Навигация
 
орлан-ощ
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ОФІЦІЙНИЙ СПОСТЕРІГАЧ

- 1) Особа, призначена під час президентських, парлам. або місц. виборів виборцями, кандидатом у президенти (депутати), виб. об'єднанням, партією, виб. блоком, громад, об'єднанням, або особа, призначена під час референдуму ініціативною групою з проведення референдуму, громад, об'єднанням, правомочна вести спостереження за ходом голосування, підрахунком голосів або ін. діяльністю виб. комісії, комісії референдуму в період голосування, встановлення його результатів та ін. О. с. на виборах (референдумах) є: особи, призначені відповідальними за проведення виборів (референдумів) на дільницях для голосування; партійні спостерігачі, представники кандидата, заінтересовані в тому, щоб забезпечити чесний перебіг виборів, не допустити ущемлення інтересів своєї партії, свого кандидата;

безпартійні, незалежні кандидати, групи, заінтересовані в аналізі процесу (напр., соціологи, політологи); ЗМІ. Наявність спостерігачів сприяє реалізації принципу гласності та більш активній участі гр-н у виб. (референдному) процесі.

В Україні створення інституту О. с. передбачене Законами «Про вибори Президента України» (1999) та «Про вибори народних депутатів України» (2001). Спостерігачі мають право бути присутніми на засіданнях виб. комісій, на зустрічах кандидатів з виборцями, мітингах; знайомитися зі списками виборців, бюлетенями, мат-лами передвиб. агітації, перебувати у приміщеннях виб. дільниць під час голосування; спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у т. ч. під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично; бути присутніми при видачі бюлетенів членам дільничної виб. комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування; бути присутніми на засіданнях дільничних та окружних виб. комісій, у т. ч. під час підрахунку голосів, при визначенні результатів голосування і підсумків виборів; фотографувати, робити кінозйомки, аудіо- та відеозапис; проводити прес-конференції, звертатися до ЗМІ; звертатися до відповід. виб. комісії із заявою про усунення порушень зак-ва про вибори в разі їх виявлення; складати акт про виявлення порушення зак-ва про вибори тощо. О. с. не мають права втручатися у роботу виб. комісії, чинити дії, що порушують хід виб. процесу або заважають членам виб. комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість виборця (у т. ч. на його прохання) виб. бюлетень; бути присутнім при заповненні виборцем виб. бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таєм. голосування. О. с. виконують насамперед виб.-технол. функцію: спостерігаючи за підрахунком голосів, вони забезпечують паралельне визначення заг. результатів голосування або використовують ін. засоби й методи контролю, є джерелом інформації, на основі якої можуть бути зроблені оцінки та висновки щодо точності офіц. результатів виборів. У країнах з розвиненою демократією спостереження за виборами (референдумами) — процедура контролю на всіх стадіях виб. (референдного) процесу. Матеріально-тех. забезпечення діяльності О. с. від громад, орг-цій, кандидатів в Україні проводиться за їх рахунок або за власні кошти спостерігачів. 2) О. с. іноземний (міжнародний) — особа, яка представляє іноз. або міжнар. організацію, що має право спостерігати за підготовкою і проведенням виборів та референдумів відповідно до встановленого законом порядку. Інститут іноземних (міжнародних) О. с. набув поширення як форма «міри довіри» між д-вами та як вияв прагнення міжнар. організацій сприяти демократизації виб. процесу в країнах, які переходять до демократії. Законодавчо присутність на виборах іноз. (міжнародних) О. с. передбачена тільки в деяких європ. країнах (Болгарія, Росія, Угорщина, Україна). Однак коло держав, які допускають їх на свою територію, досить широке. Склався свого роду міжнар. звичай, прихильники якого не розглядають присутність іноземних спостерігачів на виборах (референдумах) як втручання у внутрішні справи.

