Навигация
 
з-зам
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

- юрид. наука, що становить систему знань про найзагальніші закономірності виникнення, структури функціонування та розвитку д-ви і права. 3. т. д. і п. вирізняє серед ін. наук своєрідність її предмета, тобто закономірностей і законів, що їх вона вивчає. Таким предметом є держ.-правові закономірності, тобто об'єктивний, необхідний, суттєвий, для певних умов загальний і сталий зв'язок держ.-правових явищ між собою, а також з ін. соціальними феноменами, який безпосередньо обумовлює якісну визначеність цих явищ, що виявляється в їх юрид. властивостях. Інакше кажучи, це такий зв'язок, який юридично опосередковує соціальну детермінованість, структуру, функціонування і розвиток, соціальну дієвість держ.-правових явищ. Наявність специф. держ.-правових закономірностей об'єктивно виокремлює юриспруденцію у самост. науку, а сукупність таких заг. закономірностей становить предмет 3. т. д. і п. Державно-правові закономірності можна класифікувати за різними ознаками. Так, за сферою дії у держ.-правовому просторі виділяють закономірності загальні (їх дія поширюється на д-ву в цілому і на всю її правову систему) та окремі, що діють лише на частині, на «фрагменті» держ.-правової дійсності (скажімо, закономірності методу правового регулювання суб'єктів майнових відносин за умов ринкової економіки); за істор.-етапними межами дії — закономірності універсальні (стосуються права і д-ви за будь-яких істор. умов, у будь-якому місці й часі), формаційні (діють на право і д-ву лише певного істор. типу) та особливі (властиві лише конкр. д-ві та її правовій системі чи певній групі держав, правових систем, явищ). Предмет 3. т. д. і п. об'єктивно зумовлює її статус у системі юриспруденції. 3. т. д. і п. є світоглядною, фундаментальною, методологічною юрид. наукою. Ост. положення найрельєфніше відображає своєрідність функц. призначення 3. т. д. і п. у правознавстві.

Як складова системи сусп. наук 3. т. д. і п. найтісніше пов'язана із соціальною філософією, політологією, етикою, екон. теорією, а як складова системи юрид. наук — з історією д-ви і права та з історією політ, і правових вчень. Категорії, закони, принципи, що формулюються цими науками, 3. т. д. і п. використовує як методол. основу насамперед для розкриття соціальної сутності держ.-правових систем, розробки їх типології. Досліджуючи д-ву і право в цілому, 3. т. д. і п. відіграє провідну роль щодо інших, зокрема галузевих, юрид. наук. Вона розробляє загальні держ.-правові поняття, методол. можливості яких використовують галузеві юрид. науки (напр., поняття держави, її типи, зміст, функції, форми, структура, механізм дії її органів; поняття права, його типи, зміст, форми, структура, галузі, механізм реалізації, норми; поняття прав людини та ін. учасників суспільного життя; поняття правосуб'єктності, законності, правопорушення, юрид. відповідальності тощо). 3. т. д. і п. безпосередньо вивчає держ.-правову практику, узагальнює дані ін. юрид. наук, використовуючи філос. принципи пізнання, загальнонаук. підходи, специф.-юрид. дослідницькі методи та процедури. Результати філос, соціол. та суто юридичного напрямів досліджень становлять єдину, цілісну систему юрид. знань із 3. т. д. і п. Літ.: Недбайло П. Е. Введение в общую теорию гос-ва и права. К., 1971; Керимов Д. А. Общая теория гос-ва и права. Предмет. Структура. Функции. М., 1977; Алексеев С. С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999,

П. М. Рабінович. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]