Навигация
Повернись живим
 
ю
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС

- 1) У широкому розумінні — комплексне і багатоаспектне поняття, що характеризує сукупність усіх прав, форм діяльності держ. органів (парламенту, президента, уряду, суду, прокуратури тощо) та ін. уповноваж, суб'єктів, яка пов'язана зі здійсненням у визначеному законом порядку юридично значущих дій і спричиняє певні правові наслідки. Грунтується на принципах свободи, справедливості, рівності (єдності прав та обов'язків і взаєм. відповідальності д-ви та особи), гуманізму, демократизму, верховенства права, законності та ін. заг. і спец, правових принципах. Зміст, форми та порядок здійснення Ю. п. визначаються і регулюються відповід. нормами матер, і процес, права, а його результати закріплюються (фіксуються) у певних юрид. актах загальноправового або індивід, характеру (законах, підзакон. актах, указах, розпорядженнях, постановах, наказах, рішеннях, ухвалах тощо). Для характеристики Ю. п. першочерг. значення має прав, форма діяльності уповноважених на те суб'єктів, яка завжди пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій (розглядом і вирішенням юрид. справ) у порядку, визначеному законом, і виконує роль однієї з гарантій точного й неухильного застосування, дотримання і виконання прав. норм. Осн. правовими формами діяльності є правотворча, правозастосовна, правоохоронна, установча та контрольно-наглядова. Правотв. діяльність спрямована на офіц. встановлення (санкціонування) і зміну норм права компетентними органами і виражається у підготовці, прийнятті та оприлюдненні нормативно-правових актів. Метою правозастос. діяльності, яка полягає у розгляді та вирішенні індивідуальних юридично значущих справ, є забезпечення безперервності процесу здійснення нормат.-правових приписів через наділення одних учасників правових відносин суб'єктивними юрид. правами, а інших — суб'єктивними юрид. обов'язками. Ця форма Ю. п. характеризується насамперед владним впливом на поведінку безпосередніх суб'єктів права, який відбувається у ході розгляду конкретних прав, ситуацій і винесення щодо них відповід. авторитарно-прав, розпоряджень, а також їх виконання. Правоохор. діяльність передбачає охорону урегульованих правом сусп. відносин, захист особи від правопорушень і притягнення винних до відповідальності. Контрольно-наглядова форма Ю. п. виражається у здійсненні юрид. дій щодо спостереження та перевірки відповідності виконання і додержання підконтрольними суб'єктами прав, розпоряджень і припинення правопорушень певними орг.-правовими засобами: рішення, постанова, подання, застереження, повідомлення, припис та ін. (див. Державний контроль). Зміст установчої діяльності полягає у реалізації на основі норм матер, права повноважень на формування, перетворення або скасування відповід. органів д-ви, їх структур, підрозділів, певних посад тощо. Па відміну від ін. суспільних явищ і категорій Ю. п. має чітко виражені формаліз. ознаки (риси), а саме: припускає розгляд юрид. справи (прийняття нормат.-прав. акта, винесення вироку та ін.); використовує норми матер, або процес, права як спец. роб. інструментарій; здійснюється виключно уповноваженими на те суб'єктами (законотворення — парламентом, правосуддя — суддями, розслідування слідчими та ін.); закріплюється в офіц. процес, док-тах (ухвалі, вироку, протоколі, акті тощо); у ході вирішення конкр. прав, ситуацій регламентує відносини, що складаються, системою норм процес, права або відповід. процедурами (регламентами); при здійсненні юридично значущих дій використовує різноманітні методи та засоби юридичної техніки. Ю. п. складається із сукупності послідовних дій, певних етапів та окр. стадій, напр., вивчення і встановлення факт, обставин справи, вибір норми, її тлумачення, прийняття рішення та ін. Відповідні етапи і стадії виділяють також у конкретних формах Ю. п.: правотворчості; діяльності органів держ. влади з реалізації покладених на них функцій і повноважень; судочинстві; адм. провадженні тощо.

2) У вузькому розумінні — узагальнювальне поняття, що характеризує регламентований законом порядок конст. судочинства, провадження у цив., госп. і крим. справах, а також діяльності органів (служб, посад, осіб) адм. юрисдикції і суд. установ з розгляду справ про адм. правопорушення (див. Адміністративний процес, Кримінальний процес). Цей порядок визначається переважно процес, правом, яке є системою норм, що встановлюють процедури реалізації норм матер, права в різних формах прав, діяльності уповноважених на те суб'єктів (див. Арбітражний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінально-процесуальний кодекс України, Цивільно-процесуальний кодекс України 2004). Осн. конст. засади Ю. п. у цьому значенні: законність; рівність усіх учасників процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність учасників процесу та свобода в наданні ними своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; гласність; забезпечення оскарження рішення суду, органу виконавчої влади та посадових осіб; обов'язковість рішень суду та ін.

Літ.: Юрид. процес, форма: теория и практика. X., 1976; Теория юрид. процесса. X., 1985; Алексеев С. С. Теория права. М., 1995; Основы гос-ва и права. X., 2000; Скакун О. Ф. Теорія д-ви і права. X., 2001; Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: Методол. аспекти. К., 2002.

В. П. Нагребельний, Н. М. Оніщенко. 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]