Навигация
 
с-сев
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

СВІДОК

— особа, про яку є дані, що їй відомі обставини, які відносяться до судової справи. Прав, статус С. регулюється переважно КПК України і ЦПК України. Відповідно до КПК не можуть бути допитані як С: адвокати та ін. фахівці в галузі права, які за законом мають право на надання прав, допомоги, та ін. особи—з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні профес. діяльності; захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного — про обставини, які стали відомі при наданні юрид. допомоги; особи, які через свої фіз. чи псих, вади не можуть правильно сприймати факти, що мають доказове значення, і давати показання про них. Відмовитися давати показання як С. мають право: члени сім'ї, близькі родичі, усиновлені, усиновителі підозрюваного, обвинуваченого, підсудного; особа, яка своїми показаннями викривала б себе, членів сім'ї, близьких родичів, усиновленого, усиновителя у вчиненні злочину. Перед допитом цих осіб їм повинно бути роз'яснено їх право відмовитися давати показання, про що зазначається у протоколі допиту чи в протоколі судового засідання. Не можуть без їх згоди бути допитані як С. особи, які мають право дип. недоторканності, а також працівники дип. представництв — без згоди дип. представника (ст. 69 КПК). С. викликається до слідчого повісткою, яка вручається йому під розписку, а в разі його тимчас. відсутності — кому-не-будь з дорослих членів його сім'ї, житл.-експлуатаційній організації чи адміністрації за місцем роботи. С. може бути викликаний також телеграмою або телефонограмою. У повістці повинно бути зазначено, хто викликається як С, куди і до кого, день і час явки, наслідки неявки, передбачені ст. 70 і 71. Неповнолітні С. викликаються через їх законних представників.

С. допитується у місці провадження досуд. слідства, а в разі необхідності — в місці його перебування окремо і у відсутності ін. свідків. Перед допитом слідчий встановлює особу С, повідомляє, в якій справі він викликаний, і попереджає про обов'язок розповісти все відоме йому в справі, а також про крим. відповідальність за відмову дати показання і за дачу завідомо неправдивих показань. Потім слідчий з'ясовує стосунки між С. і підозрюваним або обвинуваченим, а також потерпілим і починає допит. Після закінчення дачі показань свідка слідчий ставить йому запитання. Забороняється ставити запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї (навідні запитання). Про допит С. складається протокол з додержанням правил, зазначених у ст. 85. Крім того, в протоколі допиту вказуються анкетні дані С, відомості про його стосунки з обвинуваченим і потерпілим, попередження про відповідальність за відмову давати показання і за дачу завідомо неправдивих показань. Показання С. та відповіді на поставлені йому запитання викладаються в першій особі і по можливості дослівно. На прохання С. йому може бути надана можливість особисто написати свої показання у присутності слідчого, про що зазначається в протоколі. По закінченні допиту слідчий пред'являє С. протокол для прочитання. С. і особи, які були присутні при допиті, мають право просити про внесення доповнень і поправок у протокол. Ці доповнення і поправки заносяться слідчим до протоколу. С. підписує кожну сторінку протоколу окремо (ст. 166—170). С. має право: давати показання рідною мовою або ін. мовою, якою вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача та заявляти йому відвід; знати, у зв'язку з чим і в якій справі він допитується; власноручно викладати свої показання у протоколі допиту; користуватися нотатками і док-тами при дачі показань; відмовитися давати показання щодо себе, членів сім'ї та близьких родичів; знайомитися з протоколом допиту і клопотати про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, власноручно їх робити; подавати скарги прокурору на дії дізнавача і слідчого; одержувати відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для дачі показань. За наявності відповідних підстав С. має право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законом (ст. 691).

С. зобов'язаний з'явитися за викликом у зазначені місце та час і дати правдиві показання про відомі йому обставини в справі. Якщо С. не з'явиться без поваж, причин, орган дізнання, слідчий, прокурор або суд мають право застосувати привід через органи внутр. справ у порядку, передбаченому ст. 135 і 136; суд може накласти на С. грошове стягнення до половини мін. розміру зарплати. Питання про грош. стягнення вирішується судом у суд. засіданні (ст. 70).

Передбачений порядок допиту С. в суді такий самий, як і на досуд. слідстві. Після того, як С. розповів усе, що йому відомо в справі, його допитують прокурор, потерпілий, цив. позивач, цив. відповідач, захисник, підсудний, суддя та нар. засідателі. Для забезпечення безпеки С, який підлягає допиту, суд (суддя) за власною ініціативою або за клопотанням прокурора, адвоката чи самого С. виносить мотивовану ухвалу про проведення допиту С. з використанням тех. засобів з ін. приміщення. У разі, коли існує загроза ідентифікації голосу С, допит може супроводжуватися створенням акустич. перешкод. Допитані С. залишаються в залі суд. засідання і не можуть покинути його до закінч, суд. розгляду без дозволу головуючого (ст. 303). Кожного С. можна додатково допитати або передопитати в присутності інших, уже допитаних С, або на очній ставці (ст. 304). Суд за своєю ініціативою або за клопотанням прокурора чи ін. учасників суд. розгляду може оголосити показання С, дані під час дізнання, досуд. слідства або на суді, у випадках: наявності істотних суперечностей між показаннями, які С. дає на суді і під час досуд. слідства або дізнання; неявки в суд. засідання Є., явка якого з тих або ін. причин неможлива; коли справа розглядається у відсутності С. в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 292. Допит неповнолітнього С. віком до 14 років, а на розсуд суду — до 16 років проводиться у суді в присутності педагога, а при необхідності — лікаря, батьків та ін. закон, представників неповнолітнього. Такі С. про крим. відповідальність не попереджаються (ст. 168, 307).

Допит німого або глухого С. проводиться за правилами ст. 167 з участю особи, яка його розуміє. Про участь цієї особи в допиті С. зазначається у протоколі.

С. мають право на відшкодування їм витрат (пов'язаних з явкою за викликом в органи дізнання, досуд. слідства, прокуратури і до суду) з коштів цих органів (ст. 92).

Участь С. у суд. цив. справі багато в чому схожа з його участю у крим. справі. Підстави участі С. у цив. справі передбачені ст. 41—45, 71, 74, 168, 182—185 ЦПК. Відмова С. віддавання показань або його завідомо неправдиве показання тягне за собою крим. відповідальність (ст. 385 і 384 КК України), а злісне ухилення від явки — адм. відповідальність за ст. 185 КпАП України.

І. Я. Фрідман. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]