Навигация
 
примус-прон
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ПРИСЯЖНІ

— гр-ни, які у випадках, передбачених законом, залучаються до здійснення правосуддя. В дорев. Росії інститут присяжних засідателів існував з 1864. Після Жовт. революції 1917 цей інститут було ліквідовано. В наш час суд присяжних діє у багатьох країнах. Він передбачений і чинною Конституцією України. Прав.

статус П. регулюється Законом «Про судоустрій України» (2002). Відповідно до нього суд П. утворюється для розгляду в першій інстанції суд. справ, визначених процес, законом. Список П. за поданням голови апеляц. суду формується на підставі списків виборців комісією, склад якої затверджується відповідно головою ВР АР Крим, головою обл. ради, київським та севастопольським міськими головами. До складу комісії повинні входити уповноважені представники суду, органів юстиції та відповід. ради. До списків П. включаються гр-ни, які постійно проживають на території відповід. області і відповідають встановленим вимогам. Список П. затверджується рішенням відповід. ради. Списки П. апеляц. військ, судів за поданням голів цих судів формуються з числа військовослужбовців, рекомендованих зборами військ, частин та військ, установ військ, гарнізонів, розташованих на території, на яку поширюється юрисдикція апеляц. військ, суду. Від кожного гарнізону до списку присяжних включаються від 15 до 20 військовослужбовців, які відповідають встановленим вимогам. Список П. апеляційного військ суду затверджується рішенням відповід. ради, на території якої розташований гарнізон. Списки П. затверджуються не пізніше одного місяця від дня одержання подання голови суду і в той же строк надсилаються до суду, а також публікуються в друкованих ЗМІ відповід. місц. ради. Списки П. затверджуються строком на 4 роки і переглядаються кожні 2 роки. П. може бути гр-нин, який досяг 30-річного віку. Не можуть бути П. гр-ни: 1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; 2) які мають хронічні психічні чи ін. захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків П.; 3) щодо яких провадиться дізнання, досуд. слідство чи суд. розгляд крим. справи або які мають незняту чи непогашену судимість; 4) депутати всіх рівнів, члени КМ України, судді, прокурори, держ. службовці апарату судів, працівники органів внутр. справ та ін. правоохор. органів, адвокати, нотаріуси. Одна й та сама особа не може бути одночасно включена до списку нар. засідателів і списку П.

Особа, включена до списку П., зобов'язана повідомити голову апеляц. суду про обставини, що виключають можливість її участі у здійсненні правосуддя.

Підлягають звільненню від виконання обов'язків П. за розпорядженням голови суду на їх прохання: 1) гр-ни, старші 65 років; 2) жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною, а також жінки, які мають дітей дошкільного чи мол. шкільного віку або утримують дітей-інвалідів, ін. хворих або членів сім'ї похилого віку; 3) керівники та заступники керівників органів викон. влади та органів місц. самоврядування; 4) особи, які не володіють держ. мовою; 5) особи, які через свої релігійні переконання вважають для себе неможливою участь у здійсненні правосудця; 6) ін. особи, якщо голова суду визнає поважними причини, на які вони посилаються. Суд, який запрошує П., повинен письмово повідомити про це керівництво підприємства, установи, організації за місцем його роботи не пізніш як у 2-тижневий строк до початку суд. засідання. Керівник підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, зобов'язаний звільнити П. від роботи на час виконання ним обов'язків у суді. П. зобов'язані вчасно з'явитися за запрошенням суду для участі у суд. засіданні. Неявка без поваж, причин у суд. засідання вважається неповагою до суду. Гарантії незалежності й недоторканності професійних суддів поширюються на П. на час виконання ними обов'язків по здійсненню правосудця. П. за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода, виходячи з розміру їх середньоміс. заробітку чи пенсії, але не менша, ніж посад, оклад судці відповід. суду, їм відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються судом за рахунок коштів, передбачених у Держ. бюджеті України. Звільнення П. з роботи або переведення на ін. роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді, а також з мотивів виконання обов'язків П. визнається грубим порушенням зак-ва про працю і тягне передбачену законом відповідальність винних осіб.

Літ.: Радутная Н. В. Суд присяжных. М., 1991; Ляхов Ю., Золотых В. Суд присяжных - путь к справедливой юстиции. «Рос. юстиция», 1997, № 3; Курс уголов. процесса. М., 1998; Русанова І. Становлення суду присяжних в Україні: деякі міркування. «Право України», 1999, № 7; Тертышник В. М. Уголов. процесс. X., 2000.

В. М. Тертишник, Ю. С. Шемшученко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]