Навигация
Повернись живим
 
ю
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЮРИДИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

(грец — коло знань) — наукове або науково-популярне довідкове видання, яке містить інформацію з усіх (універсальна Е.) або окремих галузей (галузева Е.) знань про д-ву і право. Перша праця, в якій вжито термін енциклопедія права, належала нім. юристу Г. Гунніусу (1583—1636) і мала наз. «Універсальна енциклопедія права» (Encyclopaedia juris universi. Koln, 1638). В даному випадку йшлося про енциклопедію права як юрид. дисципліну, що викладалася в юрид. навч. закладах ряду країн Європи.

Перші ж видання Ю. е. в їх сучасному значенні з'явилися у 2-й половині 19 ст. Серед них — нім. «Енциклопедія правової науки» Ф. фон Хольцендорфа (Ervzyklopadie der Rechtswissen-schaft. Rechtslexikon, В. 1-4. Leipzig, 1881-85), «Італійська юридична енциклопедія» (Enciclopedia giuridica italiana, v. 1—49. Torino, 1884— 1921), франц. «Загальний алфавітний довідник французького права» (Ripertoke general alphabetique de Droit Francais, v. 1—37. Paris, 1886—1906); «Іспанська юридична енциклопедія» (Enciclopedia juridica espanola, v. 1—30. Madrid, 1911-72).

У дореволюційній Росії було здійснене тільки одне енциклопедичне видання з юриспруденції — «Словарь юридических и государственных наук» (СПб., 1901—02) за ред. О. Ф. Волкова та Ю. Д. Філіпова. Його авторами були відомі правознавці Л. Й. Петражицький, В. Е. Грабар, В. М. Гордон, В. Н. Александренко, М. П. Чубинський, А І. Єлістратов, Ю. С. Гамбаров, П. Є. Казанський, П. П. Соколов та ін. Однак випуск «Словаря...» припинився вже на 2-у томі (літері «Г»). За рад. влади також було видано лише одну «Енциклопедію права і держави» (т. 1—3. М., 1925—27), підготовлену Секцією права Ком. академії за ред. П. І. Стучки. Вона мала підвести під поняття і категорії юридичної науки марксист, теоретичну базу.

У сучас. період видання Ю. е. відзначаються розмаїттям змісту і форми в різних країнах. Йдеться, зокрема, про алфавітні: аргент. «Юридичну енциклопедію» у 26 томах (Enciclopedia juridica. Buenos Aires, 1954—69), італ. «Енциклопедію права» у 48 томах (Enciclopedia del duitto. Milano, 1958-95), «Американську юриспруденцію» у 82 томах (American Jurisprudence. N.Y., 1962-76, 2-е вид.), «Енциклопедіїо законів Англії» в 56 томах (Halsbury's Laws of England. London, 1973—93; 4-е вид.), «Путівник американського права: юридична енциклопедія для кожного» в 12 томах (The Guide to American law: Everyone's legal encyclopedia. Sarnt Paul, 1983—90), «Енциклопедію законів Австралії» (Halsbury's Laws of Australia. Sydney, 1991—2004; вийшло 30 томів), ісп. «Юридичну базову енциклопедію» в 4 томах (Епсі-clopedia juridica basica. Madrid, 1995). Прикладом систематико-алфавітної j (одночасно) галузевої може бути франц. «Юридична енциклопедія» (Encyclopedie juridique Dal-loz. Paris, 80—90-i pp. 20 ст.; 2-е вид.), яка представляє франц. прав, систему за окр. галузями (томами) права.

Важливим видом Ю. е., який поширився ост. часом, є енциклопедії порівн. права, що охоплюють прав, системи всіх держав світу, окр. регіонів і континентів. До таких видань належать 17-томна «Міжнародна енциклопедія порівняльного права» («The International Encyclopedia of Comparative Law». Tubingen — The Hague), яка видається у зшитках з 1972 Інститутом іноз. і міжнар. приватного права Макса Планка в Гамбурзі під егідою Міжнар. асоціації юрид. наук. Подібна до неї амер. 10-томна (у 20 книгах) «Циклопедія сучасних правових систем» (Modern Legal Systems Cyclopedia. Buffalo), започаткована 1984. Серед галуз. енциклопедичних видань виділяються: 17-томна «Юридична енциклопедія праці», яка видавалася в Італії з 1980 і стосувалася труд, права в різних країнах Європи та Лат. Америки; «Енциклопедія публічного міжнародного права» в 7 томах (Encyclopedia of Public International Law. Amsterdam—N.Y., 1981—84); американські «Енциклопедія американської судової системи» в 3 томах (Encyclopedia of the American Judicial System. N.Y., 1987); однотомна «Енциклопедія поліцейської науки» (Encyclopedia of Police Science. N.Y., 1989); «Енциклопедія злочину і правосуддя» у 4 томах (Encyclopedia of Crime and Justice. N.Y., 2003, 2-е вид.) та ін. Слід відзначити Ю. е. певних регіон, міжнар. організацій. Це, напр., 3-томна «Оксфордська енциклопедія права Європейського Співтовариства» (The Oxford Encyclopedia of European Community Law. Oxford, 1990) та «Енциклопедія права Європейського Співтовариства» в 16 томах (London, 1993). Ідея видання першої української Ю. е. зародилася в Ін-ті д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України на поч. 1990-х pp., невдовзі після проголошення незалежності України. Потім вона була підтримана НАН України (пост. Президії АН України від 8.IX 1993). А 29.ІІ 1996 KM України прийняв пост. «Про державну підтримку видання Юридичної енциклопедії» у 6 томах. Перший том побачив світ у 1998, а останній — у 2004. Підготовку та видання здійснено Ін-том д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України (голова редколегії — директор Ін-ту, академік НАН України Ю. С. Шемшученко) спільно з вид-вом

Юридична енциклопедія

«Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана (заст. голови редколегії — директор вид-ва М. П. Зяблюк). Ця енциклопедія є універсальною за своїм характером, вона спрямована на розбудову Укр. д-ви як правової, підвищення прав, культури, освіти та прав, знань у сусп-ві.

Літ.: Ноздрачев А. Ф., Прянишников Е. А. Юрид. энциклопедия: ее необходимость и проблема подготовки. «Изв. вузов. Правоведение», 1979, № 6; Lansky R. Bibliographisches Handbuch der Rechts- und Verwaltungswissenschaften, B. 1-2. Frankfurt am Main, 1987-98; Vano C. «Edifizio della scienza nazionale». La niscita dell' «Enciclopedia giuridica ita-Ііапа».

В кн.: Enciclopedia e sapere scientifico. Torino, 1990.

Ю. C. Шемшученко, Ю. Я. Касяненко, M. П. Зяблюк. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]