Навигация
 
ц
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

(ЦВК) - постійно діючий колегіальний держ. орган, який наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, нар. депутатів України, депутатів ВР АР Крим, депутатів місц. рад та сільс., селищ, і міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів. ЦВК очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки і проведення виборів Президента України, нар. депутатів України, всеукраїнського референдуму. Вона здійснює контроль за діяльністю та консульт.-методичне забезпечення: виб. комісій, які утворюються для організації підготовки й проведення виборів депутатів ВР АР Крим, місц. рад та сільс., селищ, і міських голів; комісій з місцевих референдумів. Діяльність ЦВК регламентується Конституцією України, Законом України «Про Центральну виборчу комісію» (2004) та ін. законод. актами. Комісія працює відповідно до принципів верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності та колегіальності розгляду і вирішення питань, обгрунтованості прийнятих рішень, відкритості й гласності.

До складу ЦВК входять 15 членів, які призначаються ВР України за поданням Президента України. Голова Комісії, два його заступники, секретар обираються з числа членів ЦВК шляхом таєм. голосування на її засіданні. Строк повноважень її членів — 7 років. Члени ЦВК звільняються від виконання виробничих або служб, обов'язків за поперед, місцем роботи. Членом Комісії може бути гр-нин України, який на день призначення досяг 25 років, має право голосу, живе в Україні не менше 5 ост. років та володіє держ. мовою. Засідання ЦВК є осн. орг. формою її діяльності. На ньому може бути розглянуто будь-яке питання, що належить до повноважень Комісії. За результатами розгляду ЦВК ухвалює рішення у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від складу Комісії. Прийняті рішення можуть бути змінені лише самою ЦВК з власної ініціативи або на підставі рішення суду, до якого у випадках, у порядку та строки, передбачені зак-вом, може бути оскаржене рішення Комісії.

Рішення ЦВК, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами відповід. виб. процесу чи процесу референдуму, в т. ч. відповідними виб. комісіями і комісіями з референдумів нижчого рівня, а також органами викон. влади, органами місц. самоврядування, їхніми посад, та служб, особами, об'єднаннями гр-н, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та гр-нами України. Керівники, ін. посад, чи служб, особи органів викон. влади, органів місц. самоврядування, політ, партій (виб. блоків політ, партій), ін. об'єднань гр-н, підприємств, установ і організацій, виб. комісій та комісій з референдуму в порядку, передбаченому зак-вом, зобов'язані на запрошення ЦВК прибути на її засідання, надавати необхідні відомості та мат-ли, відповідати на запитання. Органи держ. влади, органи місц. самоврядування, їхні посад, та служб, особи, а також держ. підприємства, установи й організації зобов'язані сприяти ЦВК у здійсненні нею своїх повноважень. Порядок організації роботи ЦВК визначається регламентом Комісії, який затверджується ЦВК. Організаційну, юрид., експерт., аналіт., інформ.-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами своїх повноважень, виконує секретаріат ЦВК. Організацію роботи голови ЦВК, його заступників, секретаря, ін. членів ЦВК забезпечує патронатна служба Комісії. Для операт. вирішення питань, пов'язаних з виконанням повноважень ЦВК у регіонах України, визначених ч. 2 ст. 133 Конституції України, Комісія може утворювати регіон, представництва, які є структур, підрозділами Секретаріату ЦВК. М. І. Ставнійчук. центральна комісія у справах національних меншин при вуцвк -держ. орган УСРР, утв. у квітні 1924 з метою розвитку та зміцнення мир. співжиття й братерського співробітництва всіх національностей республіки і широкого сприяння матеріальному та культурному розвитку нац. меншин.

Постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 22.Х 1924 запроваджувалося Положення про Комісію у справах нац. меншин при ВУЦВК та її місцеві органи. Членів Комісії призначав ВУЦВК з представників євр., нім., польс., болт, і молд. національностей. Головою Комісії призначався один з членів Президії ВУЦВК. Діяльність Комісії зосереджувалася на розробці законод. актів у царині нац. відносин, визначенні районів компактного проживання нац. меншин, утворенні мережі навч. закладів, організації видавничої справи мовами нац. груп тощо. Комісія мала право законод. ініціативи та ряд повноважень: брати участь у розробці й погодженні через законод. органи всіх законопроектів щодо нац. справи, брати участь з правом дорадчого голосу в роботі всіх центр, установ при обговоренні питань, пов'язаних з інтересами нац. меншин, порушувати перед відповід. органами питання про перегляд постанов, що суперечили інтересам будь-якої національності, розглядати скарги про порушення рад. органами інтересів нац. меншин тощо.

Місц. органами Центр, комісії були комісії або бюро у справах нац. меншин при губ., окруж., волосних і ряді місц. виконкомів рад, а також уповноважені й інструктори. 28.ІІ 1928 ВУЦВК і РНК УСРР ухвалили нове Положення про Центр, комісію у справах нац. меншин і про місц. органи у справах нац. меншин. Було знято кількісне обмеження на представництво в ній від нац. меншин, місц. органам у справах нац. меншин надавалося право брати участь у складанні та розгляді окруж. бюджету в частині, яка їх стосувалася, бути присутніми на засіданнях окруж. виконкомів та їхніх відділів з правом дорадчого голосу тощо. Комісія припинила діяльність у серед. 30-х рр. 20 ст.

Літ.: Нац. відносини в Україні у XX ст. 36. док-тів і мат-лів. К., 1994; Рябошапко Л. Прав, становище нац. меншин в Україні (1917-2000). Л., 2001.

В. А. Чехович. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]