Навигация
 
контр-корс
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ І ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

- спец. держ. орган з координації діяльності всіх держ. органів, на які, відповідно до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (1993), покладено обов'язки вести цю б-бу. Утв. указом Президента України від 26.XI 1993. У своїй діяльності Координац. комітет керується Конституцією та ін. законами України, указами і розпорядженнями Президента України, а також Положенням про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, яке, згідно зі ст. 8 названого закону, затверджується ВР України. До затвердження ВР України такого Положення Координац. комітет у своїй діяльності керується Тимчасовим положенням про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, яке затв. Президентом України 31.XII 1999.

Осн. завдання Координац. комітету: забезпечення реалізації єдиної держ. політики у б-бі з корупцією і організованою злочинністю; координація та сприяння діяльності всіх держ. органів, які беруть участь у б-бі з організованою злочинністю, вироблення стратегії та рекомендацій щодо тактики б-би з організованою злочинністю; розробка заходів щодо запобігання встановленню корумпованих зв'язків крим. елементів з держ. службовцями та ін. посад, особами, втягненню їх у протиправну діяльність; організація співробітництва з питань б-би з організованою злочинністю з відповідними органами іноз. держав та міжнар. організаціями; надання практ. і метод, допомоги коорд. -к-там по б-бі з корупцією і організованою злочинністю при РМ АР Крим, обласних, Київській і Севастоп. міських держ. адміністраціях у вдосконаленні їх діяльності.

Відповідно до покладених на нього завдань Координац. комітет: контролює виконання правоохор. та ін. органами викон. влади, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності зак-ва України, рішень Координац. комітету щодо захисту прав, свобод, закон, інтересів, життя і здоров'я гр-н та юрид. осіб; готує щорічні доповіді про стан організованої злочинності та корупції в Україні, про осн. напрями та результати б-би з нею, вносить їх до 20 лютого на розгляд Президента України та ВР України, а в разі потреби готує Президентові України або ВР України спец, доповіді та інформації з цих питань; організовує за дорученням Президента України проведення комплексних перевірок стану додержання зак-ва з питань б-би з корупцією і організованою злочинністю окр. м-вами, ін. центр, і місц. органами викон. влади, підприємствами, установами та організаціями. Для виконання покладених на Координац. комітет завдань і функцій він має право: заслуховувати інформації керівників центр, та місц. органів викон. влади про стан б-би з корупцією і організованою злочинністю; давати обов'язкові для виконання органами викон. влади і посад, особами, до яких вони звернені, керівниками підприємств, установ і організацій усіх форм власності доручення та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяли злочинним проявам; доручати правоохор. та контролюючим органам або створюваним ними комісіям проведення перевірок додержання відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності вимог зак-ва, фін.-кред. дисципліни, порядку сплати податків та внесення ін. обов'язкових платежів до бюджету; порушувати у встановленому порядку питання про притягнення посад, осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов'язків щодо запобігання корупції та організованій злочинності на підприємствах, в установах і організаціях.

Координац. комітет не втручається в операт.-розшукову діяльність правоохор. органів і проведення досуд. слідства у крим. справах, у діяльність прокурорів і судів. Основною організаційною формою діяльності К-ту є його засідання. У них можуть брати участь голова К-ту ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та Генеральний прокурор України, які мають право вносити пропозиції про включення до порядку денного засідання К-ту відповідних питань. Рішення, прийняті в межах компетенції Координац. к-ту, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади і посадовими особами, до яких вони звернені. Координац. комітет утворюється у складі голови, членів К-ту та секретаря з числа посад, осіб, визначених у ст. 8 Закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Персональний склад Координац. к-ту затверджується Президентом України. Для н.-д. забезпечення б-би з організованою злочинністю при К-ті утворений і функціонує Міжвідомчий центр з проблем б-би з організованою злочинністю. Комітет видає газету «Крок», а також «Збірник статистичної звітності щодо результатів боротьби зі злочинністю в Україні».

М. І. Мельник. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]