Навигация
 
державна цер-десп
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

- відомча н.-д. установа, що має своїм завданням розробку та впровадження в експертно-криміналіст. діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України наук.-практ. методів і засобів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю. Утв. відповідно до постанови КМ України від 6.V 1998 на базі Експертно-криміналіст. управління, Центру криміналіст, досліджень і Вибухотех. служби МВС України. До системи установи входять н.-д. експертно-криміналіст. центри гол. управлінь МВС України в АР Крим, м. Києві та Київ, області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі та на тр-ті (далі — центри). Гол. завданнями Д. н.-д. е.-к. ц. МВС України є: виконання експертиз за крим. справами, які перебувають у провадженні органів дізнання та поперед, слідства органів внутр. справ; виконання досліджень за матеріалами, які надходять зі служб та підрозділів органів внутр. справ, що здійснюють операт.-розшукову та контрольно-ревізійну діяльність; участь фахівців в оглядах місць учинення найбільш складних та резонансних злочинів, у т. ч. із застосуванням чи погрозою застосування вибухових пристроїв або речовин; надання експерт, послуг ін. установам, відомствам, фіз. та юрид. особам згідно з положеннями ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» (1994); ведення загальнодерж. криміналіст, обліків органів внутр. справ; орг.-метод. керівництво діяльністю місц. експертно-криміналіст. центрів шодо запобігання, виявлення, розслідування та розкриття злочинів; розробка та впровадження (разом із заінтересованими службами) наук.-практ. досліджень у сфері використання криміналіст, методів для розкриття і розслідування злочинів; участь у виявленні, розслідуванні та розкритті злочинів шляхом застосування криміналіст, засобів і методів під час проведення слідчих дій і операт.-роз-шукових заходів, використання загальнодержавних криміналіст, картотек і колекцій тощо.

Осн. функції Д. н.-д. е.-к. ц. МВС України: розробка та організаційне забезпечення заходів щодо добору, розстановки, навчання і виховання кадрів експертно-криміналіст. служби; аналіз форм і методів участі фахівців експертно-криміналіст. служби в операт.-розшукових заходах і слідчих діях, результативності використання загальнодерж. і регіон, експертно-криміналіст. колекцій, картотек, криміналіст, засобів і методів, реалізація заходів, спрямованих на підвищення ефективності цієї роботи; підбиття підсумків діяльності експертно-криміналіст. центрів, отримання в установленому порядку необхідних для цього відомостей; підготовка проектів законод. та ін. нормат. актів з питань експертно-криміналіст. діяльності, участь у проведенні правових експертиз проектів нормат. актів згідно з зак-вом; розробка заходів щодо поліпшення аналітичної роботи і вдосконалення форм стат. звітності про результати місц. експертно-криміналіст. центрів; проведення нарад-семінарів, навч. зборів, стажувань, наук.-практ. конференцій з питань підвищення ефективності використання криміналіст, засобів і методів у боротьбі зі злочинністю; організація роботи Експертно-кваліфікац. комісії МВС щодо надання (позбавлення) права самост. виконання усіх видів експерт, досліджень працівникам Д. н.-д. е.-к. ц. МВС України та місц. центрів; контроль за дотриманням методик дослідження речових доказів, встановленого порядку виконання експертиз і ведення експертно-криміналіст. обліків; забезпечення контролю ефективності використання тех. засобів, наявних у експертно-криміналіст. центрах; вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного вітчизн. та закорд. досвіду використання криміналіст, засобів і методів у боротьбі зі злочинністю; організація та координація проведення н.-д. і досл.-констр. робіт з розробки методів і тех. засобів криміналіст, призначення; виконання прикладних наук, розробок з методики експерт, дослідження слідів та ін. речових доказів, ведення і використання експертно-криміналіст. картотек і колекцій у розкритті злочинів: удосконалення форм і методів експертно-криміналіст. діяльності під час проведення слідчих дій, операт.-розшукових заходів; здійснення авторського супроводу та впровадження апробованих наук, розробок у практ. діяльність органів внутр. справ; залучення фахівців експертно-криміналіст. служби до слідчих дій і операт.-розшукових заходів, що здійснюються підрозділами органів внутрішніх справ; випробування конкретних видів продукції, яка пройшла акредитацію у встановленому законом порядку з метою її сертифікації або ліцензування у лабораторіях.

На Д. н.-д. е.-к. ц. МВС України також покладено ведення загальнодерж. криміналіст, картотек і колекцій: слідів рук, що вилучені з місць нерозкритих злочинів; підроблених цін. паперів і грош. білетів; куль та гільз зі слідами зброї, вилучених з місць учинення злочинів; куль та гільз, отриманих при відстрілі вилученої, знайденої чи добровільно зданої вогнеп. зброї, а також втраченої табельної зброї та зброї, що перебувала на об'єктах дозвільної системи або в особистому користуванні гр-н; зразків ручної вогнеп. та хол. зброї; зразків самороб. і штатних вибухових пристроїв та речовин; ін. видів картотек, натурних колекцій, призначених для ефективного розкриття та розслідування злочинів; здійснення у межах своєї компетенції розгляду пропозицій, заяв і скарг.

П. Д. Біленчук. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]