Навигация
Повернись живим
 
сис-сміт
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

— професійна на пост, основі діяльність гр-н України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, спрямована на реалізацію тер. громадою свого права на місцеве самоврядування та окр. повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. Регулюється Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (2001). За ним право на С. в о. м. с. мають виключно гр-ни України незалежно від раси, кольору шкіри, політ., реліг. та ін. переконань, статі, етн. і соціального походження, майн. стану, строку проживання на відповід. території. Прийняття на С. в о. м. с. здійснюється: на посаду сільс., селиш., міського голови — в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997); на посаду голови та заст. голови районної, районної у місті, обл. ради, заст. міського голови — секретаря Київ, міської ради, секретаря сільс., селищ., міської ради, голови пост, комісії з питань бюджету області, Київ, та Севастопольської міських рад — шляхом обрання відповід. радою; на посади заст. сільського, селищного, міського голови з питань діяльності викон. органів ради, керуючого справами (секретаря) викон. к-ту сільс., селищ., міської, районної у місті ради — шляхом затвердження відповід. радою; на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обл. ради, керуючого справами викон. апарату обл. і районних рад, керівників відділів, управлінь та ін. працівників органів місцевого самоврядування — шляхом призначення відповідно сільс., селищ., міським головою, головою районної, районної у місті, обл. ради на конкурс, основі чи за ін. процедурою, передбаченою зак-вом України. Гр-ни України, які вперше приймаються (обираються) на С. в о. м. с, складають присягу такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та Законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки». Посад, особа місц. самоврядування підписує текст присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання присяги робиться запис у труд, книжці. На С. в о. м. с. не можуть бути прийняті особи, які: визнані судом недієздатними; мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку; позбавлені відповідно до закону права займати посади в органах держ. влади та їх апараті або в органах місц. самоврядування протягом установленого строку; будуть у разі прийняття на С. в о. м. с. безпосередню підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками. Посад, особи місц. самоврядування не можуть бути організаторами і безпосеред. учасниками страйків та ін. дій, що перешкоджають виконанню органами держ. влади, органами влади АР Крим чи органами місц. самоврядування передбачених законом повноважень. В Україні встановлено 7 категорій посад (від першої, вищої, — до сьомої, нижчої) та 13 рангів (від першого, вищого, — до тринадцятого, нижчого) службовців в органах місц. самоврядування. Ранги, які відповідають посадам першої і другої категорій, а також сільс., селищ., міським головам, головам районних, районних у містах рад, присвоюються рішенням відповід. ради в межах відповід. категорії посад. Ранги, які відповідають посадам третьої—сьомої категорій, присвоюються відповідно сільс., селищ., міським головою, головою обл., районної, районної у місті ради. Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня профес. кваліфікації, результатів роботи. Гранич. вік перебування на С. в о. м. с. становить 60 років для чоловіків і 55 — для жінок. Ці обмеження не поширюються на посад, осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. Строк перебування на С. в о. м. с. може бути продовжено, але не більш як на 5 років, за рішенням сільс., селищ., міського голови, голови районної, районної у місті, обл. ради. Організація навчання і підвищення кваліфікації посад, осіб органів місц. самоврядування, просування їх по службі, визначення тривалості роб. часу, порядку здійснення ними служб, відряджень і відшкодування витрат на ці відрядження, а також особливості їх дисциплінар. відповідальності, вирішення ін. питань, пов'язаних зі службою в органах місц. самоврядування, забезпечуються у порядку, передбаченому законом. Крім заг. підстав, встановлених КЗпП України, С. в о. м. с. припиняється на підставі та в порядку, визначених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), ін. законами України, а також у разі: відмови посадової особи органу місц. самоврядування від складання присяги; порушення умов реалізації права на С. в о. м. с; неподання відомостей або подання посад, особою неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений строк; виявлення або виникнення обставин, які перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних з проходженням служби; досягнення посад, особою гранич. Віку перебування на службі тощо.

Літ.: Старилов Ю. Н. Служеб. право. М., 1996; Шугрина Е. С. Муницип. право. М., 1999; Муніцип. право України. К., 2001; Смирнова Т. С. Прав, регулювання місц. самоврядування в Україні. К., 2001.

О. В. Батанов. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]