Навигация
 
док-дяк
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ

— метали та мінерали, які мають особливі властивості та особливу цінність і які, за відповідних технол. умов, можуть використовуватися для виготовлення ювелірних виробів. Технол. процеси та операції з ними підлягають окр. правовому регулюванню. Цьому присвячено спец, нормат. акт — Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (1997).

Ст. 1 Закону подає визначення вживаних у ньому осн. термінів і понять. Так, до дорогоцінних металів віднесено: золото, срібло, платину і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді й стані (сировина, сплави, напівфабрикати, пром. продукти, хім. сполуки, вироби, відходи, брухт тощо). До дорогоц. каміння належать природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах), що класифікуються як дорогоцінне каміння: а) першого порядку — алмаз, рубін, сапфір синій, смарагд, олександрит; б) другого порядку — демантоїд, евклаз, жадеїт (імперіал), сапфір рожевий та жовтий, опал благородний чорний, шпінель благородна;

в) третього порядку — аквамарин, берил, кордієрит, опал благородний білий та вогняний, танзаніт, топаз рожевий, турмалін, хризоберил, хризоліт, цаворіт, циркон, шпінель;

г) четвертого порядку — адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, гесоніт, гросуляр, данбу-рит, діоптаз, кварц димчастий, кварц рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, кунцит, моріон, піроп, родоліт, скаполіт, спесартин, сподумен, топаз блакитний, винний та безколірний, фенакіт, фероортоклаз, хризопраз, хромдіопсид, цитрин.

До дорогоц. каміння органогенного утворення належать перли і бурштин у сировині, необробленому та обробленому вигляді. До напівдорогоц. каміння законодавцем віднесено природні та штучні (синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, у необробленому та обробленому вигляді (виробах). Це напівдорогоц. каміння: а) першого порядку — бірюза, жадеїт, лазурит, малахіт, молдавіт, нефрит, тигрове та кошаче око, хауліт, хризокола, цоїзит, чароїт; б) другого порядку — агат, амазоніт, гагат, гематит, дерево скам'яніле, джеспіліт, егіриніт, епідозит, кахолонг, кварцит кольоровий, кремінь кольоровий, онікс мармуровий, опал, пегматит, пірофіліт, родоніт, сердолік, серпентиніт, скарни кольорові, содаліт, халцедон, шпати іризуючі польові, яшма.

Держ. контроль за діяльністю у сфері видобування, в-ва, використання і зберігання Д. м. та д. к, а також за операціями з ними покладено на Рахункову палату ВР України, Нац. банк України, М-во фінансів, органи держ. викон. влади. Зокрема, до функцій управління органів держ. викон. влади у зазначеній сфері належать: розроблення і проведення єдиної держ. політики видобування, в-ва, використання та зберігання Д. м. та д. к.; визначення порядку та умов ліцензування видобування, в-ва, використання і зберігання Д. м. та д. к, обробки дорогоц. каміння, дорогоц. каміння органогенного утворення та напівдорогоц. каміння, афінажу дорогоц. металів (металург, процес одержання дорогоц. металів високої чистоти шляхом відокремлення від них забруднюючих домішок, т. з. збагачення), реалізації Д. м. та д. к., а також виробів з них, експонування, скуповування, приймання під заставу, приймання на комісію ювелірних та ін. побутових виробів із Д. м. та д. к., а також збирання і переробки відходів та брухту Д. м. та д. к., дорогоц. каміння органогенного утворення та напівдорогоц. каміння; закупівля Д. м. та д. к. до Держ. фонду Д. м. та д. к. України; формування і використання Держ. фонду Д. м. та д. к. України, золотого запасу України та операт. резерву золота; держ. контроль за видобуванням, в-вом, зберіганням і використанням Д. м. та д. к., їх відходів та брухту; випробування, аналіз та клеймування держ. пробірним клеймом ювелірних та побут, виробів із дорогоц. металів. Видобуванням Д. м. та д. к. займаються суб'єкти підприєм. діяльності на підставі спец, дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому зак-вом України. Всі суб'єкти підприєм. діяльності незалежно від форм власності, що займаються операціями з Д. м. та д. к., ювелірними виробами з них, проводять їх облік за встановленими формами і подають статист, звітність. Видобуті з руд, пісків, шліхів дорогоц. метали та ін. продукти збагачення передаються за договорами купівлі-продажу або на умовах давальницької сировини для афінажу підприємствам, що мають ліцензію, одержану в порядку, встановленому зак-вом України, або можуть вивозитися відповідно до зак-ва на умовах давальницької сировини за межі України для афінажу, виготовлення і реалізації виробів з використанням дорогоц. металів.

Афіновані дорогоц. метали в установленому зак-вом України порядку закуповуються, у т. ч. за кордоном, до Держ. фонду Д. м. та д. к. України за рахунок коштів держ. бюджету і до держ. скарбниці — за рахунок коштів НБУ.

