Навигация
 
ц
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО

- одна з процес, форм реалізації судової влади шляхом здійснення правосуддя заг. судами заг. юрисдикції. Конституція України (ч. З ст. 124) визначає, що судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону «Про судоустрій України» (2002) судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цив., госп., адм., крим., а також конст. судочинства.

Ц. с. — встановлений процес, законом (ЦПК України та ін. нормами цив. процес, права) порядок розгляду і вирішення справ по спорах, що виникають з цив., труд., зем., сімейних та ін. правовідносин (ст. 1 ЦПК). Цей порядок визначається системою взаємопов'язаних цив. процес, прав і обов'язків та цив. процес, дій, якими вони реалізуються судом і учасниками процесу у складі цив. процес, правовідносин, та забезпечує виконання завдань, покладених на цив. процес. Завданням Ц. с. є захист прав та закон, інтересів фіз. та юрид. осіб, суспільства і д-ви шляхом всебіч., повного та об'єктив, розгляду і вирішення справ у повній відповідності з чинним зак-вом.

Ц. с. включає процес, дії суду при здійсненні правосуддя щодо підвідомчих йому справ і процес, дії учасників процесу — сторін, третіх осіб, представників сторін та третіх осіб, прокурора, органів держ. влади та місц. самоврядування, ін. осіб, яким у випадках, передбачених законом, надано право захищати права та свободи ін. осіб, заявників і заінтересованих осіб у справах непозовного провадження (ст. 98).

Усім учасникам процесу закон надає певні процес, права і на них покладає певні обов'язки, необхідні для виконання визначених їм процес, функцій, які реалізуються у Ц. с. У результаті діяльності суду та ін. осіб, які беруть участь у Ц. с., створюються цив. процес, правовідносини. їх змістом є взаємно кореспондуючі цивільні процес, права та обов'язки суду стосовно ін. учасників Ц. с. і цив. процес, права та обов'язки останніх стосовно суду.

Цив. процес, порядок провадження у цив. справах, цив. процес.-правове становище суду та учасників процесу в Ц. с. визначаються: Конституцією (розділи II, VII), якою встановлені основи організації та діяльності суду, прав, статус гр-н, у т. ч. у Ц. с. (ст. 29—31, 32, 55, 59); Законом «Про судоустрій України», яким визначені прав, засади організації суд. влади та здійснення правосуддя в Україні, система судів заг. юрисдикції та ін. питання судоустрою; ЦПК, яким визначений цив. процес.-правовий порядок провадження у цив. справах (Ц. с); окр. нормами ЦивК, СК, ЗК, КзПП України тощо.

Організація і функціонування Ц. с. грунтуються на дем. принципах: здійснення правосуддя виключно судами; виборності й призначуваності суддів; здійснення правосуддя суддею одноособово чи колегією суддів; незалежності й недоторканності суддів; рівності всіх учасників процесу перед законом і судом; законності; змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості; гласності суд. процесу та його фіксування тех. засобами; держ. мови судочинства; забезпечення апеляц. та касац. оскарження рішення суду; ухвалення рішень суду іменем України та їх обов'язковості до виконання на всій тер. д-ви; доступності й гарантованості суд. захисту прав і свобод людини та гр-нина; публічності; недоторканності людини і житла; таємниці листування, телеф. розмов, телегр. та ін. кореспонденції; охорони особистого і сімейного життя гр-нина; диспозитивності; об'єктивної істини; процес, рівноправності сторін; усності; безпосередності; оперативності. У порядку Ц. с. розглядаються цив. справи, об'єднані за матеріальними ознаками на 3 види: позовне провадження, провадження у справах, що виникають з адм.-прав, відносин, і окр. провадження. Справи з адм.-прав, відносин і окр. провадження розглядаються за заг. правилами Ц. с, крім окремих винятків, встановлених цив. процес, зак-вом. Справи позов, провадження характеризуються наявністю двох сторін з протилеж. інтересами і спірністю їх майн. та особистих немайн. правовідносин, які передаються на розгляд у порядку Ц. с. Відповідно до ч. 1 ст. 24 ЦПК йому підвідомчі: справи по спорах, що виникають з цив., труд., сімейних і кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією зі сторін у спорі є гр-нин, за винятком, встановленим законом; визначені ст. 236 справи з виборчих, адм. і фін. правовідносин та визначені ст. 254 справи окр. провадження.

Ц. с. складається з окр. частин або стадій, які характеризуються сукупністю процесуальних правовідносин і дій, об'єднаних найближчою метою: 1) порушення цив. справи в суді за заявою заінтерес. особи (ст. 5 ЦПК); 2) підготовка цив. справи до суд. розгляду (ст. 143— 148); 3) суд. розгляд цив. справи (ст. 159—197, 202—212); 4) апеляц. перегляд рішень і ухвал суду першої інстанції (ст. 289—318); 5) касац. перегляд рішень і ухвал суду першої та апеляц. інстанції (ст. 319—347і); 6) перегляд рішень і ухвал, що набули закон, сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами (ст. 3472—3477); 7) звернення суд. рішення до виконання, поворот виконання (ст. 348— 355, 420-422).

Ц. с. належить значна роль в управлінні сусп-вом, забезпеченні соціально-екон. і політ, перетворень у країні, оскільки воно виступає цив. процес, формою, встановлює процес, порядок захисту соціально-екон., політ, та особистих немайн. прав і свобод гр-н та їх інтересів, гарантованих Конституцією України та ін. законами, а також прав і охоронюваних законом інтересів юрид. осіб різних форм власності, сусп-ва і д-ви.

Літ.: Штефан М. Й. Цивільний процес. К., 2001.

М. Й. Штеафан. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]