Навигация
 
з-зам
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЗАКОНОДАВСТВО

— система нормат. актів, якими регулюються сусп. відносини. Є гол. засобом реалізації функцій законод. влади. В Україні даний термін вживається у кількох значеннях: 1) Система законів України. Формується Верховною Радою України як єдиним органом законод. влади. Головною, визначальною складовою цієї системи є Конституція України 1996. Всі ін. закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8). Складовою частиною 3. є і міжнародні договори, згода на обов'язковість яких дана ВР України шляхом прийняття закону про ратифікацію відповідного договору (ст. 9 Конституції України). За Законом України «Про міжнародні договори України» 1993 ратифіковані ВР договори застосовуються у порядку, передбаченому для норм нац. зак-ва.

2) У широкому значенні — система законів та ін. нормативних актів, що приймаються ВР України та вищими органами викон. влади, — постанови ВР, укази Президента України, постанови і декрети Кабінету Міністрів України. Ці акти розвивають, конкретизують відповідні закони і за діючою в Україні доктриною не повинні їм суперечити. Крім того, вказані акти, як і закони, приймаються на основі Конституції України і мають відповідати їй (ст. 8). Юрид. сила нормат. актів визначається компетенцією держ. органу, який приймає відповідний акт. Складовою частиною 3. у цьому розумінні є і міжнар. договори, ратифіковані законом чи постановою ВР України. Поняття «законодавство» у широкому значенні використовують при здійсненні його систематизації та в деяких ін. випадках. Саме так витлумачив термін «законодавство», вжитий у ч. З ст. 21 Кодексу законів про працю України, Конституційний Суд України своїм рішенням від 9.VII 1998. 3) У найширшому значенні — система законів і постанов ВР України, указів Президента України, постанов, декретів і розпоряджень КМ України, а також нормат. актів міністерств і відомств, місц. рад та місц. держ. адміністрацій. До 3. у цьому тлумаченні належать також Конституція АР Крим, закони ВР і постанови РМ АР Крим, міжнар. договори, згода на обов'язковість яких дана ВР України.

Законами та ін. правовими актами регулюються сусп. відносини в цілому або окремі їх види. Це є підставою для виділення у системі 3. його окр. галузей — цив., адм., кримінального 3. тощо. Цим галузям властиві як спільні для всього 3. риси, так і певні особливості, обумовлені специфікою предмета і методом правового регулювання. 3. взаємодіє з правом за принципом єдності форми і змісту. 3. є зовн. формою вираження права. У свою чергу, право впливає на характер і зміст 3.

Ефективність 3. в цілому та його галузей обумовлена виробленими теорією і практикою вимогами. Це, зокрема, наук, обгрунтованість і належна якість законів та ін. нормат. актів, їх системна узгодженість, забезпечення реалізації 3. відповідними гарантіями і механізмами тощо. Важливою також є вимога гармонізації нац. 3. України з нормами та принципами міжнар. права. Крім вказаних вище значень терміна «законодавство», під ним також розуміється один з осн. методів здійснення правотв. функції д-ви, який полягає у діяльності відповідних держ. органів по розробці, розгляду, прийняттю і оприлюдненню законів та ін. нормат. актів.

Літ.: Конституция, закон, подзаконный акт. М.. 1994; Бобровник С. В., Богінич О. Л. Система зак-ва України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. К., 1994; Зак-во: проблеми ефективності. К., 1995; Вдосконалення зак-ва України в сучас. умовах. К., 1996.

Ю. С. Шемшученко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]