Навигация
 
контр-корс
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

КОРИСНІ КОПАЛИНИ

— мінеральні утворення земної кори, за хім. складом і фіз. властивостями придатні для використання у матеріальному в-ві. Поділяються на тверді (вугілля, руди, нерудні К. к.), рідкі (нафта, мін. води) і газоподібні (природні паливні та інертні гази). Нагромадження К. к. у надрах, на поверхні землі, у джерелах вод і газів, на дні водойм, які за кількістю, якістю та умовами залягання придатні для пром. використання, називають родовищами К. к. Місця, де нагромадилися відходи видобутку, збагачення та переробки мін.

сировини, що мають пром. значення, називають техногенними родовищами К. к. Усі родовища, у т. ч. техногенні, запаси яких оцінені як промислові, становлять Держ. фонд родовищ К. к. — складову частину Державного фонду надр, а всі попередньо оцінені родовища К. к. — резерв цього фонду.

Україна вирізняється різноманітністю і багатством мін.-сировинних ресурсів. На її території виявлено бл. 8 тис. родовищ та понад 90 видів К. к.: нафта, газ, залізні, марганцеві, титанові і уранові руди, вугілля, сірка, ртуть, каолін, графіт, вогнетривкі глини, буд. матеріали, питні й мін. води тощо. До пром. освоєння залучено від 40 до 75 % розвіданих запасів осн. видів К. к.

Відповідно до Кодексу України про надра (ст. 6) К. к. поділяють на К. к. загальнодержавного і К. к. місцевого значення. Переліки К. к. загальнодержавного (природ, газ, нафта, вугілля, горючі сланці, торф, чорні, кольорові, дорогоцінні та рідкісні метали тощо) та місцевого (галька, гравій, бутовий камінь тощо) значення затверджуються КМ України. Геол.-екон. оцінка та держ. облік запасів К. к. виконуються за Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр, затв. КМ України 5.У 1997. Так, за пром. значенням запаси К. к. поділяються на 3 групи: балансові — запаси, які на момент їх оцінки згідно з тех.-екон. розрахунками можна економічно, ефективно, раціонально, комплексно використовувати за допомогою сучасних техніки і технології видобутку та переробки, з дотриманням вимог охорони природи; умовно балансові — запаси, ефективність видобутку та використання яких на момент оцінки не може бути однозначно визначена, а також запаси, що відповідають вимогам до балансових запасів, але з певних причин не можуть бути використані на момент оцінки; позабалансові — запаси, видобуток і використання яких на момент оцінки є економічно недоцільними, але які в майбутньому можуть стати об'єктом пром. значення. Запаси і ресурси К. к. поділяють також на розвідані (доведені) й попередньо розвідані (ймовірні) запаси та на перспективні і прогнозні ресурси. Існує поділ запасів і ресурсів К. к. за ступенем їх тех.-екон. вивчення, родовищ К. к. за складністю їх геол. будови, а також поділ запасів К. к. за собівартістю їх видобутку та переробки на товарну продукцію гірнич. в-ва. Держ. експертиза та оцінка запасів К. к. згідно із Законом «Про державну геологічну службу України» (1999) здійснюються Держ. комісією України по запасах корисних копалин, яка діє при спеціально уповноваженому центр, органі викон. влади з геол. вивчення та використання надр.

Родовища, в т. ч. техногенні, запаси і прояви К. к. підлягають обліку в Державному кадастрі родовищ і проявів корисних копалин (містить відомості про кожне родовище, включене до Держ. фонду родовищ К. к., щодо кількості та якості запасів К. к. та їхніх компонентів, гірни-чотех., гідрол. та ін. умов розробки цього родовища та його геол.-екон. оцінку, а також відомості про кожний прояв К. к.) і Держ. балансі запасів К. к. (містить відомості про кількість, якість і ступінь вивчення запасів К. к. у кожному родовищі, яке має пром. значення, їх розміщення, рівень пром. освоєння і відомості про видобуток, втрати та забезпеченість сусп. в-ва розвіданими запасами копалин). З метою запобігання негативним соціальним, демогр. та екол. наслідкам інтенсивного видобутку К. к. установлюються квоти на видобуток їх окр. видів. Порядок установлення таких квот затверджується КМ України. Зак-вом встановлюються вимоги щодо: рац. вилучення і використання запасів К. к. та їхніх компонентів; охорони родовищ від затоплення, обводнення, пожеж та ін. техногенних явищ, здатних знизити якість і пром. цінність К. к. або ускладнити їх видобуток; запобігання самовільній забудові площ залягання К. к. і додержання встановленого зак-вом порядку використання цих площ для ін. цілей та ін. вимоги щодо розробки та охорони родовищ.

Відносини, пов'язані з видобуванням К. к. та їх охороною, регулюються Кодексом України про надра, Гірничим Законом України (1999), Законом «Про державну геологічну службу України», Порядком державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затв. КМ України 31.І 1995 (зі змінами, внесеними 9.І 1996 і 27.VІІІ 1997) та ін. нормат. -правовими актами.

М. І. Єрофеєв. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]