Навигация
 
н-наук
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УРСР

(НКВС УРСР) - респ. орган викон. влади України в 1919-46. Утв. 29.1 1919 на базі відділу внутр. справ Тимчасового роб.-сел. уряду УСРР, що здійснював заг. керівництво з організації рад. влади на місцях. Прав, статус наркомату визначався Тимчасовим положенням про організацію НКВС УСРР від 17.ІІ 1919, згідно з яким комісаріат відав справами внутр. управління і охорони порядку. Структуру наркомату складали відділи: загальний, місц. управління, місц. г-ва, видавничий, статистичний, іноземний, фінансовий, ЗАГС, Всеукр. наздв. комісія (ВУНК), управління справами і колегія НКВС. Кількісний склад і структура комісаріату неодноразово змінювалися. Першими наркомами внутр. справ були В. К. Аверін та К. Є. Ворошилов. 23.VII 1919 НКВС об'єднано з ВУЦВК. У зв'язку з наступом денікін. військ 7. IX 1919 НКВС УСРР ліквідовано разом з ін. рад. установами. У груд. 1919 у складі Всеукрревкому утв. відділ з питань внутр. управління. Його головою був Г. І. Петровський. Відділ складався з ін-форм.-довідкового та інструкторського підвідділів і стат. частини. Постановою Президії ВУЦВК від 19.ІІ 1920 було утв. НКВС УСРР шляхом об'єднання відділу внутр. управління та управління уповноважених роб.-сел. міліції РСФРР. На місцях діяли відділи та управління НКВС губ. і пов. виконкомів рад. Керівництво НКВС спочатку здійснював голова РНК УСРР X. Г. Раковський (за сумісництвом), а з травня 1920 — В. П. Антонов-Саратовський. За пост. ВУЦВК 22.ІІІ 1922 до НКВС УСРР увійшло Держ. політ, управління (ДПУ), утв. замість ліквідованої ВУНК. Воно мало певну автономію, а нарком внутр. справ одночасно був і головою ДПУ. В серп. 1924 органи держ. безпеки виведено зі складу НКВС і підпорядковано РНК УСРР. Прав, статус наркомату визначався Положенням про НКВС УСРР від 12.УШ 1922, а після утв. СРСР -Положенням про НКВС УСРР від 20.ІХ 1924.

Осн. завданнями НКВС були: кер. діяльністю місц. органів НКВС і нагляд за правильністю їх організації; охорона рев. порядку і сусп. безпеки; регулювання практики виконкомів та ін. органів влади по накладанню адм. стягнень; нагляд за проведенням спільно з Нарком'юстом випр.-труд. політики і кер. пенітенціарною справою УСРР; інспектування та адм. нагляд за комунал. справою; кер. справою ЗАГС тощо. Структурно наркомат складався з відділів: адміністративного; міліції та розшуку; виправно-трудового; інспекції у справах комунального г-ва; управління справами. При НКВС функціонували 3 пост, міжвідомчі органи: особова комісія по адм. висилці; центр, відомча комісія у справах товариств і спілок; рада у справах комунал. г-ва. Місц. органами НКВС були губернські, окружні адм. управління (відділи). В районах і сільській місцевості наркомат проводив свої заходи через працівників адм. служби райвиконкомів, сільради та сільс. виконавців.

15.XII 1930 ЦВК і РНК СРСР прийняли пост. «Про ліквідаціїо НКВС союзних і автономних республік». Цю реорганізацію здійснено з метою посилення спеціалізації в управлінні окр. галузями, якими відав НКВС. В Україні наркомат внутр. справ був ліквідований постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 28.ХІІ 1930. Його функції передано ш. відомствам. Наркомами внутр. справ УСРР у 1921-30 були: П. А. Кін, М. О. Скрипник, В. М. Манцев, І. Г. Ніколаєн-ко, С. Ф. Буздалін та В. А. Балицький. У ході централізації адм.-командної системи управління д-вою на поч. 30-х рр. у лип. 1934 утв. загальносоюзний НКВС СРСР. Відповідно до союз, зак-ва пост. ВУЦВК і РНК УСРР від 11.VII 1934 утв. республіканський НКВС, підпорядкований НКВС СРСР. До складу НКВС поряд з Гол. управлінням держ. безпеки входили головні управління роб.-сел. міліції, прикорд. та внутр. охорони, пожеж, охорони, випр.-труд. таборів та ін. Система місц. органів НКВС будувалася централізовано: обласні, районні, міські управління (відділи) НКВС та відділи міліції підпорядковувалися тільки по вертикалі вищестоящому органу НКВС. Така лінійна підпорядкованість зберігалася до серед. 50-х рр. У 2-й пол. 30-х рр. союзні й респ. органи НКВС стали інструментом масових репресій. Репресій зазнав і сам апарат НКВС. В Україні, зокрема, було розстріляно бл. 1 200 кер. співробітників ДПУ — НКВС: наркоми внутр. справ В. А. Балицький. І. М. Леплевський, О. І. Успенський, які самі були організаторами масового терору в республіці. В 1938— 41 НКВС УРСР очолювали А. 3. Кобулов та І. О. Сєров.

Напередодні й під час Вел. Вітчизн. війни органи НКВС УРСР неодноразово реорганізовувалися. Указом Президії ВР УРСР від 12.ІІІ 1941 на підставі союз, зак-ва НКВС УРСР було розділено на два наркомати — внутр. справ (НКВС) і держ безпеки (НКДБ). Наркомом внутр. справ став В. Т. Сергієнко. В умовах воєн, часу на поч. серпня 1941 обидва відомства знову об'єднано в один наркомат — НКВС УРСР.

1941 у зв'язку з нім. окупацією центр, апарат НКВС УРСР було передислоковано до Сталінград. (тепер Волгоградської) обл., а згодом — до м. Енгельса Саратовської обл. У трав. 1943 із системи НКВС УРСР знову виділено органи держ. безпеки в самост. наркомат — НКДБ УРСР. У ході звільнення окупованої тер. України в областях відновлювалася робота обл. управлінь НКВС, у районах — райвідділів НКВС. Осн. завданнями НКВС УРСР у по-воєн. час були: б-ба з бандитизмом, охорона громад, порядку, організація паспорт, системи, б-ба з дит. безпритульністю і бездоглядністю тощо. В 1943—46 наркомат внутр. справ УРСР очолювали В. С. Рясний і Т. А. Строкач. 25.ІІІ 1946 указом Президії ВР УРСР НКВС УРСР перетв. на М-во внутр. справ УРСР.

Літ.: Білас І. Г. Репрес.-каральна система в Україні. 1917— 1953, кн. 1-2. К., 1994; Бенько О. П. Держ.-прав. аспекти політ, терору в Україні (1917-1953). К., 1994; Чисніков В. М. Секретарі, наркоми, міністри внутр. справ України. К., 1996; Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, док-ти. К, 1997; Михайленко П. П., Кондратьев Я. Ю. Історія міліції України в док-тах і мат-лах, т. 1-2. К., 1997-99; Білокінь С. Масовий терор як засіб держ. управління в СРСР (1917-1941 рр.). К., 1999.

В. М. Чисніков. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]