Навигация
 
р-регл
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ

- матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоакт. забруднення яких перевищує межі, встановлені чинними нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається. Правовідносини у даній сфері регулюються Законами України «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

(обидва — 1995), «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (2000). Осн. принципи держ. політики у сфері поводження з Р. в.: пріоритет захисту життя і здоров'я персоналу, населення та довкілля від впливу Р. в. згідно з держ. нормами безпеки радіаційної, реалізація держ. політики в цій сфері шляхом розробки та виконання довгострокової держ. програми поводження з Р. в., її перегляд і затвердження кожні 3 роки; забезпечення мін. рівня утворення Р. в., якого можна досягти на практиці; недопущення неконтрольованого їх нагромадження; забезпечення держ. нагляду за поводженням з Р. в.; прийняття рішень щодо розміщення нових сховищ Р. в. за участю гр-н, їх об'єднань, а також місц. органів держ. викон. влади і органів місц. самоврядування; гарантування надійної ізоляції Р. в. від довкілля при обгрунтуванні безпеки сховищ Р. в.; зберігання Р. в. у виробників відходів обмежений час з наступною їх передачею спеціаліз. підприємствам; заборона проведення робіт по захороненню Р. в. юрид. і фіз. особам, внаслідок діяльності яких утворюються відходи та які постачають і використовують радіоакт. речовини, ядерні установки; міжнар. співробітництво у сфері поводження з Р. в.; активна н.-д. діяльність у сфері поводження з Р. в. Держ. регулюванню безпеки у цій сфері підлягають такі види діяльності: ведення держ. обліку Р. в., Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів, місць їх захоронення, а також місць їх тимчас. зберігання; проектно-пошук. роботи щодо вибору майданчиків під об'єкти, призначені для поводження з Р. в.; проектування об'єктів і трансп. засобів, призначених для поводження з Р. в., їх випробування, виготовлення або буд-во, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації даних об'єктів, закриття сховищ для захоронення і виконання регламентних робіт щодо забезпечення безпеки на сховищах для захоронення після їх закриття.

Регулювання безпеки під час поводження з Р. в. здійснюють: М-во охорони навкол. природ, середовища України, МОЗ України, МВС України, ін. органи держ. викон. влади. Право на поводження з Р. в. мають юрид. і фіз. особи, які отримали за встановленим порядком дозвіл (ліцензію) органу держ. регулювання ядер, і радіац. безпеки на здійснення відповід. діяльності (ліцензіати). Ліцензіати, що виконують роботи на будь-якому етапі поводження з Р. в., зобов'язані: забезпечувати безпеку під час проектування, вибору майданчика, буд-ва, експлуатації та зняття з експлуатації споруд і обладнання, призначених для поводження з відходами; своєчасно здійснювати переоцінку безпеки діючих об'єктів, призначених для поводження з Р. в., щоб у разі необхідності були виконані всі практично доступні вдосконалення з метою підвищення безпеки таких об'єктів; забезпечувати розробку та реалізацію програм якості безпеки поводження з Р. в.; вести власний облік Р. в.; забезпечувати фіз. захист Р. в., радіац. моніторинг місць їх зберігання або захоронення; своєчасно інформувати органи держ. викон. влади і місц. самоврядування про порушення у роботі об'єктів, призначених для поводження з Р. в.; вживати заходів щодо ліквідації радіац. аварій та їх наслідків; бути спроможними відшкодувати збитки від радіац. аварій під час поводження з Р. в. за рахунок власних коштів або коштів страх, організацій. Забороняється діяльність, пов'язана з поводженням з Р. в., якщо не вжито заходів забезпечення фіз. захисту, котрий передбачає єдину систему планування, координації та контролю за комплексом орг. і тех. заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованому проникненню до сховищ, доступу до Р. в. та їх використання, на своєчасне виявлення і припинення будь-яких посягань на цілісність і недоторканність захисних споруд. З метою уникнення неконтрольованого нагромадження Р. в. та забезпечення операт. контролю за їх місцезнаходженням і переміщенням, умовами зберігання та захоронения ведеться держ облік Р. в. Він включає ведення: Держ реєстру Р. в., Держ. кадастру сховищ Р. в. та переліку місць тимчас. зберігання відходів. Зберігання і захоронення Р. в. дозволяється тільки у спеціально призначених для цього сховищах. Зем. ділянки, відведені під сховища Р. в., вилучаються з госп. обігу і відмежовуються від сусідніх територій сан.-захисними зонами. У межах цих зон забороняються: проживання населення; всі види водо- і лісокористування та користування надрами, за винятком зумовлених затвердженими проектами; проведення наук, досліджень без спец, дозволів; ведення без спец, дозволу сільськогосподарської, лісогосподарської та ін. виробничої діяльності, спрямованої на одержання товар, продукції, а також буд-во об'єктів соціального і громад, призначення, будь-яка ін. діяльність, що не забезпечує режим радіац. безпеки.

Гр-нам, які проживають або працюють у районі розміщення сховищ Р. в. та об'єктів, призначених для поводження з відходами, гарантується право на компенсацію за шкоду здоров'ю, спричинену цими сховищами та об'єктами. Питання про вид, обсяги і порядок надання таких компенсацій у кожному конкр. випадку вирішується КМ України.

Див. також Радіаційний захист, Радіація, Ядерна безпека.

М. І. Єрофеєв. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]