Афіновані дорогоц. метали у стандартному вигляді, а також видобуті з надр або рекупе-роване (рекуперація — повернення частини коштовних каменів для повторного використання) дорогоц. каміння у розсортованому вигляді при продажу суб'єктами їх видобування і в-ва на умовах першочергового форвардного контракту пропонуються: М-ву фінансів України — для поповнення Держ. фонду Д. м. та д. к. України; НБУ — для поповнення золотого запасу України. Д. м. та д. к., нагромаджені в надрах, є об'єктом права власності укр. народу; вони можуть перебувати у держ. та ін. формах власності, у власності юрид. та фіз. осіб. Суб'єкти підприєм. діяльності, незалежно від форми власності, та фіз. особи в установленому порядку набувають у власність дорогоц. метали у зливках та виробах, дорогоц. каміння, дорогоц. каміння органогенного утворення та напівдорогоц. каміння на ринку Д. м. та д. к. за договорами купівлі-продажу, дарування, ін. цив.-правовими договорами, а також за правом спадкоємства. Ввезення в Україну і вивезення з України Д. м. та д. к., а також виробів з них суб'єктами підприєм. діяльності та фіз. особами здійснюється у порядку і на умовах, визначених законод. актами України. Ввезення в Україну ювелірних та побут, виробів з дорогоц. металів суб'єктами підприєм. діяльності дозволяється за умови їх наступного обов'язкового клеймування в органах держ. пробірного контролю; вивезення з України ювелірних виробів з дорогоц. металів суб'єктами підприєм. діяльності може відбуватися без клеймування пробірним клеймом за наявності такої умови у договорі (контракті) про виготовлення та (або) поставку зазначених ювелірних виробів. В Україні діють Правила торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затв. КМ України 4.VI 1998, та пост. КМ України «Про порядок продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінного каміння» від 7.У 1998.

Купівля-продаж цінностей із Держ. фонду Д. м. та д. к. України здійснюється за рішенням М-ва фінансів, виходячи з необхідності забезпечення поточних та перспективних потреб в обсягах, необхідних для: забезпечення вироб., наук., соціально-культурних та інвестиц. потреб д-ви; продажу суб'єктам підприєм. діяльності; закладення резерву до Держ. фонду Д. м. та д. к. України; продажу НБУ банківських металів; продажу на світ, ринку; продажу на ін. цілі, визначені КМ України.

Правила торгівлі дорогоц. металами (крім банк, металів) і дорогоц. камінням та виробами з них, що належать суб'єктам підприєм. діяльності на праві власності, встановлюються КМ України.

Продаж Д. м. та д. к. з Держ. фонду суб'єктам підприєм. діяльності здійснює Держ. сховище в порядку, встановленому урядом. Порядок торгівлі банк, металами (золото, срібло, метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світ, стандартів, у зливках і порошку, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоц. металів) встановлюється НБУ. Торгівля на тер. України ювелірними та побут, виробами з дорогоц. металів здійснюється суб'єктами підприєм. діяльності лише за наявності держ. пробірного клейма. Зак-во України у сфері регулювання видобування, в-ва і використання Д. м. та д. к. особливу увагу приділяє контролю за їх якістю. Зокрема, держ. пробірний контроль за якістю Д. м. та д. к., виробів з них і матеріалів, що містять дорогоц. метали, за виконанням операцій із зазначеними цінностями здійснюють М-во фінансів України та підпорядковані йому органи держ. пробірного контролю (Держ. пробірна палата України та регіон, держ. інспекції пробірного контролю).

Суб'єкти підприєм. діяльності, що виготовляють ювелірні та побут, вироби з дорогоц. металів, мають право за наявності акредитованої у встановленому порядку Держстандартом України лабораторії на клеймування виробів власного в-ва держ. пробірним клеймом.

В Україні для ювелірних та побут, виробів з дорогоц. металів встановлено такі проби: платина — 950 (дев'ятсот п'ятдесята); золото — 333 (триста тридцять третя), 375 (триста сімдесят п'ята), 500 (п'ятисота), 585 (п'ятсот вісімдесят п'ята), 750 (сімсот п'ятдесята); срібло — 750 (сімсот п'ятдесята), 800 (восьмисота), 830 (вісімсот тридцята), 875 (вісімсот сімдесят п'ята), 925 (дев'ятсот двадцять п'ята), 960 (дев'ятсот шістдесята); паладій — 500 (п'ятисота), 850 (вісімсот п'ятдесята). Допускається виготовлення виробів із золота проби 583 підприємствами побут, обслуговування населення та гр-нами і підприємцями.

Органи влади (Рахункова палата ВР України, НБУ, М-во фінансів України) в межах повноважень, визначених чинним зак-вом, здійснюють контроль за операціями з Д. м. та д. к., зокрема за діяльністю суб'єктів підприємництва (незалежно від форм власності), які вилучають, переробляють і використовують Д. м. та д. к., а також скуповують, беруть у заставу ювелірні та побут, вироби з Д. м. та д. к., торгують ними або надають посередницькі послуги в торгівлі, зберігають і експонують предмети, що містять зазначені цінності, збирають і переробляють відходи та брухт Д. м. та д. к.

Порушення порядку видобування, в-ва, використання і реалізації Д. м. та д. к., дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння тягне за собою адм., цив.-правову і крим. відповідальність згідно із зак-вом України.

Є. Я. Кравець 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]