Навигация
 
д-демаг
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕКЛАРАЦІЯ І ПРОГРАМА ДІЙ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ 1974

- міжнар. документ, прийнятий 6-ю спец, сесією ГА ООН 1.V 1974. В Декларації і Програмі викладено стратегію розвитку Організації Об'єднаних Націй у сфері сприяння міжнар. екон. співробітництву на справедливій і рівноправній основі, пов'язану насамперед із насущними потребами країн, що розвиваються. Останні успадкували від колон, держав договірні зобов'язання, які ставили їх у нерівні та несправедливі умови, а саме: позбавляли суверен, прав на природні ресурси; встановлювали низькі ціни на сировину, що вивозилася з них; зобов'язували імпортувати пром. товари, вироблені в розвинених країнах, за надто високими цінами. За цих умов стрижнем розроблених заходів стала концепція права на розвиток, яка включала два базових елементи: право та обов'язок усіх держав співробітничати з метою прогрес, розвитку і право країн, що розвиваються, на отримання пільгових, преференційних (невзаємних) режимів у різних сферах міжнар. співпраці (торгівля, фінанси, тр-т, н.-т. співробітництво та ін.). На основі Д. і П. д. про в. н. м. е. п. 1974, а також Хартії економічних прав і обов язків держав 1974, яку ГА ООН ухвалила на 29-й сесії 12.XIІ 1974, було сформульовано політ.-правову стратегію нового міжнародного економічного порядку (НМЕП). Вона складається із 3 осн. напрямів. До першого належить повне, суверенне розпорядження д-вами своїми природ, ресурсами та екон. діяльністю, включаючи право на націоналізацію іноз. власності; суверенна рівність держав і право країн, колоніально залежних у минулому, на повну компенсацію шкоди, заподіяної у результаті експлуатації їх природ, ресурсів; регулювання і нагляд за діяльністю транс-нац. корпорацій шляхом прийняття кодексів їх поведінки; надання преференц. режиму для країн, що розвиваються, у тих сферах міжнар. співробітництва, які становлять для них особливий інтерес, у т. ч. у сфері передачі високих технологій. Другий напрям охоплює: вимоги у сфері міжнар. торгівлі, в основу яких покладено інтегровану програму стосовно сировини, яка передбачає систему стабілізац. товарних угод; справедливе співвідношення між цінами на сировину і готові вироби; забезпечення широкого доступу товарів країн, що розвиваються, на ринки розвинених країн; збільшення фін. допомоги, включаючи відстрочення виплати боргів і відсотків по них, а також списання боргів з найменш розвинених країн тощо.

Третій напрям пов'язаний із розширенням взаємного екон., торг., фін. і тех. співробітництва між д-вами, що розвиваються, та об'єднанням їхніх природ, ресурсів і зусиль з метою подолання екон. відсталості, досягнення реальної політ, незалежності. Положення Декларації та Програми 1974 знайшли втілення у багатьох резолюціях органів ООН, у правових актах її спеціаліз. установ. Однак декларовані в них принципи НМЕП так і не стали обов'язковими, універсальними нормами міжнародного економічного права. Вони фактично були відкинуті більшістю економічно розвинених держав, насамперед західних, які вважали, що вільні ринкові відносини самі по собі швидко вирівняють становище країн, хоча формально не заперечували проти Програми та Хартії. Пропозиція щодо перетворення цих док-тів в універсальну міждерж. угоду також не викликала серед згаданих країн зацікавлення, і багатостор. договору в цій сфері так і не було укладено.

У той же час окр. принципи НМЕП стали складовою угод локального та регіон, характеру. Рекомендації, які містилися у Декларації і Програмі 1974 та згаданій Хартії, послужили основою для структур, перебудови міжурядових організацій системи ООН. В особі Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР), допоміж. органів ООН — Конференції Організації Об 'єднаних Націй з питань торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Організації Об'єднаних Націй з питань промислового розвитку (ЮНІДО) разом з Програмою розвитку ООН (ПРООН) було створено спец, механізм реалізації принципів НМЕП. Ці органи певною мірою мали самост. джерела фінансування, що дозволило їм надавати тех., консулы., інформ. та ін. допомогу країнам, що розвиваються. Найвідомішими серед них є: структура органів, яка відображає інтереси країн, що розвиваються; методи групової дипломатії; прийняття рішень на основі консенсусу тощо. У рамках названих органів ООН прийнято чимало правових док-тів у руслі розвитку положень НМЕП, зокрема кодекси поведінки держав у сфері передачі високих технологій, обмежувальної практики та ін. Однак ці док-ти не мали юридично обов'язкового характеру, а отже, могли впливати на розвиток міжнар. екон. права лише опосередковано — через формування звичаєвих міжнар.-правових норм, вироблення реко-мендац. норм (м'яке право) та сприяння впровадженню їх у нац. право. Важливе значення мають також зусилля допоміж. органів ООН щодо взаємодії із спеціаліз. установами системи ООН з метою реалізації принципів і завдань НМЕП та Хартії.

ЮНКТАД, ЮНІДО та ПРООН створили спільні програми із Світовою організацією торгівлі (СОТ), Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), Міжнародним фондом сільськогосподарського розвитку (ІФАД), Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародною організацією праці (МОП) тощо. Згідно з цими програмами спеціаліз. органи ООН обгрунтували диференц. підхід до дер-жав-членів залежно від рівня їх розвитку: розвинені країни — країни, що розвиваються — найменш розвинені. Від належності країни до певної категорії залежить обсяг її прав, привілеїв та обов'язків. Таким чином, завдяки впровадженню принципів НМЕП у практику міжуряд. організацій системи ООН значна частина сформульованих у Д. і П. д. про в. н. м. е. п. 1974 екон. прав і обов'язків держав увійшла до міжнар. екон. права, що діє на основі договірних відносин його суб'єктів. Літ.: Нєшатаева Т. Н. Междунар. организации и право. Новые тенденции в междунар.-правовом регулировании. ?., 1998.

?. ?. Денисов. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]