Навигация
 
десят-дій
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДИПЛОМАТИЧНІ ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ

- особливі права та переваги, що надаються іноз. дипломатичним і консульським представництвам, спец, місіям, постійним представництвам при міжнар. організаціях та делегаціям на міжнар. міжурядових конференціях. Такими особливими правами користуються і співробітники дип. персоналу органів зовн. зносин держав. Загальною і первинною підставою надання Д. п. та і. є осн. принципи міжнар. права — суверенна рівність держав, взаємне поважання їх суверенних прав. Як зазначено у преамбулі Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961, привілеї та імунітети надаються не для вигоди окр. осіб, а для ефективного здійснення функцій дипломатичних представництв як органів, що представляють д-ву.

Д. п. та і. — це єдине, комплексне поняття, але з огляду на історію питання та походження кожної із складових частин цього комплексу (тобто імунітету, з одного боку, та привілеїв — з другого) можна виокремити деякі особливості цих складових. Так, різницю між імунітетами та привілеями інколи вбачають у тому, що імунітети — це галузь правових гарантій для норм, виконання покладених на дип. представництва і дипломатів функцій, тоді як дип. привілеї стосуються переважно питань престижу держав і засновані на нормах міжнар. ввічливості. Насправді Д. п. та і. мають у наш час заг. основу — договірні норми міжнар. права, які прийшли на зміну звичаю і нормам ввічливості.

Дип. привілеями є особливі пільги, переваги, що надаються дип. агентам, виходячи з поважання суверенітету акредитуючої д-ви; вони призначені для полегшення роботи іноз. представництв на тер. д-ви перебування. Під дип. імунітетом розуміють непідлеглість іноз. дип. установи та її офіц. персоналу юрисдикції д-ви перебування, а точніше — вилучення їх зі сфери дії засобів примусу, тобто санкцій, що за звичайних умов застосовуються у разі порушення законів і правил. Проте це не звільняє дипломата від обов'язку поважати правопорядок країни перебування, дотримувати її законів та правил. Імунітет від місц. юрисдикції не звільняє дип. агентів від юрисдикції акредитуючої д-ви.

Як систему принципів та норм міжнар. права Д. п. та і. закріплено насамперед у багатосторонніх міжнар. договорах. Це Конвенція про привілеї та імунітети Об'єднаних Націй 1946, Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН 1947, Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961, Віденська конвенція про консульські зносини 1963, Конвенція про спеціальні місії 1969, Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975, а також у двостор. консульських угодах відповідних держав.

Зазначена система складається з двох досить розгалужених груп норм: норм, у яких встановлено привілеї та імунітети дип. представництва як органу д-ви, і норм, які передбачають привілеї та імунітети членів дип. персоналу представництва (т. з. особисті привілеї та імунітети). У свою чергу, кожна з цих груп складається з окр. видів Д. п. та і. Перша група норм містить такі привілеї та імунітети: недоторканність приміщень дип. представництва; недоторканність його архівів і документів; звільнення від оподаткування в країні перебування; митні привілеї представництва; право представництва користуватися символами суверенітету акредитуючої д-ви (право мати на будинку дип. представництва та засобах пересування його глави прапор і герб своєї д-ви). Недоторканність приміщень дип. представництв (посольств, місій, консульств, пост, представництв при міжнар. організаціях, делегацій на міжнар. міжурядових конференціях, спец, місій тощо) означає, що власті д-ви перебування не мають права доступу в ці приміщення інакше, як за згодою глави представництва (з цього заг. правила існують деякі винятки). Крім того, на д-ву перебування покладено обов'язок вживати всіх необхідних заходів для захисту приміщень представництва від будь-якого вторгнення або спричинення шкоди і для запобігання порушенню спокою представництва чи образі його гідності. Недоторканність приміщень, однак, не означає, що їх можна використовувати в цілях, несумісних з функціями представництва. Так, заг. міжнар. право не передбачає надання права політ, притулку у приміщеннях посольства чи місії особам, яких переслідують за їхні політ., релігійні та ін. переконання у д-ві перебування, оскільки це виходить за межі функцій посольства. Архіви та док-ти представництва недоторканні у будь-який час і незалежно від їх місцезнаходження.

