Навигация
Повернись живим
 
умис-уяв
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СТАТУТИ

- нормат прав, акти, що визначають орг. устрій і порядок діяльності ун-тів. Ун-ти, що виникли в Зх. Європі в Середні віки (12—15 ст.), мали адм. автономію, свою юрисдикцію (ступінь самоврядування був різним) і діяли на основі статутів, які регулювали життя навч. закладів: навч. дисципліни, теми лекцій, порядок викладання, одяг лектора тощо. Першим У. с. у Росії був затверджений 12(23).І 1755 «Проект щодо заснування Московського університету», відповідно до якого ун-т підпорядковувався Сенату. У зв'язку із заснуванням нових ун-тів, зокрема в Казані та Харкові, 5(17).ХІ 1804 було видано перший загальний У. с. У його основу ліг проект, складений В. Н. Каразіним. Відповідно до нього запроваджувалася нім. система автономізації уні-версит. життя. На чолі ун-ту стояла рада професорів, яка обирала ректора (на один рік), відала заміщенням кафедр, визначала порядок навч. процесу, мала статус вченої ради і вищої інстанції університ. суду. Ун-ти були центрами навч. округів, здійснювали керівництво поч. і середніми навч. закладами, виконували цензурні функції. Пщ час правління імп. Миколи І університ. автономію ліквідували. 26.УІІ(7.УІІІ) 1835 введено новий У. с, згідно з яким управління ун-тами перейшло до опікунів навч. округів, підлеглих м-ву нар. освіти. Посади ректорів і деканів залишилися виборними, а строк їх повноважень було продовжено до 4 років. Кандидатури ректорів затверджувалися царем, а професорів — опікуном. Рада професорів втратила самостійність у навч. і наук, справах. Новий статут ліквідував суд. права ун-тів. Для студентів встановлювалися форма одягу і правила поведінки. В ун-тах утворювалися нові ф-ти: філософський (з істор.-філологічним та фіз.-математичним відділеннями), юридичний і медичний. Було внесено істотні зміни до програм викладання. Обов'язковими предметами для всіх ф-тів стали богослов'я, церк. історія і чинне право.

В 1834 було засновано Київ, ун-т св. Володимира. 1842 він отримав новий статут. У ньому дещо розширювалася свобода викладання, вводився інститут доцентів (щоб не посилати викладачів за кордон для підготовки до професор, звання); професорів міг також призначати міністр. В епоху бурж. реформ 60-х pp. 19 ст. автономія ун-тів була відновлена. Прийнятий 18(30).VI 1863 У. с. знову запровадив виборність усіх адм. посад і професорів, відновив права ради професорів, що стала гол. органом університ. самоврядування, а також університ. суд. У статуті 1863 були поєднані нім. принцип самоврядної професор, корпорації і франц. принцип обов'язковості навч. плану і перех. іспитів для студентів. Збережено два вчених ступені — магістра і доктора. Під час посилення самодерж. реакції у 80-х pp. цар. уряд 23.VIII(4.IX) 1884 знову ліквідував авт. статус ун-тів. У грудні 1901 м-во нар. освіти відновило їхню автономію. У. с. діяли до лютого 1917. У рад. час діяльність ун-тів регламентувалася «Статутом вищого навчального закладу СРСР».

З проголошенням держ. незалежності України діяльність ун-тів регулюється відповід. зак-вом, їхніми статутами.

О. О. Самойленко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   умис-уяв   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]