Навигация
 
воє-в'яз
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВОЛЯ

— соціально обумовлений стан псих, регулювання поведінки суб'єкта, що грунтується на його прагненні і здатності до свідомого вибору мети діяльності, шляхів і засобів її досягнення. Поняття «В.» знайшло обгрунтування насамперед у філософії і психології (А. Августин, І. Кант, Шеллінг, А. Шопенгауер, Л. Виготський, Й. Лін-дворський, Ш. Блондель, С. Рубінштейн та ін.). Воно розглядається у різних аспектах: як явище, зумовлене фіз., психол., соціальними, надприродними та ін. причинами; як автономна і самодостатня сила («свобода волі»); як першооснова світ, процесу й людської діяльності {волюнтаризм). Разом з тим В. належить до універсальних наук, понять, її теор. осмислення здійснюється, зокрема, в межах теорії, філософії і психології права (Г. Гегель, Р. Ієринг, Л. Петражицький, Д. Че-чот, Д. Керімов, В. Ойгензіхт та ін.). В. у праві означає: а) волевиявлення учасників сусп. відносин, які, будучи врегульовані правом, набувають форми правовідносин; б) важливий елемент, що визначає сутність даного типу права як фіксації закріплених чи санкціонованих д-вою вольових зусиль панівних сил і нар. мас, відображених у конституції, законах, юрид. нормах. Осн. детермінантами вольового процесу, зокрема у праві, є: потреба (органічна, інтелектуальна, уявна), що спонукає суб'єкта правовідносин до зміни певної ситуації, дає поштовх необхідній для цього активності; інтерес (особистий, груповий, суспільний, державний) як об'єкт, необхідність реалізації усвідомлених потреб; установка — стан готовності суб'єкта до дії, джерело його активності, що утв. з факторів потреби і ситуації; мотивація — регулятор людської життєдіяльності, що підтримує, змінює, блокує псих, поведінку суб'єкта. Взаємопов'язаними складовими вольового процесу, з погляду права, виступають постановка мети (елемент псих, регуляції суб'єкта права) та її досягнення (одержання необхід. правового результату). В. суб'єкта права реалізується у процесі подолання можливих труднощів, пов'язаних з потребою аналізу сусп.-політ, ситуації, з необхідністю корекції самої мети, боротьбою і протистоянням, що виникають під час її здійснення. Важливим різновидом безпосеред. втілення В. у праві є волездатність — юридично усвідомлена спроможність суб'єкта правильно спрямовувати свою поведінку (у крим. праві пов'язана з поняттями неосудності й афекту, в цивільному - з деліктною відповідальністю тощо). Особливе місце належить державній В. Остання — це детермінований загальнонар. інтересами суб'єктивно-регулятивний процес, пов'язаний із прагненням панівних сил чи всього суспільства надати своїм цілям та інтересам загальнообов'язкового характеру за допомогою владних розпоряджень та сили держ. примусу. Даний різновид В. реалізується у вигляді системи юрид. норм, однак не завжди й не всі норми права є відображенням чи втіленням цієї В., що пов'язане з різноманіт. обставинами (політ, протиборством у суспільстві, недосконалістю нормотв. процесу, соціальними потрясіннями тощо). Державна В. розглядається здебільшого з двох осн. позицій: 1) як В., піднесена до рівня закону, що є визнанням держ.-вольової сутності права, його нормат. ролі, гарантованої примусом д-ви; 2) у правовідносинах, вольовий характер яких означає, поряд з обумовленістю державною В., нерозривний зв'язок з В. і свідомістю людей, з їхньою здатністю реагувати на впливи права.

Літ.: Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоц. психологии. СПб., 1907; Чечот Д. М. Субъект, право и формы его зашиты. Ленинград, 1968; Керимов Д. А. Филос. проблемы права. М., 1972; Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление (Очерки теории, философии и психологии права). Душанбе, 1983.

В. П. Горбатенко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]