Навигация
 
демар-державна тер
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- діяльність відповідних держ. органів, осн. метою якої є докум. засвідчення у встановленому зак-вом порядку факту створення суб'єкта підприємництва, а також держ. облік і ведення відповідних реєстрів цих суб'єктів. Реєстрація є обов'язковою для усіх суб'єктів підприєм. діяльності (підприємств і організацій, їх об'єднань, спільних та іноз. підприємств, фіз. осіб — підприємців-громадян тощо) незалежно від їх орг.-правових форм і форм власності. Правове значення Д. р. с. п. д. полягає у тому, що з моменту реєстрації суб'єкти підприєм. діяльності є легітимними і набувають статусу юридичної особи (за винятком підприємців-громадян, які мають намір здійснювати свою діяльність без створення такої особи). Діяльність незареєстро-ваних суб'єктів господарювання заборонена з усіма юрид. наслідками, що звідси випливають (стягнення через суд до бюджету одержаних доходів, адм. або крим. відповідальність та ін.).

За заг. правилом Д. р. с. п. д. здійснюється у виконкомі міської (районної у місті) ради або в районній держ. адміністрації за місцезнаходженням чи місцем проживання суб'єкта підприєм. діяльності. Для банків, фондової і товарної бірж, фін.-пром. груп, аудиторських фірм, ЗМІ, представництв іноз. фірм та деяких ін. суб'єктів зак-вом України встановлено спец, правила реєстрації.

Осн. нормат.-правовим актом, що визначає порядок і умови Д. р. с. п. д., є Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємництва, затв. КМ України від 25.V 1998. Для Д. р. с. п. д. — юрид. особи власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою подають до органу держ. реєстрації: установчі док-ти в повному обсязі відповідно до вимог зак-ва; реєстрац. картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про держ. реєстрацію; док-ти, що засвідчують внесення реєстрац. збору, а також сплату власником (власниками) внеску до статут, фонду суб'єкта підприєм. діяльності в розмірі, передбаченому законом. Уст. док-ти складаються державною чи ін. мовою відповідно до Закону «Про мови в Українській РСР» (1989) у трьох примірниках (з них два — оригінали) і не повинні містити положень, що суперечать чинному зак-ву України.

Іноз. юрид. особа відповідним док-том має засвідчити свою реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торг., банк, або суд. реєстру тощо). Вказаний док-т повинен бути засвідчений згідно із зак-вом країни його видачі, перекладений укр. мовою та легалізований у коне, установі України, якщо між-нар. договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної д-ви в Україні та легалізовано в МЗС України.

Фіз. особа (заявник), яка має намір здійснювати підприєм. діяльність без створення юрид. особи, подає до органу держ. реєстрації реєстрац. картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про реєстрацію суб'єкта підприєм. діяльності, дві фотокартки, довідку про включення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов 'язкових платежів, док-т про сплату реєстрац. збору, а також пред'являє док-т, що посвідчує особу.

Після перевірки наведених у реєстрац. картці відомостей та при повній комплектності пакета док-тів орган держ. реєстрації формує реєстрац. справу суб'єкта підприємництва, фіксує дату надходження док-тів у спец, журналі і письмово повідомляє про це заявника. За наявності всіх передбачених зак-вом док-тів орган реєстрації зобов'язаний протягом не більше 5 робочих днів з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до реєстру суб'єктів підприєм. діяльності (автоматиз. системи збирання, нагромадження, обробки та операт. надання інформації про суб'єкти підприєм. діяльності) та видати свідоцтво про держ. реєстрацію встановленого зразка з проставленим іденти-фікац. кодом юрид. особи або ідентифікац. номером фіз. особи — платника податків. Відомості про Д. р. с. п. д. реєструючий орган у встановлені строки подає до органу державної статистики та органу державної податкової служби, а також органів Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України. Підставою для взяття суб'єкта підприємництва — юрид. особи на облік в органах держ. податкової служби є копія реєстрац. картки, свідоцтво про держ. реєстрацію і копія устан. док-тів. Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб'єкт підприєм. діяльності або уповноважена ним особа має подати відповідному органу внутр. справ копію свідоцтва про держ. реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником і будь-якого дод. погодження не потребують. За видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів вноситься плата встановленого розміру. Свідоцтво про Д. р. с. п. д. та копія док-та про взяття його на облік в органі держ. податкової служби є підставою для відкриття в установленому порядку рахунків у будь-яких банках. Структурні підрозділи суб'єкта підприємництва — філії, відділення, представництва тощо — не потребують держ. реєстрації. У цьому разі суб'єкт підприєм. діяльності зобов'язаний повідомити про створення або ліквідацію зазначених підрозділів за місцем своєї реєстрації шляхом внесення відповідних дод. відомостей до реєстрац. картки. Органам держ. реєстрації, податкової служби та внутр. справ заборонено вимагати від суб'єкта підприєм. діяльності док-ти, не передбачені Положенням про Д. р. с. п. д. У разі зміни назви, орг.-правової форми, а також форми власності суб'єкт підприєм. діяльності у міс. строк з моменту настання зазначених змін зобов'язаний подати док-ти для перереєстрації за наявності підтвердження оприлюднення інформації про зміни у друкованих ЗМІ. Перереєстрація суб'єктів підприємництва здійснюється у порядку, встановленому для його держ. реєстрації. Скасування держ. реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності здійснюється реєструючим органом за заявою власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу, за заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду (арбітражного суду). Скасування реєстрації позбавляє суб'єкта підприєм. діяльності статусу юрид. особи та є підставою для виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Скасування держ. реєстрації підприємця-громадянина здійснюється шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.

Літ.: Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні. К., 1999.

В. П. Нагребельний. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]