Навигация
 
д-демаг
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕКЛАРАЦІЯ З НАГОДИ П'ЯТДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 1995

— міжнар. документ, прийнятий 50-ю ювілейною сесією ГА Організації Об'єднаних Націй 24.X 1995. Складається з преамбули і 5 розділів.

У преамбулі підкреслено, що відображена у Статуті ООН рішучість убезпечити майб. покоління від злигоднів війни «сьогодні є так само життєво важливою, як і 50 років тому». Зазначається, що ООН відіграла важливу роль у відверненні нового глобального конфлікту і має значні здобутки в поліпшенні долі людей у всьому світі. Вона допомогла сформувати сучасну досконалу систему відносин між д-вами. Завдяки процесові деколонізації та ліквідації апартеїду сотням мільйонів людей було гарантоване основоположне право на самовизначення. Тепер, коли закінчилася «холодна війна», ООН повинна створити нові можливості для миру, розвитку демократії та співробітництва. З нагоди 50-ї річниці ООН держави — члени ООН і спостерігачі при ООН, які представляють народи світу, заявили у Декларації, що вони урочисто підтверджують цілі та принципи Статуту ООН і свою відданість їм. Декларація містить широкомасштабну програму діяльності ООН на майбутнє. У розділі «Мир» сформульовано осн. завдання, які виконуватиме ООН у справі підтримання заг. миру на всіх рівнях — всесвітньому, регіональному, національному — з метою контролю над озброєннями, обмеження озброєнь і нерозповсюдження ядер, зброї та всіх ін. видів зброї масового знищення людей, боротьби проти тероризму, обстоювання права народів на самовизначення. У розділі «Розвиток» підкреслено, що для забезпечення добробуту людства необхідно створити «динамічне, здорове, вільне і справедливе економічне становище». Для того щоб сприяти сталому екон. зростанню, соціальному розвиткові, захисту навкол. середовища і соціальній справедливості, ООН: приділятиме особливу увагу нац. та міжнар. заходам, що покликані забезпечити всім країнам одержання макс. вигоди із процесу глобалізації, не допустити ізоляції найменш розвинених країн і країн Африки від світ, економіки, допомагаючи їм в інтеграції у цю економіку; сприятиме вжиттю рішучих нац. і міжнар. заходів, спрямованих на викорінення злиднів, а також на забезпечення повної зайнятості людства і соціальної інтеграції; добиватиметься визнання того, що розширення прав і всебічна та рівна участь жінок становлять ключовий елемент усіх зусиль щодо забезпечення розвитку людства. У розділі «Рівність» розкрито осн. цілі і завдання ООН у галузі захисту прав людини. Підкреслюється вірність ООН положенню Статуту, яке утверджує гідність і цінність людської особистості, рівність прав чоловіків і жінок.

Декларація орієнтує міжнар. співтовариство на те, що, водночас із необхідністю і надалі враховувати нац. та регіон, особливості і різні істор., культур, та реліг. засади, обов'язком держав, незалежно від їх політ., екон. і культур, систем, є заохочення і захист усіх прав людини та осн. свобод, універсальність, неподільність, взаємозалежність і взаємопов'язаність яких є незаперечними. Важливо також, щоб д-ви забезпечили універсальність, об'єктивність, послідовність своєї політики в питаннях прав людини з тим, щоб: утверджувати і захищати права людини та осн. свободи; змінювати закони, політику і програми з метою забезпечення всебічної і рівної участі жінок у всіх сферах політ., громадян., екон., соціального і культур, життя як рівноправних партнерів, повної реалізації усіх прав людини та осн. свобод щодо жінок; забезпечувати захист прав людей, які особливо страждають від наруги або відсутності піклування, включаючи молодь, інвалідів, осіб похилого віку і мігрантів; захищати права корінних народів, біженців і переміщених осіб, права людей, які належать до нац., етнічних та ін. меншин. У розділі «Справедливість» показано те величезне значення, яке має для досягнення всіх завдань і цілей ООН розвиток міжнар. права, і накреслено шляхи дальшого його розвитку з тим, щоб відносини між д-вами грунтувалися на принципах справедливості, суверенної рівності, загальновизнаних принципів міжнар. права і поважання права. Ця діяльність повинна здійснюватися з урахуванням розвитку подій у таких галузях, як техніка, транспорт, у сферах, пов'язаних з інформацією та ресурсами, на міжнар. фін. ринках, а також з урахуванням ускладнення діяльності ООН щодо подання гуманітар. допомоги і допомоги біженцям. ООН повинна: встановлювати і підтримувати рівність між усіма країнами згідно з принципом суверенної рівності й тер. цілісності держав; сприяти неухильному додержанню і здійсненню норм міжнар. права; врегульовувати міжнар. спори мирними засобами; заохочувати якнайширшу ратифікацію міжнар. договорів і забезпечувати дотримання зобов'язань, що випливають з них; сприяти

додержанню і здійсненню норм міжнар. права в галузі прав людини та осн. свобод і заохочувати ратифікацію міжнар. документів з прав людини або приєднання до них; сприяти дальшій кодифікації і прогресивному розвиткові міжнар. права. У заключній частині Декларації («Організація Об'єднаних Націй») наголошується на необхідності реформування і модернізації самої ООН, активізації діяльності її Ген. Асамблеї. Йдеться про потребу розширити склад Ради Безпеки і вдосконалити методи її роботи, зміцнити роль Екон. і соціальної ради ООН з тим, щоб дати їй можливість ефективно вирішувати в сучас. умовах покладені на неї завдання, які стосуються добробуту і рівня життя усіх людей. Здійснення цих та ін. змін у системі Організації Об'єднаних Націй необхідне для того, щоб ООН і надалі ефективно слугувала народам, в ім'я яких її було створено. Літ.: Действующее междунар. право, т. 2. М., 1997.

Ю. І. Нипорко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]