Навигация
Повернись живим
 
діл-доз
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДІЛОВОДСТВО

— галузь ведення служб, і ділових документів. Полягає у документуванні (док.-тех. оформленні) відповідної діяльності та документообігу, тобто русі док-тів всередині установи. Має переважно служб.-викон. характер. Відносини, що складаються з приводу Д., становлять сферу дії т. з. службово-виконавчого права. Від правильної організації Д. багато в чому залежить успіх діяльності органів держ. влади, а також суб'єктів госп. та ін. діяльності. Здійснюється на пост, основі спец, службами і за відповідними формами, на основі встановлених правил і рекомендацій. В усі часи Д. становило важливу ділянку держ. діяльності. У кожній країні вироблялися свої специф. форми і назви діловодних служб та посад, форми держ. Д., стиль роботи і навіть ділова мова. Історія донесла до нас назви держ. органів і служб, які за родом своїх обов'язків покликані були забезпечувати виконання держ. рішень шляхом Д.: прикази і канцелярії, колегії і м-ва, департаменти і відділення, секретаріати й архіви, управління справами і заг. відділи. Різноманіттям відзначалися назви посад, осіб, які здійснювали Д.: нотарі і писарі, архіваріуси і канцеляристи, повитчики і писці, дяки і піддячі, копіювачі і реєстратори, канцлери і секретарі, столоначальники та обер-прокурори, зав. канцелярій та канц. чини, письмоводи і розпорядники, експедитори і діловоди. Істор. формами Д. були діаріуші, журнали, протоколи, стеногр. звіти, справи тощо. Правила і вимоги щодо Д. містилися у різних регламентах, статутах, положеннях, інструкціях. У рад. часи 1918 було ухвалено постанову Ради роб.-сел. оборони РФСРР «Про точне і швидке виконання розпоряджень центральної влади та усунення канцелярської тяганини». 1923 при Вищій раді нар. г-ва створено бюро стандартизації, яке займалося питаннями документац. забезпечення управління. 1963 пост. «Про заходи щодо поліпшення архівної справи в СРСР» Рада Міністрів СРСР запровадила заг. правила ведення док. частини Д. та роботи архівів. У масштабах СРСР Всесоюз. НДІ до-кументознавства та архів, справи розробив «Єдину державну систему діловодства» (1975). Були ухвалені держ. стандарти, якими запроваджувалися «вимоги до оформлення документів» (1972), «уніфіковані системи документації, система організаційно-розпорядчої документації» (1975, 1990) та «Єдина державна система документаційного забезпечення управління» (1989). В УРСР загальне Д. регулювалося гол. чин. Інструкцією по діловодству у виконкомах місцевих органш влади, затв. РМ УРСР (1950, 1971) та Примірною інструкцією по діловодству в міністерствах і відомствах УРСР та виконкомах місц. рад депутатів трудящих, затв. РМ УРСР (1975).

В сучас. Україні чинні заг. правила Д. (в органах викон. влади) викладені в «Примірній інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затв. КМ України 17.Х 1997. Вони розроблені відповідно до положень Конституції та законів України і визначають порядок ведення Д. в держ. установах, дотримання держ. стандартів на орг.-розпорядчу документацію. На підставі Примірної інструкції в установах розробляються інструкції з Д. Д. в установах може бути частково або повністю централізовано. Ведення Д. покладається на спец, служби — управління справами, заг. відділи, канцелярії або секретарів. Заг. керівництво роботою діловодних служб здійснюється керівниками установ, на яких покладається у межах наданих їм прав ряд обов'язків і які відповідають за організацію Д. в установі.

Заг. правила Д. охоплюють документування управлін. діяльності установ, яка здійснюється шляхом видання розпорядчих док-тів відповідно до актів зак-ва, положень про них, на підставі розпорядчих док-тів органів вищого рівня через накази, розпорядження, рішення, листи тощо. Вони встановлюють порядок приймання док-тів, поперед, розгляду та реєстрації док-тів, форма якої може бути журнальною, картковою, автоматизованою.

Д. включає правила складання текстів та оформлення служб, док-тів, яке здійснюється за встановленою формою і на бланках установи (крім деяких внутр. док-тів) за певними встановленими вимогами до тексту док-та, який повинен мати обов'язкові реквізити: Держ. Герб України (порядок використання якого визначається законом), емблема, найменування і код, зображення нагород підприємства, установи, організації — автора док-та, код форми і назва виду док-та тощо і стабільний порядок їх розміщення. Док-ти підлягають датуванню, індексації, погодженню, засвідченню шляхом їх підписання, затвердження, проставлення гербової печатки (встановлено примірний перелік док-тів, на які ставиться гербова печатка), адресування установі або конкр. посад, особі та накладення резолюції, яка містить вказівки щодо виконання док-та. Д. також включає відмітки про проходження і виконання док-тів, оформлення копій док-тів і додатків до них, вимоги до док-тів, що виготовляються машинопис, засобами, розмноження док-тів, підготовку та оформлення док-тів до засідань колегіальних органів, оформлення док-тів про відрядження, порядок оброблення та надсилання вихідних док-тів, організацію контролю за виконанням док-тів (строки виконання, здійснення контролю), складання номенклатур (за спец, формами) і формування справ, операт. зберігання док-тів, підготовку справ, закінчених діловодством, до зберігання (описи справ складаються за встановленою формою здавання в архів, підрозділ установи) та наступ, використання. Робота діловодної служби регламентується положенням про неї (затв. керівником установи), яке визначає функції діловодної служби, її завдання, діяльність працівників відповідно до посад, інструкцій та зміст її діяльності на основі механізації і автоматизації діловодних процесів як обов'язкової умови раціональної організації Д. в кожній установі тощо.

Спеціальне Д. систематизує спец, док-ти. Так, у сфері юрид. діяльності спец, правила ведення Д. встановлюються для Д. в судах, нотаріального Д., що регулюється Правилами ведення нотаріального Д., тощо. В ін. сферах ділової діяльності до спец. Д. належить також ведення бух., облік.-статистичних, агротех., інж., комерц. док-тів тощо. Окр. порядок і правила ведення встановлені для Д. за зверненнями гр-н в органах держ. влади і місц. самоврядування, об'єднаннях гр-н, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації; воно регулюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (1996), спец. Інструкцією з діловодства (1997). Особисту відповідальність за стан Д. за зверненнями гр-н несуть керівники організацій. Усі пропозиції, заяви і скарги підлягають реєстрації. За ходом їх виконання здійснюється контроль. Встановлені і ведуться відповідні реєстраційно-контрольні форми, картки обліку, журнал реєстрації, визначено строки зберігання і систему схоронності док-тів.

За окр. порядком здійснюється Д. для док-тіїз, що містять держ. або ін. таємницю, яка охороняється законом. Цей порядок визначається спец, нормат.-правовими актами. Д. в Україні здійснюється, як правило, держ. мовою відповідно до Закону «Про мови в Українській РСР» (1989). Як навч. дисципліна Д. викладається у деяких вузах (зі спеціальності «Документознавство і організація управлінської праці та діловодства в державних установах»), у навч. закладах, де підвищують кваліфікацію держ. службовці. Літ.: Лоза О. В. Діловодство та документування управлін. діяльності. К., 1997.

Ю. Я. Касяненко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   діл-доз   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]