Навигация
 
десят-дій
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДИПЛОМАТИКА

(франц. diplomatique, від diplome — диплом, грец. — аркуш, документ, складений удвоє) — спец, історична дисципліна, що досліджує форму і зміст юрид. актів (офіц. і особистих) з метою встановлення їх автентичності, походження, часу складання тощо; галузь джерелознавства.

Д. як критика актів з погляду їх достовірності, правдивості, відповідності певному часові, встановлення оригінальності виникла спочатку (14—15 ст.) у практиці урядових канцелярій, а також у зв'язку з прагненням приват. осіб використати документи у своїх цілях. Тривалий час вона була тільки сумою практичних навичок розрізнення справжніх актів та їх підробок, без теор. узагальнення. У Рос. імперії Д. стала істор. дисципліною на поч. 18 ст. Певним поштовхом до дип. вивчення актів була їх масова публікація. Ретельна перевірка актів з погляду Д. передбачає вивчення матеріалу, на якому їх написано, чорнила, орнаменту, що прикрашає рукопис, типу почерку, письма (устав, на-півустав, скоропис), підписів, печаток, водяних знаків на папері (філіграней), мови актів, власних імен та геогр. назв тощо. А найголовніше — вивчається побудова акта за його формулами (клаузулами), тобто граматично закінченими фразами, сукупність яких становить формуляр акта. Фальсифікація і підробка документів відомі з давнини. В Україні розвиток Д. тісно пов'язаний насамперед із вивченням таких видів документів, як актові книги та гетьманські універсали. їх фальсифікація набула поширення в кін. 18 — на поч. 19 ст. у зв'язку із затвердженням рос. урядом Жалуваної грамоти дворянству та пошуком багатьма претендентами доказів їх дворян, коріння. У 30—50-х рр. 19 ст. діяли навіть таємні майстерні для виготовлення фальсиф. документів (зокрема, у Львові й Бердичеві). Підроблялися шляхетські родоводи, дипломи, грамоти і приватноправові акти, після чого їх вписували до ориг. актових книг або оформляли як засвідчені копії з них (зазвичай у цих виписах вказувалося на належність оригіналу до актової книги, якої у 19 ст. вже не існувало). Фальсифікація набула таких розмірів, що рос. уряд розгорнув широку (і майже безуспішну) кампанію боротьби проти неї, створивши, зокрема, тимчасові комісії для розгляду давніх актів та Київський центральний архів давніх актів. До цієї роботи було залучено багатьох істориків та архівістів. Зокрема, І. М. Каманін виконав важливу для Д. роботу з вивчення рукопис, актів за поділом на слова, уживаними скороченнями тощо у межах півстоліть, що допомагає у датуванні документів за століттями. Однак і досі ще не проведено дип. вивчення осн. докум. масиву з історії України та Білорусі періоду їх перебування у складі Вел. князівства Литовського та Речі Посполитої — актових книг, походження яких тісно пов'язане з історією польс.-лит. судового устрою. В Україні теор.

розробками у галузі Д. займалися А. О. Вве-денський, І. П. Крип 'якевич, праця якого з дип. аналізу гетьм. універсалів Б. Хмельницького не втратила свого значення і у наш час.

Літ.: Лихачев Н. П. Дипломатика. СПб., 1901; Каманин И. М. Метрич. метод в палеографии и результаты его приложения к изучению южнорус. устава и полуустава XVI—XVII вв. «Известия Таврической ученой архивной комиссии», 1906, № 39; Лаппо-Данилевский А. С. Очерк рус. дипломатики частных актов. Пг., [1920]; Крип'яке-вич I. П. Студії над державою Богдана Хмельницького. ЗНТШ (Л.), 1925, т. 147; Введенский А. А. Лекции по докум. источниковедению истории СССР (Дипломатика). К., 1963.

Л. А. Сухих. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]