Навигация
Повернись живим
 
е
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЕТНОГРАФІЯ ЮРИДИЧНА

(від грец. ????? — плем'я, народ і ????? — писати) — наук, напрям у рамках етнографії. Е. ю. зосереджується на вивченні правової культури (зокрема звичаїв правових) окр. етносів та ет-ногр. груп, органічно поєднує методи етнографічної та юрид. наук. Осн. увага приділяється збиранню та опису правових звичаїв населення у сфері майнових, спадкових, шлюбно-сімейних та ін. відносин. Становлення української Е. ю. пов'язане насамперед з дослідженням звичаєвого права, що розпочалося у Росії у серед. 19 ст. під впливом ідей історичної школи права, згідно з якими «народним духом» мають бути пройняті всі держ.-правові інститути. Шанобливе ставлення до звичаєвого права тоді трактувалося як нац. особливість слов'ян, права. Водночас в етногр. дослідженнях відбулося своєрідне зміщення акцентів з проблем фольклору і міфології на проблеми сусп. життя, сільс. громади, окр. родини тощо. Етнографи намагалися дослідити зміну сусп. відносин внаслідок «великих реформ» серед. 19 ст., розібратися у діяльності новоств. органів сел. самоуправління, волосних судів тощо. За ініціативою м-ва внутр. справ ще у 1848—49 було зібрано відомості в 44 рос. губерніях про порядок успадкування і поділу майна у держ. селян, а влітку 1872 спец, комісія на чолі з сенатором ?. М. Любощин-ським обстежила діяльність волосних судів у 15 губерніях, у т. ч. Харків., Полт., Київ, і Катеринославській, і видала 6 томів зібраних матеріалів («Труды Комисии по преобразованию волостных судов». СПб., 1873—74).

Центром досліджень у галузі Е. ю. стало відділення етнографії Рос. геогр. т-ва (РГТ), в якому за ініціативою відомого історика права М. В. Калачова у лют. 1876 було створено Комісію про нар. юрид. звичаї. За завданням РГТ відбулися очолювані П. П. Чубинським етногр. експедиції для вивчення України, Білорусі та Молдови. Матеріали цих експедицій у 7 томах, у т. ч. окремий том, присвячений юрид. звичаям укр. народу, було опубл. («Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край», т. 1—7. СПб., 1872—79). Під егідою Пд.-Зх. відділу РГТ здійснював свої дослідження О. Ф. Кістяківський, який 1874 опубл. перший варіант своєї програми для збирання і вивчення юрид. звичаїв та нар. поглядів на звичаєве право. В галузі Е. ю. на межі двох століть також активно працювали П. С. Єфименко, О. Я. Єфименко, О. І. Левицький та ін. дослідники. На західноукр. землях провідну роль у дослідженнях з Е. ю. відіграло Наукове товариство імені Шевченка, Етногр. комісію якого засновано 1898.

1918 у новопосталій Укр. академії наук було передбачено і незабаром створено кафедру звичаєвого права, яку посів О. І. Левицький, та спец, академ. Комісію для виучування звичаєвого права ВУАН, що визначило провідне місце Е. ю. у вітчизн. наук, дослідженнях. Після розгрому на поч. 30-х pp. академ. гуманітарної, у т. ч. юридичної та етногр., науки дослідження у галузі Е. ю. було припинено. Після закінчення Вел. Вітчизн. війни 1941—45 окремі аспекти Е. ю. вивчали виключно етнографи, а не юристи (переважно під егідою академ. Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського). Об'єктом цих досліджень здебільшого були окр. особливості юрид. побуту зх. і пн. територій України — Закарпаття, Полісся тощо. У наш час спостерігається посилення уваги правознавців до Е. ю., розвивається новий наук, напрям — етнодержавознавство. Літ.: Чубинский П. П. Очерк нар. юрид. обычаев и понятий в Малороссии. СПб., 1869; Токарев С. А. История рус. этнографии. М., 1966; Юрид. наука і освіта на Україні. К., 1992; Мала енциклопедія етнодержавознав-ства. К., 1996.

І. Б. Усенко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]