Навигация
 
регрес-рибак
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

РЕКЛАМА

(франц. reclame, від лат. reclamare — вигукувати, кликати) — інформація про певну подію, особу чи товар, яка поширюється у будь-якій формі та будь-яким способом і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів Р. та їх інтерес щодо такої події, особи чи товару. Спрямована на невизначене коло споживачів, забезпечення формування або підтримання інтересу до відповід. події, осіб чи продукції, сприяє реалізації товарів, справляє вплив на потенц. споживачів P., формує у них певне уявлення про події, конкретних фіз. або юрид. осіб і вироблені ними товари та ін. Грунтується на принципах законності, точності, достовірності, добросовіс. конкуренції, використання форм і засобів, які не завдають споживачеві Р. шкоди та ін. Р. не повинна містити інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Законом України «Про рекламу» (1996) до рекламної віднесено інформацію про осіб (фіз. або юридичних) і продукцію (товари, роботи, послуги, цінні папери), а також таку, що поширюється у будь-якій формі (письм., усній, у вигляді певних зображень і т. п.) та будь-яким способом (з використанням телебачення і радіо, телеф. чи докум. електрозв'язку, друкованих ЗМІ тощо). Залежно від форм, способів і засобів створення, розміщення, поширення та одержання реклам, інформації, а також ін. критеріїв розрізняють P.: зовнішню (розміщується на окремих спец, конструкціях, щитах, екранах, на фасадах будинків і споруд, тр-ті та ін.) і внутрішню (розміщується всередині приміщень або споруд); соціальну, економічну і політичну; загальнонаціональну, регіональну, локальну; порівняльну, нагадувальну (спрямована на спонукання споживача згадати про товар) і опосередковану (інформація про товари, роботи та послуги за допомогою інтерв'ю, публікацій, тематичних радіо- і телепередач тощо) на телебаченні й радіо, у друкованих ЗМІ, в кінотеатрах, з використанням телефонного і докум. електрозв'язку та ін. Важливе місце посідає соціальна Р., до якої належить інформація держ. органів з питань здорового способу життя, охорони здоров'я, збереження енергоресурсів, охорони довкілля, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення тощо. Така Р. не має комерц. характеру, в ній не повинні згадуватися конкр. продукція та її виробники. Зак-вом України передбачена також політична Р. Прав, засади створення, поширення, одержання та споживання Р. в Україні визначаються Законами «Про захист прав споживачів» (1991, зі змінами і доп. 1993), «Про інформацію», «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (всі три - 1992), «Про телебачення і радіомовлення» (1993), «Про рекламу» (1996, зі змінами 2003), «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» (1997), «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (2000) та «Про захист економічної конкуренції» (2001), указом Президента України «Про заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припинення» від 5.ХІІ 1994, Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу (затв. КМ України 8.ІХ 1997), Порядком виробництва та поширення соціальної рекламної інформації органів виконавчої влади (затв. КМ України 30.VI 1998), Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами (затв. КМ України 23.IX 1998) та ін. нормат.-прав. актами. Відносини у сфері використання Р., яка повністю або частково є предметом авт. права та суміжних прав, регулюються нормами зак-ва про інтелект, власність. Мова Р. визначається прав, актами про мови в Україні. Зареєстровані у встановленому порядку товарні знаки, логотипи можуть наводитися мовою оригіналу. Важливе значення мають законодавчо встановлені спец, вимоги щодо ідентифікації Р. Вона має бути чітко відокремлена від ін. інформації незалежно від форм або засобів таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як Р., а також доступною для розпізнавання споживачами без спец, знань або тех. засобів. Рекламна інформація на телебаченні й радіо має бути чітко відокремлена від ін. програм на її початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів або коментарів ведучих. Ін-форм., авт. або редакційний мат-л, який цілеспрямовано звертає увагу споживачів на конкр. марку (модель, артикул) продукції чи на її виробника для формування інтересу і сприяння реалізації товару, а також містить вихідні дані (реквізити) особи, що виробляє або поширює зазначену продукцію, вважається Р. і має бути вміщений під рубрикою «Реклама» чи «На правах реклами».

Зак-вом передбачені заг. і спец, обмеження та заборони щодо Р. Зокрема, у реклам, діяльності забороняється недобросовісна реклама: поширення інформації щодо продукції, в-во або реалізацію якої заборонено в Україні; вміщення тверджень, які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майн. стану, расової та нац. належності, статі, освіти, ставлення до релігії, за мовними ознаками та ін.; подання відомостей або заклик до дій, що можуть спричинити порушення зак-ва, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та довкіллю, спонукають до нехтування засобами безпеки; використання засобів і технологій, які безпосередньо діють на підсвідомість споживача; вміщення зображення фіз. особи або використання її імені без згоди останньої та ш. Крім того, існують обмеження і заборони щодо Р., розрахованої на неповнолітніх, а також особливості рекламування продуктів харчування, лікар, і космет. засобів, виробів мед. призначення, методів профілактики, діагностики і лікування, тютюн, виробів та алк. напоїв, зброї, цінних паперів тощо. Осн. суб'єктами реклам, діяльності, відносини між якими регулюються відповід. договорами, є рекламодавець (замовник Р. для її в-ва та/або поширення), виробник Р. (особа, яка повністю або частково здійснює в-во реклам, продукції) та її розповсюджувач (особа, що здійснює поширення Р. будь-якими закон, засобами). За порушення зак-ва про Р. і захист прав споживачів винні особи несуть дисциплінарну, цив.-правову, адм. та крим. відповідальність згідно із законом. Зокрема, відповідні санкції застосовуються у разі поширення реклам, інформації щодо продукції, в-во або реалізацію якої заборонено зак-вом України, порушення порядку виготовлення та поширення Р., недотримання вимог зак-ва щодо її змісту і достовірності та ін. Рекламодавець несе юрид. відповідальність за порушення зак-ва про Р. щодо змісту інформації, яка подається для створення реклам, продукції. Виробник Р. відповідає за порушення встановлених вимог стосовно її оформлення, в-ва та підготовки. Розповсюджувач реклам, інформації несе відповідальність за порушення часу, місця і засобів розміщення Р. Зак-вом про Р. передбачені також ін. підстави юрид. відповідальності суб'єктів реклам, відносин.

Літ.: Дейян А. Реклама. М, 1993; Рожков И. Я. Междунар. реклам, дело. М., 1994; Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга. К., 1996; Саниахметова Н. А., Черемнова А. И. Зак-во Украины о коммерч. рекламе. X., 1999; Ромат Е. В. Реклама. X., 2000; Саніахметова Н. О. Підприєм. право. К., 2001.

В. П. Нагребельний, Н. О. Саніахметова. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]