Навигация
 
наур-необ
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

- самоврядний (автономний) держ. вищий юрид. навч. заклад. Діє на основі Статуту (затв. КМ України 29.ХІ 2001).

Історія академії сягає поч. 19 ст., коли було відкрито Харків, ун-т [5(17).ХІ 1804]. До складу ун-ту входило відділення моральних і політ, наук (етико-політичних, юридичних наук). 1835 його перетв. на юрид. ф-т. 1920 на базі юрид. ф-ту ун-ту утв. Харків, ін-т нар. г-ва, гол. напрямом діяльності якого була підготовка юристів для кер. роботи в держ. і суд.-прокур. апараті та нар. г-ві. 1930 він отримав назву Ін-т держ. будівництва і права, а 1.УІІ 1937 — Харків, юрид. ін-т. 20.III 1991 Харків, юрид. ін-т реорганізовано в Укр. держ. юрид. академію. Указом Президента України від 30.III 1995 академії надано статус національного вищого навч. закладу, а указом від 4.XI 1995 присвоєно ім'я Ярослава Мудрого. Самоврядний статус академії врегульовано указом Президента України «Питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» від 21.VI 2001.

У різні часи на юрид. ф-ті, згодом в Юридичному ін-ті працювали відомі правознавці М. О. Баженов, М. Г. Бару, М. С. Бокаріус, С. Й. Вільнянський, В. М. Горшеньов, В. М. Гордон і М. В. Гордон, М. М. Гродзинський, Д. І. Каче-новський, О. Н. Колесниченко, В. П. Колмаков, В. М. Корецький, С. Н. Ландкоф, М. О. Мак-симейко, В. П. Маслов, Р. С. Павловський, М. І. Палієнко, С. Л. Рівлін, А. Й. Рогожин, О. І. Свєчкарьов, В. І. Сливицький, В. С. Трах-теров, С. Л. Фукс, В. С. Шелестов, О. М. Яку-ба, В. М. Яновський та ін.

НАЦІОНАЛЬНА  ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

В сучас. період до осн. завдань академії належать: підготовка висококваліфікованих фахівців для органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, правоохор. органів, різних сфер юрид. практики; забезпечення дальшого реформування системи вищої юрид. освіти і науки в Україні відповідно до умов становлення дем., соціальної, правової д-ви та з урахуванням досягнень провід, навч. закладів світу; проведення комплексних наук, досліджень, інформ.-консульт. забезпечення юрид. практики; участь у науковому обгрунтуванні та прогнозуванні розвитку прав, системи і зак-ва; розробка наук.-метод, рекомендацій щодо здійснення нормотворчої, правозастос. та ін. видів юрид. діяльності; перепідготовка і підвищення кваліфікації наук., наук.-пед. та практ. кадрів у галузі права. В академії навчається бл. 15 тис. студентів. Тут працює майже 500 викладачів, у т. ч. дійсний член НАН України, 7 академіків і 20 чле-нів-кореспондентів АПНУ, 5 почес. професорів академії, понад 400 докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів. В Н. ю. а. і. Я. М. склалися і функціонують авторитетні наук, школи в галузі юрид. наук з проблем: теорії та історії д-ви і права (В. Д. Гончаренко, В. О. Петришин, В. О. Румянцев, І. П. Сафронова, М. М. Страхов, М. В. Цвік), конст. і держ. будівництва, фін. права, міжнар. права (Ю. П. Битяк, М. В. Буроменський, М. П. Воронов, М. П. Кучерявенко, В. С. Семенов, Ю. М. Годика); цив., цив.-процес, і трудового права (Ч. Н. Азімов, П. І. Жигалкін, І. В. Жилінкова, B. В. Комаров, І. В. Спасибо-Фатеева); екол. й аграрного права (В. М. Гайворонський, А. П. Гетьман, В. К. Попов, А. М. Стативка, М. В. Шульга); крим. права (Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, C. Б. Гавриш, М. І. Панов, В. В. Сташис, В. Я. Гацій, В. П. Тихий); кримінології та випр.-трудового права (В. В. Голіна, І. М. Даньшин); крим.-процес, права та криміналістики (Ю. М. Грошевой, В. С. Зеленецький, В. О. Коновалова, Г. А. Матусовський, М. В. Салтевський, В. Ю. Шепітько).

У структурі академії — Ін-т підготовки кадрів для органів прокуратури, ф-ти (госп.-правовий; підготовки кадрів для органів МВС України; підготовки кадрів для органів юстиції; підготовки слідчих кадрів для СБУ; військ, юстиції; підготовки юристів для МЗС; підготовки профес. суддів; підготовки кадрів для Держ. департаменту України з питань виконання покарань; підготовки кадрів для системи Пенс, фонду України; вечірній та заоч. ф-ти; Кримський ф-т (м. Сімферополь); Ін-т підвищення кваліфікації юрид. кадрів (Харків); Сімфероп. юрид. технікум. Діють вчена рада академії, аспірантура і докторантура, спеціаліз. вчені ради із захисту докт. дисертацій. Щороку науковці академії видають понад 700 назв друк, продукції, у т. ч. наукові монографії, навч. л-ру. Н. ю. а. У. і. Я. М. підтримує творчі зв'язки з багатьма вітчизн. та іноземними юрид. навч. закладами.

Ректор (з липня 1987) — доктор юрид. наук, професор, дійсний чл. НАН України, академік АПНУ В. Я. Тацій.

В. Я. Тацій 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]