Навигация
 
т-тех
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- складова частина охорони праці; система орг. та тех. заходів, що запобігають впливу на працівників шкідливих виробничих факторів. Вимоги щодо додержання Т. б. стосуються як вироб. середовища, вироб. процесу, обладнання, так і самих працівників.

Осн. вимогами безпеки, що ставляться до конструкцій машин і механізмів, є безпека для здоров'я та життя людей, надійність і зручність експлуатації. Безпека вироб. обладнання забезпечується: вибором безпеч. принципів дії, конструктор, схем, елементів конструкції; використанням засобів механізації, автоматизації та дистанц. керування; застосуванням у конструкції засобів захисту; дотриманням ергономічних вимог; включенням вимог безпеки в технічну документацію з монтажу, експлуатації, ремонту і транспортування та зберігання обладнання; застосуванням у конструкції відповід. матеріалів. Дотримання цих вимог у повному обсязі можливе лише на стадії проектування. Тому в усіх видах проектної документації передбачаються вимоги безпеки. Вони містяться у спец, розділі тех. завдання, тех. умов і стандартів на обладнання, що випускається.

Право на безпечні та здорові умови праці закріплено в ряді міжнар. документів: Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966; Декларації МОП про основні принципи і права в сфері праці 1998 та ряді конвенцій МОП (зокрема в Конвенції про безпеку та гігієну праці у будівництві 1988) та ін.; Європейській соціальній хартії 1961 (переглянутій 1996); Хартії Співтовариства про основні соціальні права трудящих 1989; Хартії основних прав Європейського Союзу 2000 та ін. міжнар.-прав, актах. Право людини і гр-нина на належні, безпечні та здорові умови праці передбачене ст. 43 Конституції України. Власник або уповноважений ним орган повинен забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці (ч. 2 ст. 153 КЗпП України). Так, відповідно до ч. 4 ст. 153 КЗпП власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби Т. б., які запобігають вироб. травматизму і забезпечувати сан.-гіг. умови, що запобігають виникненню проф. захворювань працівників. Держ. стандарти України містять обов'язкові вимоги Т. б. і гігієни праці з посиланням на відповідні сан. норми і правила.

Правила з Т. б. викладено у спец, інструкціях, положеннях, наказах міністерств і відомств. Ці правила, залежно від сфери своєї дії, можуть бути єдиними для всіх галузей нар. г-ва, міжгалузевими (Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників дорожнього господарства, затв. М-вом праці та соціальної політики України 28.XII 2000; Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями, затв. М-вом праці та соціальної політики України 5.УІ 2001 та ін.); або галузевими (Правила з охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів, затв. М-вом праці та соціальної політики України 6.Х 2000, та ін.). Правила містять обов'язкові вимоги, яким повинні відповідати підприємства в цілому, вироб. приміщення, всі види обладнання і технол. процеси з погляду безпеки праці; обов'язкові вимоги до тер. підприємства, вироб. та допоміжно-побут. приміщень, роб. місць і технол. процесів. Контроль за додержанням працівниками вимог нормат. актів про охорону праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Труд, колективи через обраних ними уповноважених, профспілки в особі своїх виб. органів і представників контролюють додержання всіма працівниками нормат. актів про охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях. Для додержання норм зак-ва України з охорони праці на підприємстві утворюється служба з охорони праці (ст. 15 Закону «Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"» 2002). На підприємстві з метою забезпечення пропори, участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та вироб. середовища за рішенням труд, колективу може утворюватися комісія з питань охорони праці (ст. 16 Закону «Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці"»). Громадський контроль за додержанням зак-ва про охорону праці здійснюють профспілки, їх об'єднання в особі своїх виб. органів і представників (ст. 41 вищеназваного Закону).

Держ. нагляд за дотримання норм з Т. б. як складової частини охорони праці здійснюють: спеціально уповноважений центр. орган викон. влади з нагляду за охороною праці; спеціально уповноважений держ. орган з питань радіаційної безпеки; спеціально уповноважений держ. орган з питань пож. безпеки; спеціально уповноважений держ. Орган з питань гігієни праці.

Л. П. Гаращенко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]