враховуються характер і ступінь сусп. небезпеки вчиненого злочину, характеристика особи винного та ін. обставини, що підтверджують можливість виправлення і перевиховання засудженого без ізоляції від сусп-ва. Суд може відкласти виконання вироку щодо такої особи на строк від 1 до 2 років зі сплатою відповідного штрафу або (за наявності виняткових обставин справи і даних про особу винного, які обумовлюють призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено ст. 44 КК) без застосування штрафних санкцій. При В. в. в. суд поряд з відстрочкою осн. покарання правомочний відкласти і виконання дод. покарань, крім штрафу.

В. в. в. не може бути застосована у випадках засудження особи до позбавлення волі на більш як 3-річний строк або призначення винному будь-якого іншого осн. покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, або застосування передбаченого ст. 45 КК умовного засудження. Крим, закон не допускає застосування В. в. в. до осіб, засуджених за скоєння тяжких злочинів, перелічених у п. 1 ч. З ст. 25 і КК, а також до осіб, яким поряд з покаранням за вчинений злочин призначають заходи примус, лікування від алкоголізму або наркоманії, і, крім того, до осіб, які не пройшли повного курсу лікування венеричного захворювання (п. 2 ч. З ст 25 КК).

При В. в. в. суд, як правило, зобов'язує засудженого протягом певного строку усунути заподіяну шкоду, піти на роботу або навчання, не змінювати без згоди органу внутр. справ місце проживання, повідомляти цей орган про зміну місця роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації. Суд може зобов'язати засудженого не відвідувати певні місця, не виїжджати з місця пост, проживання без повідомлення органу внутр. справ, пройти курс лікування при зловживанні спиртними напоями або вживанні наркот. речовин, попросити прилюдно або в ін. формі пробачення у потерпілого, — за умови, якшо все це сприятиме виправленню і перевихованню засудженого. Суд має також право покласти на відповідний труд, колектив або особу (за їх згодою) обов'язок наглядати за засудженим і вести з ним виховну роботу. Контроль за поведінкою засуджених, щодо яких застосовано В. в. в., здійснюється органами внутр. справ, а щодо неповнолітніх — також комісіями в справах неповнолітніх.

Якщо засуджений, маючи відстрочку, не виконує покладені на нього судом обов'язки або порушує громад, порядок чи труд, дисципліну, що підпадає під застосування заходів адм. стягнення або заходів дисциплінарного чи громад, впливу, або ухиляється від сплати штрафу, то за поданням органу внутр. справ, комісії у справах неповнолітніх або відповідного труд, колективу суд може винести ухвалу про скасування В. в. в. і про направлення засудженого для відбування покарання у вигляді позбавлення волі згідно з вироком. По закінченні терміну відстрочки суд за поданням органу, який здійснює контроль за поведінкою засудженого, залежно від його ставлення до праці або навчання, загальної поведінки виносить ухвалу про звільнення засудженого від покарання або про направлення його до місць позбавлення волі для відбування призначеного вироком строку. В. в. в. практикується як у мирний, так і у воєнний час. Умови і порядок застосування відстрочки у воєнний час, у т. ч. до засуджених військовослужбовців або військовозобов'язаних, зазначені у ст. 46 КК. Від В. в. в. слід відрізняти відстрочку відбування покарання, що регламентована ст. 46 КК України, ст. 408 Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 109 Виправно-трудового кодексу України. Остання застосовується виключно до засуджених жінок, вагітність яких було встановлено під час відбування покарання або які в цей час народили дітей.

Крим.-процес, закон допускає можливість В. в. в. у випадках, коли реальному виконанню вироку перешкоджає тяжка хвороба засудженого, вагітність засудженої або наявність у неї малолітніх дітей, коли негайне відбування покарання може призвести до винятково тяжких наслідків для засудженого чи його сім'ї (ст. 405 КПК). У крим.-процес. значенні В. в. в. застосовується у разі засудження особи до позбавлення волі, виправних робіт або штрафу. При цьому коли засуджений не має можливості негайно сплатити штраф, це покарання теж може бути відкладено, але не більш як на рік. За КПК України при В. в. в. враховуються надзв. обставини, в яких опинився засуджений на момент звернення вироку до виконання. Якщо ці обставини зникають, то вирок має бути за рішенням суду звернений до виконання. Рішення про В. в. в., регламентоване крим.-процес, законом, приймає суд, який постановив вирок. Статтею 405 КПК передбачено, що відстрочка не допускається для особливо небезпечних рецидивістів, а також осіб, засуджених за особливо небезпечні держ. злочини, незалежно від строку покарання, і осіб, засуджених за ін. тяжкі злочини до позбавлення волі на строк не нижче 5 років.

Як один з видів умовного звільнення від покарання В. в. в. широко практикується у різних правових системах світу. Аналоги цьому інституту з відповідними особливостями відомі законодавству Англії, США, Франції, закріплені у законод. актах Німеччини, мають місце у сучасному крим. судочинстві Японії, пострад. країн Центр., Сх. Європи та ін.

Літ.: Угол, право бурж. стран: обшая часть. М., 1990; Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: общая часть угол, права. М., 1991; Наук.-практ. коментар Крим.-процес, кодексу України.

М. І. Сірий. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]