Навигация
 
е
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА

- дослідження спе-ціалістом-експертом матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що знаходиться у провадженні органів дізнання, поперед, слідства або суду. Осн. відмінність Е. с. від експертиз, проведення яких практикується за межами судочинства, полягає у тому, що факти, існування яких стверджується або заперечується суд. експертом, є засобом доказування. Підстави і процедура призначення Е. с, документування процесу дослідження та його результату (висновку експерта), порядок його оспорювання, взаємовідносини учасників суд. процесу, пов'язані з призначенням і проведенням експертизи, та деякі ін. питання регламентуються Законом України «Про судову експертизу» (1994), галузевим процесуальним зак-вом, а також міжнар. договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво у сфері суд.-експертної діяльності.

Підставою для призначення Е. с. є потреба у застосуванні спец, знань для вирішення питань, що виникають під час провадження у крим., цив., арбітраж, та адміністративних справах. Рішення про призначення Е. с. приймають особи або органи, у провадженні яких перебуває справа. Проте у крим. судочинстві передбачені випадки обов'язкового призначення Е. с. (ст. 76 Кримінально-процесуального кодексу України).

З розширенням масштабів використання Е. с. як засобу доказування суд.-експертна діяльність набуває характеру відокремленої професії, що обумовило процес формування самост. галузей знань з цільовим призначенням бути наук.-метод, базою цієї діяльності. До розвинених суд.-експертних галузей знань належать суд. медицина, суд. психіатрія, криміналіст, техніка (як складова науки криміналістики), суд. бухгалтерія. Почалося формування суд. біології, суд. автотехніки, суд. товарознавства та деяких ін. дисциплін. Частина питань, які вирішує Е. с, залишається поза сферою суд.-експертних галузей знань, тому до участі в експертизі залучають спеціалістів з інших, переважно природничо-технічних, галузей знань.

Відповідно до Закону «Про судову експертизу», суд.-експертну діяльність здійснюють держ. спеціалізовані установи суд. експертиз, відомчі експертні служби, недерж. суд.-експертні структури, а також гр-ни за разовими договорами. Як гарантію належного профес. рівня судових експертів закон передбачає для працівників держ. спеціалізованих установ судових експертиз і відомчих суд.-експертних служб обов'язкове проходження атестації з присвоєнням кваліфікації суд. експерта і дозволом на проведення певного виду експертиз. Недерж. структури та гро-мадяни-підприємці, які мають намір займатися суд.-експертною діяльністю, повинні в установленому порядку отримати дозвіл (ліцензію). Виконання Е. с. за разовими договорами спеціалістами, які не працюють в експертних структурах або не мають ліцензії, може бути обумовлено особливостями дослідження та є винятком. Юрид. підставою для проведення Е. с. є постанова (ухвала) про її призначення, винесена особою або органом, у провадженні яких перебуває справа. В постанові, крім заг. реквізитів, вказують підстави призначення експертизи, кому доручається її проведення, питання, які підлягають вирішенню, об'єкти дослідження і матеріали, що надаються експертові для ознайомлення. Е. с. класифікують за різними підставами. Залежно від галузі знань, що використовується при проведенні досліджень, експертизи бувають: судово-медичними, криміналістичними, судово-бухгалтерськими тощо. Експертизи поділяються також на: первинні, додаткові і повторні; одноособові і комісійні; однопрофільні (провадять експерти однієї спеціальності) і комплексні (провадять експерти різних спеціальностей).

Закон наділяє експерта правами, використання яких сприяє ефективному виконанню ним своїх обов'язків.

У крим. справах Е. с. провадиться, як правило, на стадії їх розслідування. Висновок експерта, даний на цій стадії процесу, може перевірятись і досліджуватись у суд. засіданні як за участю експерта, так і без нього. Разом з тим передбачено можливість проведення експертизи в суді (ст. 310 КПК України). Хід і результати дослідження відображуються в акті експертизи, який є джерелом доказів. Крім заг. реквізитів процесуального док-та (дата і місце складання, відомості про особу, яка його складала, тощо), акт Е. с. повинен містити питання, що були поставлені експертові, опис проведених досліджень, мотивовані відповіді на поставлені запитання. Отримавши акт експертизи, особи та органи, у провадженні яких перебуває справа, оцінюють його за заг. правилами оцінки доказів з урахуванням особливостей експертизи як засобу доказування. Достовірність висновку встановлюється аналізом наук, основ проведеного дослідження і логіч. обгрунтованості міркувань експерта, перевіркою додержання вимог закону щодо проведення експертизи, зіставленням результатів дослідження з ін. фактичними даними, що є в матеріалах справи. Якщо виникають сумніви у достовірності висновку, призначається повторна експертиза. Виконання її доручають ін. експертові або групі експертів.

Літ.: Суд. экспертизы. Возможности, подготовка материалов, назначение, оценка. К., 1981; Експертизи в суд. практиці. К., 1993.

Г. М. Надгорний, М. Я. Сегай, В. К. Стринжа. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]