Навигация
 
контр-корс
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КОНФЛІКТОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА

(від лат. — зіткнення і грец. — слово, вчення) — наука про причини, форму й динаміку соціальних конфліктів, шляхи запобігання їм та їх розв'язання за допомогою правових засобів. К. ю. вивчає причини, форми та особливості конфліктів між суб'єктами правовідносин, розробляє правові методи усунення конфліктів, включаючи суд. процедури та ін. засоби, передбачені правом. Юрид. механізми вирішення конфліктів є найефективнішими, оскільки сприяють подоланню суперечностей закон, шляхом, стабілізують ситуацію, породжують реально визначені правові, соціальні та економічні наслідки, гарантують реалізацію прийнятого рішення авторитетом д-ви чи міжнародного співтовариства.

Предметом К. ю. є юридичний конфлікт, що визначається як протиборство двох чи кількох суб'єктів, зумовлене протилежністю чи несумісністю їх інтересів, потреб або цінностей. Його особливості: зв'язаність конфлікту правовими відносинами, наявність правових ознак суб'єктів чи об'єкта конфлікту; можливість вирішення правовими засобами; галузева визначеність конфлікту; наявність юрид. наслідків; можливість застосування примус, засобів у процесі вирішення конфлікту; вирішення конфлікту в межах спец. юрид. процедури. Юрид. конфлікт є динаміч. явищем, що розвивається у таких стадіях: виникнення в однієї чи обох сторін мотивів юрид. характеру; виникнення правових відносин між сторонами, що перебувають у конфлікті; розвиток правових відносин у зв'язку з розглядом справи юрид. інстанцією; прийняття правового акта, що є засобом вирішення конфлікту. К. ю. багатоманітна і може бути поділена на кілька типів: а) за характером (розрізняють конфліктологію інтересів, потреб, суб'єктивних та об'єктивних суперечностей); б) за ступенем поширеності (визначають внутрісистемну К. ю., що надає можливість узгодження інтересів у межах певного сусп-ва, і позасистемну, що має міждерж. та загальносоціальний характер); в) за об'єктом К. ю. (має політ., екон., міжнац., побут., культур, та соціальний характер); г) за ступенем регламентованості (розрізняють насильн. конфліктологію, що реалізується шляхом застосування юрид. примусу як засобу усунення конфлікту, та ненасильницьку, у процесі якої досягається компроміс інтересів сторін). К. ю. виконує такі функції: 1) сигнальну, яка характеризує конфліктологію як показник певного стану сусп-ва, що потребує вжиття заходів пошуку та усунення причин соціальної напруги, вивчення обставин, які породили конфліктну ситуацію, та шляхів виходу з неї; 2) інформаційну, що надає можливість визначити причини конфліктних ситуацій, їх розвиток, перебіг та розв'язання; 3) динамічну, яка полягає у можливості впливу на розвиток сусп. відносин, здійснення соціальних перетворень та сприяння прогресові сусп-ва; 4) диференціюючу, що характеризує К. ю. як засіб поляризації сусп-ва чи його об'єднання, що здійснюється через зміни чи розпад соціальних структур; 5) прогресивну, що сприяє усуненню причин, які породжують конфлікти, а також перешкод, які стримують сусп. розвиток. Завдання К. ю. визначається її метою, яка передбачає: припинення конфлікту в результаті взаєм, примирення сторін; припинення конфлікту шляхом його симетрич. вирішення, коли обидві сторони виграють чи програють; припинення конфлікту шляхом прийняття асиметричного рішення, коли виграє одна з сторін; переростання конфлікту в ін. різновид протиборства, що є менш небезпечним для сусп-ва; затухання конфлікту.

Юрид. засоби К. ю. поділяються на такі групи: конст. процедури, що застосовуються при виникненні конфліктів у політ, сфері; суд. та арбітраж, розгляд справ; адм. процедури, що застосовуються у правоохор. органах.

Літ.: Социальный конфликт. Совр. исследования. М., 1991; Запрудский Ю. Г. Социальный конфликт: Политол. анализ. Ростов-на-Дону, 1992; Юрид. конфликтология. М, 1995; Основы конфликтологии. М., 1997.

А. Т. Ішмуратов, С. В. Бобровник. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]