Навигация
 
кас-київ
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

- навчальна установа, що має статус самоврядного (автономного) держ. вищого закладу освіти. Бере початок від Ун-ту св. Володимира, відкритого 15.VII 1834 (навчання почалося 28 серпня того самого року) відповідно до цар. «Указу про заснування у Києві університету» від 8.XI 1833. Базовим закладом для утворення ун-ту став Волинський ліцей, переведений з м. Кременця до Києва. Спочатку почав працювати філос. ф-т, а 1835 — юридичний. Згодом відкрито мед., істор.-філол., фіз.-мат. та ін. ф-ти. Першим ректором ун-ту був проф. М. О. Максимович.

Діяльність ун-ту спочатку регулювалася його статутами від 1833 і 1842. Потім на нього було поширено дію загальноуніверсит. статутів 1863 і 1884, а від поч. 20 ст. — Тимчас. правил для ун-тів.

Ун-т св. Володимира був одним з провідних центрів освіти й науки в тогочас. Україні та Росії. На його ф-тах працювали талановиті вчені й викладачі, зокрема правознавці М. Ф. Владимирський-Буданов, Г. М. Данилович, М. Д. Іванишев, О. Ф. Кістяківський, В. А. Незабитовський, Л. Й. Петражицький та інші А вчені-юристи М. X. Бунге, К. О. Не-волін, М. К. Ренненкампф, М. М. Цитовичта Є. В. Спекторський були ректорами ун-ту. У жовтні 1917 за Української Центральної Ради у Києві було відкрито Укр. нар. ун-т. 1918 гетьман П. П. Скоропадський перетворив його на Держ. укр. ун-т, який проіснував недовго. Наступного 1919, вже за рад. влади, його було об'єднано з Ун-том св. Володимира в єдиний Київ. ун-т. 1920 у зв'язку з реформою вищої школи університ. форму освіти в УСРР було ліквідовано. Влітку того року Київ, ун-т реорганізовано. На базі фіз.-мат. та істор.-філол. ф-тів утворено Київ, ін-т нар. освіти; мед. ф-т виділено у самост. навч. заклад, а юридичний увійшов до складу новоств. Київ, ін-ту нар. г-ва.

У вересні 1933 було відновлено діяльність Київ, ун-ту під назвою «Київський державний університет» у складі 9 ф-тів. Юрид. ф-т відкрито 1937. Указом Президії ВР СРСР від 5.ІІІ 1939 у зв'язку зі 125-річчям від дня народження Т. Г. Шевченка ун-тові присвоєно його ім'я (він свого часу працював в Ун-ті св. Володимира).

Напередодні Вел. Вітчизн. війни Київ, ун-т був третім за кількістю студентів ун-том в СРСР. Тут навчалося бл. 4 тис. чол. На його 52 кафедрах працювало 326 викладачів. Під час війни ун-т спочатку було евакуйовано до Харкова, а згодом — до Казахстану. Тут у м. Кзил-Орда на базі Київ, та Харк. ун-тів було утворено Об'єднаний Укр. держ. ун-т.

Київ. держ. ун-т імені Т. Г. Шевченка з юрид. ф-том відновив діяльність у Києві в січні 1944. Серед викладачів було багато талановитих педагогів. На юрид. ф-ті, зокрема, працювали такі відомі вчені-юристи, як Б. М. Бабій, В. І. Бошко, Я. М. Брайнін, Г. К. Матвеев, П. С. Матишевський, П. О. Недбайло, А. П. Таранов, С. I. Тихенко, А. П. Ткач та ін. У 90-х рр. вуз став називатися Київ, національним ун-том імені Тараса Шевченка. Його сучасний і особливий порівняно з ін. вузами правовий статус обумовлений винятковою роллю ун-ту у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, непересічним значенням як провідного вищого навч. закладу України. Цей статус регулюється статутом ун-ту та указами Президента України. Відповідно до президентського указу «Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка» від 25.XI 1999 статут ун-ту затверджується Президентом України. Ректор ун-ту призначається і звільняється з посади Президентом України за поданням вченої ради ун-ту і прирівнюється за статусом до міністра України. Майно, яке передано ун-тові в операт. управління, належить йому на праві повного госп. відання, використовується самостійно, в т. ч. для ведення госп. діяльності, надання його в оренду та в користування, у т. ч. на умовах оренди. Виділені зем. ділянки знаходяться в його безстроковому і безоплатному користуванні. Ун-т має право надавати їх у тимчас. користування, у т. ч. на умовах оренди. Вуз звільнений від оплати ряду податків та ін. обов'язкових платежів до бюджету. Ун-т готує фахівців з майже 70 спеціальностей і проводить значну н.-д. роботу. В ньому навчається бл. 20 тис. студентів. Тут діють: 15 ф-тів — біологічний, географічний, геологічний, економічний, іноземної філології, історичний, кібернетики, механіко-математичний, радіофізичний, соціології та психології, фізич

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ний, філологічний, філософський, хімічний, юридичний; відділення сходознавства; ін-ти — військовий, журналістики, адвокатури та міжнар. відносин; наук, б-ка (фонд — 3,5 млн. прим.); вид-во «Либідь» тощо. З усіх спеціальностей в ун-ті ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Підготовка та атестація докторів і канд. наук здійснюється більш як за 150 наук, спеціальностями у 40 спеціаліз. вчених радах. В ун-ті працює понад 360 професорів і 900 доцентів, серед них чимало правознавців. Ун-т видає велику кількість наук, і навч. л-ри. Ректор ун-ту — академік НАН України, академік АПН України, Герой України вчений-хімік В. В. Скопенко. Див. також Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Літ.: Історія Київ, ун-ту. К., 1959; Киев. ун-т. Док-тьі и мат-льї. К, 1984; 3 іменем Святого Володимира, кн. 1—2. К, 1994; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка: 165 років. Сторінки історії. Видатні вчені. К., 1999.

Ю. С. Шемшученко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]