Навигация
 
ц
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

(Укоопспілка) - кооперативна спілка (об'єднання) споживчих товариств України, їх районних та обласних спілок і спілки споживчих товариств АР Крим з метою забезпечення сприятливих умов для їхньої діяльності. Утв. за рішенням Кооперативного к-ту Раднаркому УСРР від 15.VI 1920 як єдиний госп. центр споживчої кооперації — Всеукр. кооп. спілка (Вукоопспілка). Була встановлена триступенева структура — споживче т-во, районна спілка і Вукоопспілка. Заг. збори Вукоопспілки визнали за необхідне утворити всесоюз. центр спож. кооперації, але за умови, що Центросоюз увійде до нього на однакових засадах з кооп. спілками ін. рад. республік. Однак 1925 Центросоюз перетворився на центр, орган кооперації СРСР, зігнорувавши принципи рівноправності. З розпадом СРСР (1991) Укоопспілка набула сучас. статусу. Прав, базою діяльності Укоопспілки є ст. 36 Конституції України, згідно з якою гр-ни України мають право на свободу об'єднання у громад, орг-ції для задоволення своїх екон., соціальних і культурних інтересів. Діяльність Укоопспілки регулюється Законами України «Про споживчу кооперацію» (1992, з наст, змінами і доп.) та «Про кооперацію» (2003). Система спож. кооперації в Україні має чотириступеневу структуру. Укоопспілка діє як не-комерц. організація із загальнодерж. статусом і правами юрид. особи. Члени Укоопспілки (спож. т-ва, спілки районного та АР Крим рів-ня) зберігають статус юрид. особи. Укоопспілка діє на підставі статуту, прийнятого XVI з'їздом спож. кооперації України (3.Ш 1994, з наст, змінами і доп.). Відповідно до статуту осн. завданнями Укоопспілки є всемірне сприяння розвитку спож. кооперації країни, виконання делегованих їй спож. т-вами та їхніми спілками повноважень і функцій, робіт і послуг, а також координація діяльності та спрямування зусиль своїх членів на забезпечення підприємств і організацій спож. кооперації в товарах нар. споживання і матеріально-тех. призначення, сировині, різноманіт. послугах. Укоопспілка представляє і захищає інтереси спож. товариств, спілок та їхніх членів у відповідних держ. та ін. органах, а також у міжнар. організаціях. Членство в Укоопспілці — добровільне. її членами можуть бути спож. т-ва та їхні об'єднання, ін. кооп. організації, що визнають кооп. принципи, підтримують цілі та завдання Укоопспілки і згодні дотримуватися вимог її Статуту. Рішення виб.-представницьких і викон.-розпорядчих органів Укоопспілки, що прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання її членами. Вищим органом самоврядування Укоопспілки є з'їзд спож. кооперації України. Він приймає Статут Укоопспілки, обирає членів і кандидатів у члени її Ради, членів, а за необхідності — і кандидатів у члени ревіз. комісії; затверджує Положення про ревіз. комісію Укоопспілки; вирішує питання реорганізації та ліквідації Укоопспілки тощо.

Рада Укоопспілки підзвітна з'їзду і в період між з'їздами виконує функції з'їзду, крім питань, віднесених до його компетенції. Вона обирає голову Ради, формує зі свого складу правління Укоопспілки, обирає голову правління, затверджує річні звіти, баланс Укоопспілки та висновки по них ревіз. комісії та ін. Правління Укоопспілки є викон.-розпорядчим органом Ради. Крім поточної орг., госп. і соціальної діяльності, воно здійснює безпосереднє управління роботою утворених ним підприємств, організацій (об'єднань) та установ. Власність Укоопспілки створюється із членських внесків, а також з доходів, одержаних від своєї госп. діяльності, реалізації цінних паперів та ін. Центр, спілка взаємодіє з органами викон. влади та місц. самоврядування. Д-ва не відповідає за зобов'язаннями Укоопспілки, а Укоопспілка не відповідає за зобов'язаннями д-ви.

Укоопспілка — член Міжнародного кооперативного альянсу (МКА) з 1992.

Літ.: Історія кооп. руху. Л., 1995; Право власності в спож. кооперації. К., 1996; Кооп. право. К., 1998.

В. І. Семчик. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]