Навигация
Повернись живим
 
п-пасп
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ПАСПОРТНА СИСТЕМА

- система держ. обліку, контролю і регулювання пересування населення за допомогою паспортів. її осн. функціями є: видача паспортів, реєстрація, що дає змогу вести відповідний стат. і персон, облік; забезпечення реалізації людиною і гр-нином їх прав, свобод та обов'язків перед д-вою і сусп-вом; посилення охорони громад, порядку та забезпечення нац. безпеки. П. с. виникла в 15 ст. у Німеччині. Свого апогею досягла в кін. 18 — на поч. 19 ст., зокрема у Франції. Саме із зміцненням П. с. виникло поняття поліцейська держава, в якій паспорт використовувався для контролю за рухом гр-н і нагляду за «неблагонадійними особами».

З серед. 19 ст. обмеження прав, пов'язаних з П. с, в європ. країнах починають пом'якшуватися, а згодом — скасовуються. 1850 відповідно до рішень Дрезденської конференції було скасовано паспортні правила на тер. німецьких держав, 1859 — в Австрії, 1862 і 1875 (поетапно) — у Данії, 1862 і 1878 — в Іспанії, 1865 і 1873 — в Італії. З поч. Першої світ, вій

Паспорт громадянина України

ни 1914—18 паспорт знову стає інструментом прикорд. і поліп, контролю. У 19 ст. в європ. д-вах на зміну П. с. приходить легітимаційна (від лат. — законний, правомірний) система, згідно з якою не встановлюється обов'язок мати визначений вид док-та, проте у випадку необхідності особа може бути ідентифікована будь-яким ін. чином. При легітимац. системі володіти паспортом — це право, а не обов'язок (стає обов'язком при виїзді гр-нина за кордон). Класич. прикладом легітимац. системи є США, в якій П. с. взагалі не існувала. У Рос. імперії 1903 було прийнято Статут про паспортну систему. Указом царя від 8(21 ).Х 1906 ліквідовано ряд обмежень, які існували, зокрема, для селян. Місцем пост, проживання для них вважалося не місце прописки, а місце, де вони мешкають. Стало можливим право вільного вибору цього місця. З установленням у Росії рад. влади П. с. було скасовано. Законом від 24.1 1922 всім гр-нам надавалося право вільного пересування по території держави. Це підтверджувалося ст. 5 Цив. кодексу РСФРР. Декретом ВЦВК і РНК РСФРР «Про посвідчення особи» від 20.VII 1923 запроваджувалася легітимац. система. З 1932 в СРСР почала діяти П. с. з її обов'язковою складовою — інститутом прописки; прийнято пост. ЦВК та РНК СРСР «Про встановлення єдиної паспортної системи в Союзі РСР і обов'язкової прописки паспортів», її метою було поліпшення системи реєстрації жителів міст і «очищення населених пунктів від осіб, не зайнятих суспільно-корисною працею, зокрема, від куркулів, злочинців та інших антисоціальних елементів». За порушення правил П. с. було встановлено крим. відповідальність. РМ СРСР 28.У1ІІ 1974 затвердила нове Положення про П. с. Після здобуття Україною незалежності 1991 певний час продовжувала діяти загальносоюзна П. с. Тепер створено паспортну службу України. Контроль за виконанням гр-нами і посад, особами правил П. с. на підставі Положення, затвердженого КМ України 10.X 1994, здійснює паспортна служба органів внутр. справ, що є складовою частиною міліції громад, безпеки системи МВС України. Утв. 1993 в системі МВС на базі існуючих паспорт, підрозділів, підрозділів віз і реєстрації. До її складу входять: департамент громадянства паспортної та імміграц. служби МВС; управління громадянства, паспортної та імміграц. служби гол. управлінь, управлінь МВС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; відділи (відділення) громадянства, паспортної та імміграц. служби міських (районних) органів внутр. справ.

Гол. завданнями паспорт, служби є: реалізація держ. політики щодо паспортизації гр-н; забезпечення видачі гр-нам України, які постійно проживають в Україні, паспорта громадянина України і паспорта гр-нина України для виїзду за кордон та проїзного док-та дитини; організація виконання зак-ва з питань громадянства щодо осіб, які постійно проживають в Україні; забезпечення видачі іноземцям і особам без громадянства док-тів для в'їзду в Україну, перебування на її території та виїзду за її межі; організація контролю за додержанням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні або транзит, проїзду через її територію; підготовка док-тів для видворення іноземців та осіб без громадянства з України в установленому порядку. Відповідно до покладених завдань паспортна служба: організовує роботу, пов'язану з документуванням населення, реєстрацією та обліком гр-н за обраним ними місцем проживання, здійснює контроль за виконанням гр-нами і посад, особами правил П. с. України; розглядає клопотання та забезпечує оформлення гр-нам України паспортів для виїзду за кордон і док-тів іноземцям та особам без громадянства для відвідування України і виїзду за її межі; оформляє та перевіряє заяви і клопотання з питань громадянства і подання їх з висновками до Комісії при Президентові України з питань громадянства, а також вживає заходів до виконання її рішень; організовує у встановленому порядку реєстрацію нац. паспортів або док-тів, що їх заміняють, іноземців та осіб без громадянства, які прибувають до України, і контроль за додержанням ними правил перебування у країні, вживає заходів до запобігання їх порушенням; забезпечує розшук осіб, які не сплачують аліментів, відповідачів і держ. боржників, надає допомогу Нац. комітетові Т-ва Червоного Хреста в розшуку певних осіб; бере участь у проведенні роботи щодо запобігання правопорушенням і злочинам, пов'язаним з використанням можливостей в'їзду в Україну і виїзду з неї, а також П. с; бере участь у формуванні банку даних щодо осіб, в'їзд яких в Україну небажаний з міркувань охорони громад, порядку, охорони здоров'я, захисту прав і закон, інтересів гр-н; взаємодіє в межах своєї компетенції з м-вами і відомствами, виконкомами місц. рад у вирішенні питань біженців і вимушених переселенців; проводить роз'яснення держ. політики щодо паспортизації населення і відповідальності за порушення зак-ва у цій сфері. З П. с. тісно пов'язаний паспортний режим, який встановлюється у тій чи ін. конкретній місцевості. Він визначається тими нормами П. с. України, що застосовується у певних нас. п.

Існує загальний і особливий паспортний режим. Загальний — діє у більшості міст і нас. п., де в'їзд, проживання, пересування і реєстрація не обмежені; особливий — встановлюється Урядом в окр. регіонах, які мають важливе оборонне значення, і в прикорд. смузі з метою забезпечення безпеки України.

С. Б. Чехович. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]