Навигация
 
кий-колг
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ

18—19 ст. — кодифікац. діяльність, здійснювана спец, комісіями та приват, кодифікаторами на укр. землях упродовж 18 — 1-ї пол. 19 ст. За Березневими статтями 1654 на Лівобереж. Україні (Гетьманщині) діяла правова система, яка склалася у період Нац.-визв. війни укр. народу 1648—54. Вона включала норми звичаєвого (козацького) права, акти гетьм. влади (гетьм. універсали, ордери, інструкції, листи, декрети, грамоти). Використовувалися деякі джерела польс.-лит. походження (окр. княжі та корол. грамоти, постанови сейму, збірники і статути, зокрема Лит. статути), а також різні зб. магдеб. права. Важливу роль у регулюванні сусп. відносин відігравали договірні статті, підписані гетьманами України та козац. старшиною, з одного боку, і рос. урядом — з іншого. В окр. регіонах (Слобід. Україна, Пд. України) поступово набувало чинності рос. зак-во. Зазначені джерела права багато в чому дублювали одне одного чи суперечили одне одному, що створювало складні правові колізії. Більшість збірників законів поперед, періоду написані іноз. мовами, тому в ході кодифікації постало завдання перекласти «правні книги» укр. мовою. Головна ж причина проведення кодифікації — невідповідність існуючого різноманіття джерел правової системи соціально-економічним і політ, відносинам, які дедалі більше утверджувалися в Україні, інтересам старшинсько-шляхетської верхівки, яка прагнула зміцнення власних прав і намагалася зрівнятися у правах з рос. дворянством. Ідея кодифікації була підтримана рос. урядом як засіб зближення укр. і загальнорос. правових норм. Упродовж 18 і поч. 19 ст. мали місце кілька спроб кодифікації укр. права. Перша і найві-доміша з них здійснена в 1-й пол. 18 ст. спец. кодифікаційною комісією, яка включала представників козац. старшини, укр. шляхти і духівництва. В результаті її 15-річної діяльності 1743 було складено зб. «Права, за якими судиться малоросійський народ». Норми, вміщені у ньому, обґрунтовували право укр. людності на самовизначення, що суперечило інтересам цар. уряду. Тому збірник було відправлено на доопрацювання, ревізію та перегляд. Він так і не став офіц. джерелом права, хоча його норми набули практ. чинності.

У ті ж роки кандидат у члени Ген. суду Ф. Чуй-кевич за дорученням гетьмана К. Г. Розумовсько-го уклав зб. «Суд і розправа в правах малоросійських» (1750). У ньому обґрунтовувалась ідея закріплення інтересів козац. старшини та шляхти, зокрема необхідність відновлення станових судів в Україні. Спроба приватної кодифікації здійснена В. П. Кондратьєвим у зб. «Книга Статут и прочие права малороссийские» (1764) для суддів-практиків. 1767 за дорученням президента Малоросійської колегії П. Рум'янцева під кер. управителя її канцелярії члена Ген. суду О. Безбородька було укладено зб. «Екстракт малоросійських прав», де обґрунтовувалася необхідність відновлення автономії України. Оскільки ця ідея суперечила політиці царату, збірник було передано до архіву. 1786 з ліквідацією автономії України та введенням губ. адм.-тер. поділу чиновники рос. Сенату розробили новий збірник, в основу якого було покладено «Екстракт малоросійських прав», «Настанови про управління губерніями» (1775) та ін. акти. Новий збірник під назвою «Екстракт із указів, інструкцій та установлень» був затв. Сенатом і розісланий у присутствені місця України для практ. застосування. У 1-й чверті 19 ст. кодифікація укр. права велася паралельно та у зв'язку з кодифікацією права Рос. держави з метою макс. зближення правових систем шляхом поширення на Україну загальноімп. зак-ва та усунення місц. особливостей. Упродовж 1804—08 були укладені «Звід місцевих законів губерній та областей, приєднаних від Польщі» (групою кодифікаторів Правобережжя на чолі з А. Р. Повстанським) та «Зібрання цивільних прав, чинних у Малоросії» (див. «Зібрання малоросійських прав» 1807) — групою кодифікаторів Ліїзобереж-жя на чолі з Ф. І. Давидовичем. 1811 було перекладено рос. мовою Лит. статут. У 1830—33 група кодифікаторів під кер. Г. М. Даниловича підготувала проект Зводу місцевих законів західних губерній Російської імперії 1837 — збірника цив. матеріального і процес, права Пра-вобереж. України та Білорусі. 1838 проект затвердила Державна рада, але юрид. сили Звід не набув. Перемогла ін. тенденція — поширення на Україну рос. системи права і надання чинності на її території Зводу законів Російської імперії. У 1827—35 було скасовано магдеб. право в усіх містах України, а в 1840—42 — норми Лит. статуту і впроваджено загальнорос. цив. та крим. зак-во. При підготовці 2-го вид. Зводу законів Рос. імперії (1842) до його 10-го тому включено ряд норм Зводу місц. законів зх. губерній Рос. імперії для застосування їх лише в Черніг. та Полт. губерніях. Так було ліквідовано залишки політ, автономії України.

Літ.: Кульчицький В. С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. Л., 1958; Месяц В. История кодификации права на Украине в первой пол. XVIII в. К., 1963; Ткач А. П. Історія кодифікації дорев. права України. К., 1968.

В. А. Чехович. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]