Представництва звільняються також від стягування з них держ. і місцевих податків, зборів та мита, крім плати за конкр. види обслуговування (електро- і водопостачання та ін.). Митні привілеї зводяться, зокрема, до звільнення посольств від стягнення мита за предмети офіц. користування. Передбачено і перебуває під захистом міжнар. права «право на прапор» — можливість користуватися символами суверенітету акредитуючої д-ви: її нац. прапором, гербом та емблемами.

До привілеїв та імунітетів другої групи («особистих») належать: особиста недоторканність дип. агентів; недоторканність їх приватної резиденції, кореспонденції і (за деяким винятком) майна; імунітет від юрисдикції д-ви перебування; подат. привілеї дип. агентів; митні привілеї. Фундам. принципом у цій групі є, звичайно, норма про особисту недоторканність дип. агентів та деяких ін. осіб, що перебувають під захистом міжнар. права. Формулюється ця норма досить категорично: дипломати не підлягають ані арешту, ані затриманню у будь-якій формі. Більше того, власті д-ви перебування зобов'язані ставитися до них з належною повагою і вживати всіх необхід. заходів для запобігання будь-яким зазіханням на їх особу, свободу та гідність. Ця загальновизнана норма має імперативний характер.

Приватна резиденція дипломата користується такою ж недоторканністю і захистом, як і приміщення представництва. Однаковою мірою це стосується кореспонденції та майна дипломатів, якщо тільки це майно не пов'язане з їх приватнопідприєм. або ко-мерц. діяльністю.

Одним з найважливіших компонентів системи Д. п. та і. є імунітет дип. агентів та ін. осіб, що користуються міжнар. захистом, від юрисдикції д-ви перебування. При цьому імунітет від юрисдикції з крим. справ є повним і абсолютним, винятки передбачено для імунітету з цив. та адм. юрисдикції д-ви перебування, коли дипломат не може посилатися на свій імунітет.

У міжнар. практиці зустрічається і відмова від імунітету (за умови, що згоду на це дає акредитуюча д-ва, а не її дип. агент).

Податкові пільги дипломатам надаються у такому ж обсязі й на таких же умовах, що й дип. представництвам. Нарешті, дип. агенти при перетинанні мит. кордону звільняються від мита й мит. огляду їхнього вантажу. Однак у деяких випадках (напр., за наявності серйозних підстав) митна установа може вдатися і до огляду особистих речей дипломата.

Д. п. та і. розповсюджуються на досить широке коло осіб. Як зазначено у ст. 1 Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973, крім дип. персоналу органів зовн. зносин, під захистом міжнар. права перебувають також глави держав, глави урядів, міністри закорд. справ та ін. вищі керівники держав під час їх перебування на іноземній території. Усі вони в повному обсязі отримують Д. п. та і.

Д. п. та і. користуються у повному обсязі також члени родин дип. агентів та ін. осіб ана-логіч. статусу, якщо вони, по-перше, проживають разом з дипломатами і, по-друге, не є гр-нами д-ви перебування. Адм.-тех. персонал посольств та місій користується Д. п. та і. не у повному обсязі: їх багаж не звільняється від мит. огляду і, головне, імунітет від цив. та адм. юрисдикції на цю категорію осіб стосовно їхніх дій, які виходять за межі служб, обов'язків, не поширюється. Обслуговуючий персонал користується імунітетом лише у межах виконання посад, обов'язків, зокрема звільняється від сплати податків їх зарплата. Часто-густо д-ви укладають угоди про розширення обсягу привілеїв та імунітетів останніх двох категорій персоналу за принципом взаємності.

К. К. Сандровський. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]