Навигация
Повернись живим
 
десят-дій
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДИРЕКТОРІЯ УНР

— тимчас. орган, ств. у ніч з 13 на 14.XI 1918 на засіданні Українського національного союзу для підготовки і здійснення збройного повстання проти гетьмана П. П. Скоропадського. До її складу входило 5 представників різних політ, сил: від укр. соціал-демократів — В. К. Винниченко (голова), С. В. Петлюра, А. Г. Макаренко; від укр. соціал-революціонерів — Ф. П. Швець; від соціалістів-самостійників — П. М. Андрі-євський.

У своєму зверненні до укр. народу 15.XI 1918 Д. УНР закликала до повстання проти гетьм. режиму, оголосила його уряд недійсним. Вона створила тимчас. уряд — Раду завідувачів держ. справами і обіцяла передати поміщ. землі селянам, встановити 8-годин-ний роб. день, запровадити свободу слова, друку, зборів тощо. В результаті повстання П. П. Скоропадський зрікся влади на користь свого уряду, а останній передав її Директорії. Таким чином, Д. УНР перетв. на тимчасовий верховний держ. орган України. 19.XII 1918 Директорія урочисто в'їхала до Києва. 26.XII 1918 вона оголосила Декларацію, якою відновлено назву д-ви — Українська Народна Республіка, дію зак-ва Центр. Ради в соціально-екон. галузі. За основу розбудови д-ви Директорія взяла т. з. трудовий принцип. Влада у губерніях і повітах повинна була належати труд, радам робітників, селян, інтелігенції (без участі екс-плуатат. елементів). Центр, органи влади та управління мав утворити Конгрес труд, народу (Трудовий Конгрес) — своєрідний парламент, сформований з делегатів робітників, селян і труд, інтелігенції. Саме Конгресу труд, народу повинна була передати повноваження Директорія, яка до його скликання виконувала функції органу верх, влади. Таким органом Д. УНР 26.XII 1918 затв. Раду Народних Міністрів у складі 18 осіб на чолі з В. М. Чехівським. Було ухвалено ряд законод. актів, зокрема новий зем. закон про передачу селянам усієї поміщ. землі без викупу. 23—28.1 1919 відбулася перша сесія Конгресу труд, народу. Вона затвердила Акт злуки УНР із ЗУНР. 28.1 1919 в умовах наступу більшовиків Конгрес ухвалив закон про форму влади в Україні, який визначив підвалини держ. устрою УНР. Згідно з цим актом до скликання наст, сесії Конгресу труд, народу вся повнота влади залишалася в руках Д. УНР як верх, органу республіки. Вона мала також повноваження видавати закони. До складу Директорії було введено представника ЗУНР Є. О. Петрушевича. Викон. владу за цим законом здійснювала Рада Нар. Міністрів, яка затверджувалася Д. УНР і відповідала перед нею між сесіями Конгресу труд, народу. На цих правових засадах Директорія і працювала, оскільки Конгрес уже більше ніколи не скликався. Д. УНР ухвалила ряд законод. актів, що стосувалися в основному військ, будівництва, а також деяких питань екон. життя. Треба, однак, зазначити, що правовий статус Директорії і уряду закон чітко не визначив; не було конкретизовано компетенцію і повноваження уряду, що спричинило проблему поділу сфер впливу між Д. УНР і Радою Нар. Міністрів, конфлікти між ними. В умовах громадян, війни склад Д. УНР та місце її перебування неодноразово змінювалися (Проскурів, Вінниця, Рівне, Кам'янець-Подільський тощо). 9.ІІ 1919 В. К. Винни-ченко, голова Директорії, подав у відставку. Його заступив С. В. Петлюра, аз 13.У 1919 — П. М. Андрієвський. 15.XI 1919 на засіданні членів Директорії та членів уряду прийнято постанову про від'їзд у держ. справах за кордон А. Г. Макаренка і Ф. П. ІІІвеця, яким було надано право укладати прелімінарні договори і військ.-політ, угоди від імені УНР з ін. д-вами. Верх, керівництво справами країни покладалося на С. В. Петлюру, якого було уповноважено від імені Директорії затверджувати всі закони й постанови, прийняті урядом. 21.У 1920 Рада Нар. Міністрів ухвалила постанову про відкликання А. Г. Макаренка і Ф. П. Швеця з-за кордону. Неповернення цих діячів дало підставу вважати, що вони вибули зі складу Директорії. Ще раніше зі складу Директорії вийшов незгодний з політикою С. В. Петлюри Є. О. Петрушевич. Д. УНР перестала існувати як колект. орган, і вся її компетенція перейшла до С. В. Петлюри, що було оформлено законами «Про Тимчасове верховне управління та порядок законодавства в УНР» і «Про Державну Народну Раду УНР» від 12.XI 1920. За цими законами верх, владу в УНР тимчасово здійснювали (шляхом розмежування та координування держ. функцій) Директорія, Держ. Нар. Рада і Рада Нар. Міністрів. Д. УНР в особі її Голови іменем УНР мала затверджувати: закони, прийняті Держ. Нар. Радою; призначення та звільнення, прийняті Радою Нар. Міністрів; угоди з іноз. д-вами, підписані Держ. Нар. Радою; призначення на посади Голови і членів уряду тощо. Закон передбачав, що за неможливості виконання Головою Д. УНР своїх обов'язків влада передавалася Голові Держ. Нар. Ради, а до її скликання — колегії (мала складатися з трьох членів: Голови Ради Нар. Міністрів, головуючого у Найвищому суді УНР і представника політ, партій). До поч. роботи колегії Голову Директорії заступав Голова уряду. Названі закони були прийняті за кілька днів до краху УНР. Наприкінці 1920 Д. УНР втратила контроль над тер. д-ви і продовжувала свою діяльність в еміграції (див. Державний центр Української Народної Республіки).

Літ.: Тишик Б. Й., Вівчаренко О. Й. Укр. Нар. Республіка (1917-1920). Коломия, 1994; Копиленко О. Л., Ко-пиленко М. Л. Д-ва і право України. 1917—1920. К., 1997. г

В. А. Чехович. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]