Навигация
Повернись живим
 
регрес-рибак
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

РЕКТОР

(лат. rector — управитель, керівник, від regere — керувати) — керівник ун-ту і деяких ін. вищих навч. закладів. В Україні Р. — особа, яка очолює вищий навч. заклад ПІ або IV рівнів акредитації (університет, академію, інститут) і за посадою належить до складу наук.-пед. працівників. Прав, статус і повноваження Р. визначені Законами України «Про освіту» (1991) та «Про вищу освіту» (2002), положеннями і статутами вищих навч. закладів. Обрання і призначення кандидатів на посаду Р. здійснюється за конкурсом, з наст, затвердженням (чи погодженням) спеціально уповноваженим на те держ органом викон. влади в галузі освіти і науки, шляхом укладення з ними контракту. До претендентів висуваються такі вимоги: вони мають бути гр-нами України, вільно володіти укр. мовою, мати вчене звання професора та наук, ступінь доктора або кандидата наук, стаж наук.-пед. діяльності не менш як 10 років; вік кандидатів на посаду Р. не може перевищувати 65 років. Претендент вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувало не менш як 30 % голосуючих від статут, складу вищого колег, органу громад, самоврядування вищого навч. закладу.

Відповідно до своїх повноважень P.: здійснює безпосереднє керівництво вищим навч. закладом; персонально відповідає за результати його діяльності; затверджує структуру, штати і розклад закладу; видає накази і розпорядження з усіх напрямів його діяльності, які є обов'язковими до виконання всіма працівниками; представляє вищий навч. заклад у держ. та ін. органах; головує на засіданнях вченої ради закладу; контролює виконання навч. планів і програм, якість навч.-виховної роботи; є розпорядником майна та коштів вищого навч. закладу; стежить за дотриманням служб, і держ. таємниці; забезпечує охорону праці, дотримання законності й порядку; здійснює ін. повноваження відповідно до зак-ва України. Р. щорічно звітує перед власником і вищим колег, органом громад, самоврядування вищого навч. закладу. Особа, котра пропрацювала Р. не менше двох строків підряд і виходить на пенсію з цієї посади, може бути призначена почесним ректором. Р. може бути звільнений з посади на підставах, визначених труд, зак-вом, а також за порушення статуту закладу. Для удосконалення системи управління освітою і координації діяльності вищого навч. закладу в Україні діють ради P., утворені відповідно до наказу М-ва освіти України від 12.V 1996, яким затв. Положення про ради ректорів (директорів) вищих закладів освіти України. Ради

Р. є постійно діючим органом громад, самоврядування у системі вищої освіти. Утворюються у регіон, (обл.) центрах України. Рішення рад мають рекомендац. характер. Керує радою голова, який обирається на її засіданні простою більшістю голосів. Керівники недерж. ліцензованих вищих закладів освіти беруть участь у роботі ради Р. з правом дорадч. голосу. Ради Р. вирішують такі осн. завдання: здійснення експертної оцінки та визначення доцільності утворення в регіоні (області) нових вищих закладів освіти; впорядкування мережі вищих навч. закладів у регіоні; вивчення потреб у фахівцях певного рівня кваліфікації та профілю їх підготовки на перспективу; вивчення передового досвіду організації діяльності кращих вищих закладів освіти; внесення пропозицій щодо поліпшення діяльності вищих навч. закладів тощо.

О. В. Бакаєв. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]