Практика місії О. с. набула великого поширення у регіоні ОБСЄ. З метою розробки методології спостерігання утворено Бюро з дем. інститутів та прав людини (ОБСЄ/ БДІПЛ). Мандат цієї організації передбачає довгострокове спостереження за виборчим процесом. Щоб зробити висновки про хід виб. процесу, О. с. має враховувати різні періоди виб. циклу — від реєстрації виборців і кандидатів протягом виб. кампанії до заключ. стадії виборів та підрахунку голосів, оголошення результатів і вступу на посаду обраного кандидата. Передбачається можливість функціонування і короткострокових О. с, присутніх переважно в день виборів. Відповідно до «Порадника із спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ» (Варшава, 1997) О. с. повинен мати гарантії щодо можливості виконувати свої обов'язки, а саме: отримувати акредитацію за допомогою спрощеної, вільної від дискримінації, процедури, оцінювати необхідну кількість спостерігачів, яка не підлягає обговоренню з урядом, що запрошує; зустрічатися з представниками всіх партій та людьми, обраними методом випадкової вибірки; отримувати інформацію про процес виборів від влади всіх рівнів; отримувати дозвіл виїжджати в усі регіони країни впродовж усіх виборів і безпосередньо в день виборів; мати безперешкод. доступ до виб. пунктів і центрів з підрахунку голосів на тер. усієї країни; мати право на публічні заяви. В Україні можливість брати участь у виб. кампанії О. с. від іноземних держав і міжнар. організацій гарантується Законами «Про вибори Президента України» (1999) та «Про вибори народних депутатів України» (2001). МЗС України, ін. органи викон. влади, органи місц. самоврядування та виб. комісії повинні сприяти О. с. від іноз. держав і міжнар. організацій у здійсненні ними повноважень. Статус О. с. визначається також Положенням про статус офіц. спостерігачів від ін. держав та міжнар. організацій, а також від громад, орг-цій України і кандидатів у депутати на виборах нар. депутатів України (затв. ВР України 13.1 1998) і указом Президента України «Про забезпечення реалізації прав громадян, принципів демократичного суспільства, відкритості і прозорості у процесі підготовки та проведення виборів 2002 року» від 30.X 2001. 3) О. с. (дипломатичний) — представник суб'єкта міжнар. права (д-ви або міжнар. організації), відряджений для участі в роботі міжнар. конференцій, міждерж. організації або її органів, якщо така можливість передбачена в їх правилах, процедурах, регламентах або установчих актах. Порядок допуску О. с, їх права визначаються правилами процедури. Звичайно дип. спостерігач не має права голосу, підписання док-тів. Відрядження дип. спостерігача практикується у випадках, коли д-ва або міжнар. організація заінтересована в роботі міжнар. органу або конференції, але не є їх учасником або не бажає бути зв'язаною з їх рішеннями чи розділяти з ними відповідальність. Згідно з Віденською конвенцією про представництво держав у їх відносинах з міжнар. організаціями універсального характеру 1975 д-ви, які не є членами тієї чи ін. міжнар. організації, мають право утворювати пост, місії спостерігача. До функцій пост, місії спостерігача включено, зокрема: забезпечення представництва акредитуючої д-ви (міжнар. організації), охорона її інтересів у відносинах з цією організацією, підтримка зв'язку з нею, з'ясування здійснюваної у ній діяльності, інформування про результати співробітництва уряду акредитуючої д-ви з організацією та ведення з нею переговорів. Так, згідно з правилами МАГАТЕ в її Ген. конференціях як спостерігачі мають можливість брати участь представники ООН, її спеціаліз. установ при розгляді питань, що мають спільний для всіх них інтерес. В ООН пост, статус О. с. (дипломатичного) мають Ватикан, КНДР, Монако, Швейцарія, а з 1974 — Організація визволення Палестини. Звичайно О. с. (дипломатичний) бере участь у роботі пленар. засідань, може виступати в дебатах, вносити пропозиції, розповсюджувати письмові заяви. Інститут О. с. (дипломатичних) діє в Організації американських держав. Лізі арабських держав та ін. Літ.: Коментар Закону України «Про вибори нар. депутатів України». К., 2002.

О. В. Батанов. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]