Навигация
 
державна цер-десп
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України) — центр, орган викон. влади, який забезпечує реалізацію держ. політики у галузі статистики, створення і належне функціонування загаль-нодерж. системи екон.-стат. інформації. Діє відповідно до Положення про Державний комітет статистики України, затв. Президентом України 6.XI 1997. Діяльність К-ту спрямовується і координується КМ України. Держкомстат очолює єдину систему органів держ. статистики України, до складу якої входять підпорядковані йому органи держ. статистики в АР Крим, областях, районах і містах, а також підприємства, установи й організації, що належать до сфери управління К-ту.

Осн. завдання Держкомстату України: збирання, опрацювання, узагальнення та всебіч. аналіз стат. інформації про процеси, що відбуваються в екон. і соціальному житті України та її регіонів, зокрема про здійснення екон. реформ, рівень життя та соціальний захист населення, формування багатоукладної економіки та її структурну перебудову, розвиток зовнішньоекон. діяльності, хід приватизації і зем. реформи; розроблення та впровадження стат. методології, що базується на результатах наук, досліджень, міжнар. стандартах і рекомендаціях; забезпечення переходу нац. системи обліку та статистики на міжнар. стандарти; забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності та цілісності стат. інформації; забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених стат. даних згідно із зак-вом. Держкомстат України: складає нац. рахунки, міжгалузеві та ін. макроекон. баланси; забезпечує розроблення інформ. бази для прогнозування тенденцій і закономірностей со-ціально-екон. розвитку та бере участь у їх прогнозуванні; здійснює стат. спостереження за ходом виконання законів України, актів Президента України та КМ України з екон. і соціальних питань; забезпечує створення та функціонування загальнодерж. інтегрованої комп'ютерної мережі органів держ. статистики; здійснює єдину тех. політику збирання, розроблення і передачі стат. інформації, організовує опрацювання держ. стат. інформації на базі єдиної методології та сучас. ін-форм. технологій; створює банки даних; затверджує форми, програми та інструкції держ. стат. спостережень і типові форми перв. облікової інформації; створює і веде Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; відповідає за достовірність, об'єктивність, оперативність та цілісність стат. інформації, її адекватність соціально-екон. явищам і процесам; забезпечує гласність стат. даних, надає засобам масової інформації поточні та річні дані про соціально-екон. становище України, її регіонів, галузей економіки; видає стат. матеріали; здійснює міжнар. та міжрегіон. статистичні зіставлення; бере участь в обчисленні соціальних нормативів; укладає у межах своєї компетенції та в порядку, передбаченому зак-вом, договори із стат. органами ін. держав та міжнар. стат. організаціями; сприяє об'єктивному відображенню нац. стат. даних у стат. виданнях міжнар. організацій та іноз. держав. Комітет має право: у встановленому порядку безкоштовно одержувати від усіх, на кого поширюється дія Закону України «Про державну статистику» (1992), включаючи фін., банк., митні та ін. відомства і служби, та використовувати держ. стат. звітність, ін. необхідні для проведення держ. стат. спостережень дані (на будь-якій стадії їх розроблення) та пояснення до них; вивчати стан первин, обліку і стат. звітності, перевіряти достовірність стат. даних; розглядати у встановленому порядку справи про адм. правопорушення у сфері обліку та статистики. У процесі виконання покладених на нього завдань відомство взаємодіє з ін. центр, та місц. органами викон. влади, органами АР Крим, місц. самоврядування, а також із стат. органами ін. держав та міжнар. стат. організаціями.

Рішення Держкомстату України з питань статистики, обліку та стат. звітності є обов'язковими для виконання центр, та місц. органами викон. влади, органами АР Крим, місц. самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також особами, які проживають на тер. України, незалежно від їх громадянства. Держкомстат України очолює голова, який призначається і звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Діють колегія К-ту, наук.-методична рада, можуть утворюватися інші Консультат.-дорадчі органи.

В. Л. Коваленко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]