Навигация
 
проп-п'ят
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ

- добровільні неприбуткові громадські організації, що об'єднують гр-н , пов'язаних спільними інтересами за характером їх профес. (трудової) діяльності (навчання). В Україні утворюються з метою представництва, здійснення і захисту труд., соціально-екон. прав та інтересів членів профспілок. Діяльність П. с. грунтується на принципах законності та гласності. Прав, основою діяльності П. с. України є Конституція, Закони «Про об'єднання громадян» (1992), «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1999), ін. нормат.-прав. акти.

Гр-ни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу утворювати П. с, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених статутами профспілок, брати участь у їх роботі. Іноземні гр-н и та особи без громадянства такого права не мають, але можуть вступати до П. с, якщо це передбачено статутами профспілок. З метою виконання своїх статут, завдань П. с. мають право на добровільних засадах утворювати об'єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевими, тер. або ін. ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них. При утворенні таких об'єднань П. с. укладають відповідну угоду та затверджують статут (положення) об'єднання. Права об'єднань профспілок визначаються П. с, які їх утворили, відповідно до Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також статутами (положеннями) цих об'єднань. П. с. можуть мати статус місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.

Статус місцевих мають П. с, які об'єднують не менше двох первин, орг-цій, що діють на різних підприємствах, в установах або організаціях однієї адм.-тер. одиниці (міста, району, села, селища). Статус обласних мають П. с, орг-ції яких є: у більшості адм.-тер. одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; у більшості адм.-тер. одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розміщені підприємства, установи або організації певної галузі. До обласних орг-цій належать і П. с, які об'єднують більшість членів профспілки, що працюють за даною професією чи фахом в області, містах Києві та Севастополі. Статус регіональних мають П. с, чиї орг-ції діють у більшості адм.-тер. одиниць не менше двох областей. Всеукраїнськими вважаються П. с, які мають хоча б одну з таких ознак: 1) наявність орг. ланок профспілки в більшості адм.-тер. одиниць України, визначених ст. 133 Конституції; 2) наявність орг. ланок П. с. у більшості з тих адм.-тер. одиниць, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі. Статус республіканських профспілок АР Крим визначається за ознаками всеукраїнських П. с. стосовно тер. АР Крим. У своїй діяльності П. с, їх об'єднання незалежні від органів держ. влади та органів місц. самоврядування, роботодавців, ін. громад, орг-цій, політ, партій; їм не підзвітні і не підконтрольні. Чинне зак-во забороняє будь-яке втручання органів держ. влади, органів місц. самоврядування та їх посадових осіб у діяльність П. с, їх орг-цій та об'єднань, яке може призвести до обмеження прав П. с. або перешкодити їх статут, діяльності.

Д-ва забезпечує реалізацію права гр-н на об'єднання у П. с. і додержання прав та інтересів профспілок.

Забороняється втручання органів держ. влади, органів місц. самоврядування, їх посад, осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок. Д-ва визнає профспілки повноваж. представниками працівників і захисниками їх труд., соціально-екон. прав та інтересів. П. с. здійснюють свою діяльність відповідно до зак-ва та своїх статутів, які приймаються з'їздами, конференціями, установчими або заг. зборами членів профспілок відповід. рівня і не повинні суперечити зак-ву України. Об'єднання П. с. діють відповідно до зак-ва та своїх статутів (положень), які приймаються засновниками. Статути (положення) об'єднань П. с. приймаються (затверджуються) з'їздами або конференціями повноваж. представників усіх профспілок, які є їх засновниками (учасниками), і не повинні суперечити зак-ву України. Легалізація (офіц. визнання) П. с, їх об'єднань є обов'язковою і здійснюється шляхом реєстрації. Реєстрацію всеукраїнських П. с, їх об'єднань проводить Мін'юст України, а ін.

профспілок, їх об'єднань — відповідно Гол. управління юстиції Мін'юсту в АР Крим, обласні, Київ, та Севастопольське міські, районні, районні в містах, міські (міст обл. значення) управління юстиції. Осн. правами та обов'язками П. с. і їх об'єднань є: здійснення представництва і захист труд., соціально-екон. прав та інтересів членів П. с. в органах держ. влади і органах місц. самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також ін. об'єднаннями гр-н; ведення колект. переговорів та укладення колект. договорів, генеральної, галузевих, регіональних і міжгалуз. угод від імені працівників у порядку, встановленому зак-вом; захист прав гр-н на працю та здійснення громад, контролю за додержанням зак-ва про працю; участь у розробці держ. політики зайнятості населення, держ. і тер. програм зайнятості, у визначенні гол. критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, встановленні розмірів зарплати, пенсій, соціальних виплат, розробці політики ціноутворення, соціальних програм, спрямованих на створення умов для забезпечення гідного життя; управління у галузі соціального страхування та соціального забезпечення; представництво інтересів працівників у відносинах з роботодавцями в управлінні підприємствами, установами, організаціями; володіння власністю, необхідною для здійснення статут, діяльності, тощо. Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист колект. інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках. У питаннях індивід, прав та інтересів своїх членів П. с. здійснюють представництво і захист у порядку, передбаченому зак-вом та їх статутами. Вони мають право представляти своїх членів при реалізації ними конст. права на звернення за захистом своїх прав до суд. органів, Уповноваженого ВР України з прав людини, а також до міжнар. суд. установ. Відповідно до своїх статут, цілей і завдань П. с. та їх об'єднання мають право вступати до міжнар. організацій та об'єднань, які представляють інтереси працівників, і брати участь у їх діяльності, співробітничати з П. с. ін. країн. Профспілки, їх об'єднання можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примус, розпуску). Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з'їздом (конференцією), заг. зборами відповідно до статуту (положення) П. с, об'єднання П. с. Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію та закони України, може бути заборонена за рішенням місц. суду, а профспілок зі статусом всеукраїнських і республіканських та об'єднань профспілок з відповід. статусом — за рішенням ВС України. Не допускається примус. розпуск, припинення, а також заборона діяльності П. с, їх об'єднань за рішенням будь-яких ін. органів.

М. П. Стадник. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]