Навигация
 
державна цер-десп
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

- верховенство, самостійність і повнота державної влади всередині України та її незалежність і рівноправність у відносинах з ін. д-вами і міжнар. організаціями. Д. с. У. є властивістю Укр. д-ви та її статусу як суб'єкта міжнар. відносин.

Ідеї держ. суверенітету у світ, науці з'явилися у 17—18 ст., коли у країнах Зх. Європи скгіалися політ, та соціально-екон. передумови для формування на руїнах феод, (абсолютних) монархій нац. держав. Поряд з дем. ідеями держ. суверенітету (Г. Гроцій, Т. Джефферсон) розвивались і його авторитарні концепції (Н. Макіавеллі). Тому одні політ, філософи основою держ. суверенітету вважали народний (народ) або нац. (нація) суверенітет, інші — одноособового главу д-ви (монарха).

В Україні ідеї держ. суверенітету почали формуватися у часи Гетьманщини (17—18 ст.). їх виразниками були, насамперед, окр. представники козац. старшини, які займали державницьку позицію (державники). Проте серед козац. старшини певне поширення мали також ідеї автономії України в межах сусідніх іноз. держав (автономісти). Політ, роз'єднаність козац. старшини вела до розколу укр. народу і сприяла формуванню негат. традиції протистояння між державниками та автономістами. Цей розкол був причиною багатьох братовбивчих конфліктів в Україні від доби Гетьманщини і аж до серед. 20 ст. (в ході нац.-визв. опору населення Зх. України рад. владі). Військ.-політ, та екон. незахищеність України від сусід, держав (Росії, Польщі, Туреччини), відсутність нац. єдності знижували можливості утвердження Д. с. У., хоча його ідеї, починаючи з 18 ст., активно підтримувалися політ, думкою (П. Орлик, М. П. Драгоманов, І. Я. Франко та ін.). У новітній період світ, історії, в 1917—20, ідеї Д! с. У. набули офіц. визнання, їх було закладено в конст. систему Української Народної Республіки (УНР) та її правонаступників. У рад. період (1919—90) завдяки поширенню ідей держ. суверенітету серед укр. народу Українську Радянську Соціалістичну Республіку було формально проголошено суверенною д-вою.

Держ. суверенітет сучас. України гарантується Актом проголошення незалежності України 1991, Конституцією України 1996, результатами Всеукраїнського референдуму, що відбувся 1.ХІІ 1991, та ін. законод. і політ, актами.

Відповідно до цих правових і політ, актів Україна є суверенною і незалежною д-вою; її суверенітет поширюється на всю її територію та на всі сфери життя сусп-ва: політ., екон., соціальну, культурну та ін. Це означає її суверенність щодо всіх політ., екон., соціальних і культурних (духовних) інститутів сусп-ва і незалежність та рівноправність у відносинах з ін. д-вами і міжнар. організаціями в зовнішньополітичній та ін. сферах. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні відповідно до її Конституції (ст. 5) є народ.

Україна — повноправний і рівноправний суб'єкт міжнар. відносин. Вона визнана як суверенна д-ва більшістю країн світу і підтримує з багатьма з них дип. відносини. Україна є членом ряду міжнар., європ. і регіон, організацій, насамперед Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ і Ради Європи тощо. Відповідно до ст. 17 Конституції України захист суверенітету, тер. цілісності і безпеки є найважливішою функцією д-ви, справою всього укр. народу. Оборону України, її суверенітету Конституція України покладає насамперед на ЗС України.

Літ.: Левин И. Д. Суверенитет. М., 1948; Кривенко Л. Т. Суверенітет народу. «Віче», 1992, № 1; Конст. право України. К., 1999.

В. М. Кампо. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]