Навигация
Повернись живим
 
проп-п'ят
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА

- комплекс спец, заходів, спрямованих на обстеження стану псих, здоров'я, профілактику, діагностику псих, розладів, лікування, нагляд, догляд та мед.-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на псих, розлади. В Україні здійснюється на підставах та в порядку, передбачених Законом «Про психіатричну допомогу» (2000) та ін. нормат.-прав. актами. Існують держ. гарантії щодо забезпечення П. д. та соціального захисту осіб, які страждають на псих, розлади. Так, д-ва гарантує: фінансування надання П. д. на гарантованому рівні та належної якості; безоплатне надання мед. допомоги особам, які страждають на псих, розлади, у держ. і комунал. закладах охорони здоров'я та безоплатне або на пільг, умовах забезпечення їх лікар, засобами і виробами мед. призначення у порядку, встановленому КМ України, тощо. П. д. надається переважно в добровільному порядку на прохання або за усвідомленою згодою особи, яка має псих, розлади. У випадку надання П. д. неповнолітнім (до 15 років) або недієздатним особам — на прохання або за усвідомленою згодою їх закон, представника.

Діагноз псих, розладу встановлюється відповідно до загальновизнаних міжнар. стандартів діагностики та Міжнар. стат. класифікації хвороб, травм і причин смерті, прийнятих МОЗ України для застосування в Україні (з 1.1 1999 діє Міжнар. класифікація хвороб десятого перегляду — МКХ-10). При наданні П. д. лікар-психіатр і комісія лікарів-психіатрів є незалежними у своїх рішеннях і керуються лише мед. показаннями, своїми профес. знаннями, мед. етикою та законом. Виключною компетенцією лікаря-психіатра або комісії лікарів-психіатрів є встановлення діагнозу псих, захворювання, а також прийняття рішення про необхідність П. д. в примус, порядку або надання висновку про розгляд питання, пов'язаного з П. д. в примус, порядку. П. д. надається на основі принципів законності, гуманності, додержання прав людини і гр-нина, добровільності, доступності та відповідно до сучас. рівня знань, необхідності й достатності заходів лікування з мінімальними соціально-прав. обмеженнями. Методи діагностики та лікування і лікар, засоби, що становлять підвищений ризик для здоров'я особи, якій надається П. д., застосовуються за призначенням і під контролем комісії лікарів-психіатрів. Перелік таких методів встановлюється МОЗ України.

Право на одержання і використання конфіденц. відомостей про стан псих, здоров'я особи та надання їй П. д. має сама особа чи її закон, представник. Допускається передача цих відомостей без згоди особи або без згоди її закон, представника для: 1) організації надання П. д. особі, яка страждає на тяжкий псих, розлад; 2) провадження дізнання, досуд. слідства або суд. розгляду за письм. запитом особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора та суду. Особи, яким надається П. д., мають право на: поважне і гуманне ставлення до них, що виключає приниження честі й гідності людини; отримання інформації про свої права, пов'язані з наданням П. д.; одержання соціальної та П. д. в умовах, що відповідають вимогам сан. зак-ва; відмову від надання П. д., за винятком випадків її надання у примус, порядку, передбаченому законом; усі види мед.-сан. допомоги (в т. ч. санаторно-курортне лікування) за мед. показаннями; одержання П. д. в найменш обмежених, відповідно до їх псих, стану, умовах, якщо можливо, за місцем проживання цих осіб, членів їх сім'ї, ін. родичів або закон, представників; утримання у психіатр, закладі лише протягом строку, необхідного для обстеження та лікування; попередню згоду або відмову в будь-який час від застосування нових методів діагностики і лікування та лікар, засобів чи від участі у навч. процесі; безпечність надання П. д.; безоплатну юрид. допомогу з питань, пов'язаних з наданням їм П. д.; альтернативний, за власним бажанням, психіатр, огляд та залучення до участі в роботі комісії лікарів-психіатрів з питань надання П. д.

будь-якого фахівця, який бере участь у наданні П. д., за погодженням з ним; збереження права на жиле приміщення за місцем їх пост, проживання протягом часу надання їм стаціонарної П. д.; особисту участь у суд. засіданнях при вирішенні питань, пов'язаних з наданням їм П. д. та обмеженням у зв'язку з цим їх прав; відшкодування заподіяної їм шкоди або шкоди їх майну внаслідок незакон. поміщення до психіатр, чи психоневрол. закладу для соціального захисту або спец, навчання чи внаслідок незабезпечення безпеч. умов надання П. д. або розголошення конфідент відомостей про стан псих, здоров'я і надання П. д.; одержання винагороди за фактично виконану роботу нарівні з ін. гр-нами. Особа при наданні їй П. д. або її закон, представник мають право на ознайомлення з історією хвороби та ін. док-тами, а також на отримання у письм. вигляді будь-яких рішень щодо надання їй П. д.

П. д. в примус, порядку [тобто без згоди особи або (для неповнолітнього до 15 років або недієздатного) без згоди закон, представника] надається у разі наявності в цієї особи тяжкого псих, розладу, який позбавляє її здатності адекватно усвідомлювати навкол. дійсність, свій псих, стан і поведінку, внаслідок чого вона вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої осн. життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність. Рішення про госпіталізацію приймається лікарем-психіатром (комісією лікарів-психіатрів) після огляду цієї особи за письмовою чи (в разі невідкладності П. д.) усною заявою щодо стану її псих, здоров'я. Протягом 24 годин з часу госпіталізації ця особа підлягає обов'язковому огляду комісії лікарів-психіатрів. Коли госпіталізація визнається доцільною, представник психіатр, закладу протягом 24 годин повинен направити до суду заяву про госпіталізацію особи в примус, порядку. Така заява розглядається судом протягом 24 годин з дня її надходження. Проведення психіатр, огляду чи П. д. в амбулатор. умовах вирішується у суд. порядку за заявою лікаря-психіатра у випадку, коли особа завдасть знач, шкоди своєму здоров'ю у зв'язку з погіршенням псих, стану в разі ненадання їй П. д. Особи, яким надається стаціонарна чи амбулаторна П. д. в примус, порядку, повинні оглядатися лікарем-психіатром не рідше одного разу на місяць, а комісією лікарів-психіатрів — не рідше одного разу на 6 міс. для вирішення питання про продовження чи припинення надання їй такої допомоги.

Див. також Примусові заходи медичного характеру.

О. А. Насінник. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]