Навигация
 
державна цер-десп
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

- реєстр, що містить систему відомостей і док-тів про правовий режим земель, їх розподіл серед власників землі та землекористувачів, у т. ч. орендарів, за категоріями земель, про якісну характеристику та екон. цінність земель. Д. з. к. розглядають у вузькому і широкому значенні цього поняття. У вузькому значенні — це книга (реєстр) про предмети зем. оподаткування; у широкому — певна система дій щодо обліку, опису та оцінки землі, виконуваних держ. органами з метою отримання відомостей про землю для зем. оподаткування та ін. сусп. потреб. Д. з. к. у широкому значенні охоплює такі операції: облік земель; їх природно-істор. та екон. опис; оцінка земель. У процесі обліку визначаються просторове розташування, розміри, склад зем. угідь та їх якість. Опис передбачає з'ясування і фіксацію природно-істор. та екон. властивостей землі. Оцінка земель має на меті встановлення серед, величин норм урожайності (продуктивності) і прибутковості земель, їх цінності як засобу в-ва та просторового базису. В період виникнення зем. кадастр охоплював лише прості дії щодо обліку земель, використовуваних для отримання дарів природи, утримання худоби, буд-ва та ін. цілей. З розвитком сусп-ва з'явилися спец, док-ти (списки, реєстри, книги), куди заносилися відомості про землю. Згодом визначився певний порядок обліку землероб, операцій. На ранніх етапах сусп. розвитку до зем. кадастру включалися здебільшого відомості щодо площі зем. ділянок. Потім виникла необхідність у веденні обліку різних угідь (рілля, сіножать, пасовище тощо) та їх якісного стану, далі почали описувати й характеризувати угіддя за видами фунтів та їх родючістю. Земельно-кадастрові відомості не лише фіксувалися в текстовій документації (шляхом опису), а й наносилися на карти, плани, схеми. Про це свідчать давні пам'ятки історії та культури різних народів. Так, ще в 3 тис. до н. е. в Китаї грунти за їх якістю поділялися на 9 класів. Папіруси підтверджують існування в Давньому Єгипті досить розвиненого зем. кадастру, що передбачав поділ земель у процесі їх обліку на категорії залежно від якості. Вже за часів Птолемеїв (305—30 до н. е.) з метою ефективнішого використання земель та їх оподаткування вони поділялися на дві осн. групи: ті, що приносили норм, доход, і ті, які не давали такого доходу. Далі вони класифікувалися з виділенням певного числа категорій: за якістю — 5, за зрошуваністю — 10, за культурами — понад 15, за способом володіння — 14. Зем. кадастр Давнього Риму спершу був описом зем. власності із зазначенням розмірів зем. ділянок, їх якості, дохідності та способів обробітку. В 2—1 -ст. до н. е. в Римі вже існував поділ земель за якістю. А за правління імператора Августа (27 до н. е. — 14 н. е.) здійснено опис земель, який був по суті зем. кадастром Рим. імперії; ці дані широко використовувалися для зем. оподаткування. Візантійська сільськогосп. енциклопедія 10 ст. (Геоніники), ряд переписів і кадастрів країн середньовіч. Зх. Європи також свідчать про роботи щодо визначення якості грунтів, обліку та оцінки землі.

З часом великого значення набув і правовий бік ведення зем. кадастру. Із зародженням капіталістич. відносин почали вести і юрид. земельну реєстрацію. її завданням було докум. оформлення права власності та володіння землею. У цей час зем.-кадастрові матеріали починають застосовувати при вирішенні зем.-правових питань, і не лише з метою оподаткування, а й для ін. потреб (купівля-продаж зем. ділянок, передача землі в оренду, розробка заходів щодо охорони земель тощо).

В Україні, коли вона була у складі СРСР, повномасштаб. земельно-кадастрові роботи практично не проводились, оскільки за умов націоналізації зем. фонду країни регулювання зем. відносин здійснювалося без застосування ринкових важелів. Лише 1968 з прийняттям Основ зем. зак-ва СРСР та союз, республік було запроваджено Д. з. к., який, однак, поширювався лише на землі сільськогосп. призначення. Із відновленням Україною держ. незалежності та початком ринкових перетворень повноцінний Д. 3. к. став необхідним елементом землеустрою. Ведення Д. з. к. в Україні є функцією д-ви і регулюється Земельним кодексом України, Положенням про порядок ведення державного земельного кадастру, затв. КМ України 12.1 1993, та нормат. актами Держ. к-ту України по зем. ресурсах. За своїм змістом Д. з. к. є системою необхідних відомостей і док-тів про правовий режим земель, їх розподіл серед власників землі й землекористувачів (у т. ч. орендарів), категорій земель, а також відомостей про якісну характеристику і на-родногосп. цінність земель. Д. з. к. забезпечується проведенням топогр.-геод., картогр., геобот. та ін. обстежень і розвідувань, реєстрацією землеволодінь, землекористувань і договорів на оренду землі, обліком кількості та якості земель, їх бонітуванням та екон. оцінкою. Дані Д. з. к. фіксуються у т. з. зем.-кадастровій документації. Це — кадастрові карти та плани (графічні і цифрові), схеми, графіки, текстові та ін. матеріали, що містять відомості про межі адм.-тер. утворень, зем. ділянок власників землі і землекористувачів (орендарів), про правовий режим земель, що знаходяться у держ., комунал. і приват, власності, про їх кількість, якість, народногосп. цінність та продуктивність по власниках землі і землекористувачах, нас. пунктах, територіях сільс, селищ., міських, районних рад, по областях, АР Крим та країні в цілому. Зем.-кадастрова документація охоплює також книги реєстрації держ. актів про право власності на землю і право пост, користування нею, договорів на тимчас. користування землею, у т. ч. договорів оренди землі. Таку документацію ведуть посад, особи органів Держкомзему України, інженери-землевпорядники сільс. і селищ, рад. У розвитку системи Д. з. к. в Україні важливим чинником є широкомасштабна зем. реформа. Реформування зем. відносин пов'язане з перерозподілом землі. Це сприяє швидкому збільшенню кількості власників землі та землекористувачів, а також укладених угод про оренду, заставу, купівлю, продаж, успадкування зем. ділянок. У ході реформи забезпечується розробка тех. документації для складання держ. актів про право власності на землю та право пост, користування нею для 13,3 млн. гр-н, підприємств, установ та організацій; дані реєстрації держ. актів вносяться до банку даних Д. з. к. З метою підвищення рівня автоматизації інформ. процесів, пов'язаних з веденням Д. з. к., КМ України 2.XII 1997 прийняв пост. «Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру». Вона передбачає суттєве поліпшення зем.-кадастрових робіт шляхом розвитку нормат.-тех. бази і впровадження автоматиз. системи ведення Д. 3. К.

П. Ф. Кулинич. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]