Навигация
 
д-демаг
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕКЛАРАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ

— акти «теоретичної підготовки» автономії України, якими проголошувалися осн. принципи діяльності викон. органу Української Центральної Ради — Генерального секретаріату. Готувалися безпосередньо головою уряду В. К. Винниченком. У першій декларації [ухваленій 5-ю сесією Центр. Ради 27.VI (10.VII) 1917] було визначено структуру і компетенцію уряду. Запроваджувалися посади голови уряду, ген. секретарів та ген. писаря. Було визначено обов'язки ген. секретарства фін. справ — розробка основ нац. фін. політики в Україні (хоча уряд і визнавав, що перевести всі фін. справи виключно на держ. грунт не має можливості, проте наполягав на необхідності розпочати підготовчу роботу з цього питання, готуючи грунт для автономії). Було визначено також першочергове завдання ген. секретарства суд. справ (справ юстиції) - підготовка суд. інстанцій, насамперед їх українізація і демократизація, а також розробка відповідних законопроектів, які відповідали б авт. статусу України. У досить стислій формі було сформульовано завдання ген. секретарства військ, справ — українізація війська в тилу і на фронті. До компетенції ген. секретарства зем. справ було віднесено розробку проекту зем. закону на підставі рішень Всеукр. сел. з'їзду. На секретарство покладалася організація волосних, повіт, і губ. зем. комітетів та рад сел. депутатів, утворення Укр. краевого зем. к-ту, керівництво не лише зем. справами, а й сільськогосп. інвентарем. Важливі завдання покладались на ген. секретарство міжнац. справ. Головні з них — боротьба за авт.-федерат, устрій Росії, порозуміння на цій основі українців з неукраїнською людністю, скликання з'їзду представників народів та областей Росії, досягнення згоди з нац. меншинами. Ген. секретарство нар. освіти мало опікуватися шкільною і позашкільною освітою, українізацією школи, виданням підручників, підготовкою і перепідготовкою вчителів, згуртуванням їх у про-фес. товариства, створенням Всеукр. та місц. шкільних рад, призначенням комісарів по народній освіті.

Діяльність ген. секретарства продовольчих справ мала на меті заснування Всеукр. продовольчого комітету, забезпечення планомірності у роботі всіх продовольчих органів в Україні, досягнення автономії у справі постачання харч, продуктів, забезпечення укр. хліборобів реманентом. У структурі уряду передбачалося створення генеральних секретарств праці, шляхів, торгівлі та пром-сті, але їхні завдання декларація не визначила і секретарі не призначалися.

29.IX (12.X) 1917 було оприлюднено чергову декларацію Ген. секретаріату вже як «повноправного», тобто визнаного і затвердженого Тимчас. урядом Росії. Вона була викладена у формі заяви про наміри. Наголошувалося, що утворений волею демократії України Ген. секретаріат керуватиметься у своїй діяльності принципами і директивами, виробленими Центр. Радою як рев. парламентом, і відповідатиме перед нею. Основою нового життя в Україні ще раз стверджувалося нац. держ. самовизначення, а гол. метою уряду — єдність Рос. федеративної республіки, авт. статус України, об'єднання укр. земель і єднання укр. народу в одній авт. одиниці, справедливе і дбайливе ставлення до нац. прав і домагань усіх національностей, участь у підготовці мирної угоди, скликання Всеукр. установчих зборів. Для належної роботи Всерос. і Всеукр. установчих зборів уряд планував створити виборче бюро, організувати цілу низку з'їздів комісарів, представників нар. управ (земств), громадських установ. Проголошувався пріоритет інтересів трудящих мас. Земля, на думку уряду, належить тому, хто її обробляє, але остаточно зем. питання повинні вирішити Всерос. та Всеукр. установчі збори. Ген. секретаріат повинен був упорядкувати зем. відносини через місц. зем. комітети, об'єднати агрономічні сили, поширювати сільськогосподарську освіту, хліборобську кооперацію та артілі, готувати націоналізацію всіх лісів, розробити план громадського лі-соводства, меліорації земель, охорони природних багатств України від грабіжницької експлуатації та нищення. Капіталістичну форму пром-сті й торгу, зазначалося у Декларації, не так просто скасувати. Необхідні для цього функції держ. контролю і регуляції госп. життя повинен взяти на себе екон. комітет. До його завдань було віднесено також розподіл харчів і сировини, матеріалів та палива; він мав дбати про піднесення продуктивності праці, регулювання пром-сті й торгу, поліпшення екон. ситуації. У справі фінансів наголошувалося на необхідності: їх децентралізації, створення нац. бюджету; підвищення рівня оподаткування заможних верств населення; введення прогрес, оподаткування, відшукання засобів сплатити вже встановлені податки; створення в Україні Нац. банку і Народного банку.

У галузі освіти передбачалося розробити протягом найближчого року проект демократичної за змістом і формою школи, в т. ч. і для нац. меншин. Планувалося організовувати курси для вчителів, видавати підручники та навчальні посібники укр. мовою та нац. мовами; готувати кадри лекторів для укр. ун-тів та закладів освіти. Було заплановано відкрити у Києві Пед. академію, нар. ун-ти, створити за допомогою просвітніх товариств систему позашкільної освіти, створювати належні умови для розвитку нац. мистецтва, підтримувати народних умільців. Секретарство нац. справ мало взяти на себе захист нац. меншин від юрид. і факт, обмежень їхніх громад, і політ, прав, сприяти на принципах свободи і демократизму вдосконаленню роботи існуючих та створенню нових нац. установ, підтриманню добрих стосунків між усіма націями в Україні. Гол. завданням секретарства проголошувалося заступництво укр. інтересів не лише у кордонах губерній, визначених Тимчасовим урядом, а й за їх межами. Опікуючись проблемами національного життя в Україні, секретарство повинно було подавати необхідну інформацію урядові. Уряд визнав найважчим завданням у справі побудови нового життя організацію механізму нової держ. адміністрації. У Декларації ставилася вимога негайно створити секретарство шляхів, секретарство продовольчих справ та секретарство пошт і телеграфів. Передбачалася і судова реформа, що мала на меті краще пристосування суду до місц. особливостей і умов нових нац. форм життя в Україні.

Вереснева Декларація уряду, попри її досить обережні і виважені формулювання, занепокоїла Тимчасовий уряд. З його ініціативи почалося суд. слідство: Ген. секретаріат було звинувачено у перевищенні компетенції. Проте довести справу до арешту укр. керівництва Тимчас. урядові завадили події 25-26.Х 1917.

Літ.: Ген. Секретаріат Укр. Центр. Ради. В кн.:/?нци-| клопедія українознавства, т. 1. К., 1993; Миронен-ко О. М. Світоч укр. державності: політ.-правовий аналіз діяльності Центр. Ради. К., 1995.

О. М. Мироненко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]