Навигация
Повернись живим
 
ч
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЧЕРЕПНІН

Лев Володимирович [30.ІІІ (12.IV) 1905, Рязань - 12.ІV 1977, Москва] -рос. історик, доктор істор. наук з 1947, професор з 1947, академік АН СРСР з 1972, з. д. н. РСФРР з 1970. Закін. 1925 Моск. ун-т. У 1926—29 — аспірант Ін-ту історії Рос. асоціації н.-д. ін-тів сусп. наук Опублікував кілька наук, статей, брав участь у підготовці видання «Руська Правда за списками Академічним, Троїцьким і Карамзінським» (1928) і зб. документів «Пам'ятники соціально-економічної історії Московської держави XIV— XVII ст.» (1929). У 1930 арештований у сфабрик. справі «Всенародного союзу боротьби за відродження вільної Росії» і відбув 3-річне заслання (реабіліт. 1956). Тривалий час був позбавлений можливості займатися наук, працею. 1942 Ч. зарахували до Ін-ту історії АН СРСР (з 1968 — Ін-т історії СРСР АН СРСР): наук, співробітник, ст. наук, співробітник, з 1951 — зав. сектора історії СРСР періоду феодалізму й одночасно (з 1969) — зав. відділу історії докап. формацій на тер. СРСР. Працюючи в ін-ті, захистив канд. дис. «Давньоруська церковна феодальна вотчина XIV—XVI ст.» (1942), докторську — «Російські феодальні архіви» (1946). За сумісництвом викладав у Моск. держ. ун-ті, Моск. ін-ті міжнар. відносин, Моск. держ. істор.-архів. ін-ті, Академії сусп. наук та ін. навч. закладах. Був віце-президентом Міжнар. комісії з історії пар-лам. і представн. установ (з 1970).

Ч. причетний як упорядник або редактор до багатьох видань прав, пам'яток, що здійснювалися під егідою Ін-ту історії АН СРСР та ін. наук, установ: «Документи і матеріали з історії Мордовської АРСР» (т. 1—3, 1939—40), «Духовні та договірні грамоти великих і удільних князів XIV—XVI ст.» (1950), «Акти феодального землеволодіння і господарства»

Черепнін Лев Володимирович

(ч. 1— З, 1951-61), «Судебники ХУ-ХУІ ст.» (1952), «Акти соціально-економічної історії Північ-но-Східної Русі кінця XIV — початку XVI ст.» (т. 1—3, 1952—64) тощо. Був редактором 2—7-го випусків видання «Памятники русского права» (в. 1-8, 1952-63).

Одним з перших у рад. науці Ч. зробив висновок, що генеза феод, відносин у Київській Русі завершилася на поч. 11 ст. і Давньорус. д-ву слід характеризувати як ранньофеод. монархію. Ч. обгрунтував тезу про етнічну належність Київ. Русі єдиній давньорус. народності й проаналізував дальшу етн. еволюцію, яка привела до формування укр., рос. і білорус, народностей. Цикл праць Ч. присвячено «Руській Правді»: «Руська правда (в Короткій редакції) і літопис як джерела з історії класової боротьби» (1952), «Суспільно-політичні відносини в Давній Русі й Руська Правда» (1965), «Руська Правда і новгородські берестяні грамоти: До аналізу судово-правової системи в Давній Русі» (1969). Ч. належать наук, пріоритети в дослідженні періодизації руської історії часів феодалізму, політ, історії Русі 10—13 ст., розвитку станово-представн. монархії та абсолютизму в Росії, клас, і політ, б-би в 14—17 ст. тощо. Він є одним з основоположників рад. історіографії, джерелознавства, палеографії, дипломатики та допоміж. істор. дисциплін. Лауреат Держ. премії СРСР (1981) — за цикл праць «Утворення і розвиток Російської централізованої держави».

Літ.: Феод. Россия во всемирно-истор. процессе. Сб. статей, посвященных Л. В. Черепнину. М., 1972; Лев Владимирович Черепнин (1905—1977). «Мат-лы к библиографии ученых СССР. Серия историческая», в. 14. М., 1983; Горский А. Д. Памяти акад. Л. В. Черепнина. «Вопр. истории». 1985, № 5; Янин В. Л., Назаров В. Д. Лев Владимирович Черепнин (Творческий облик исследователя). «История СССР», 1986, № 1; Назаров В. Д. Лев Владимирович Черепнин. В кн.: Историки России XVIII—XX веков, в. 2. М., 1995; Пушкарев Л. Н. Лев Владимирович Черепнин — человек и ученый. «Отечеств, история», 2001, № 1.

І. Б. Усенко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]